Założenie działalności gospodarczej na Węgrzech

Formy prawne i zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na Węgrzech reguluje kodeks cywilny. Węgierskie regulacje dotyczące firm i spółek są podobne do tych, jakie obowiązują w innych krajach UE.

Firmy zagraniczne mogą rejestrować swoje oddziały i przedstawicielstwa w Węgierskim Sądzie Rejestrowym (Cégbíróság).

Podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej na Węgrzech to:

  • spółka jawna Kkt. (Közkereseti Társaság, Unlimited Partnership),
  • spółka komandytowa Bt. (Betéti Társaság, Limited Partnership),
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kft. (Korlátolt Felelősségű Társaság, Limited Liability Company),
  • spółka akcyjna  Rt. (Részvénytársaság, Company Limited by Shares).

Rozróżnia się dwa rodzaje spółek akcyjnych:

  • spółki o zamkniętym akcjonariacie Zrt. (Zártkörűen működő részvénytársaság, Closed Company Limited by Shares),
  • spółki o akcjonariacie publicznym Nyrt. (Nyilvánosan működő részvénytársaság, Public Company Limited by Shares).

Firmy zagraniczne wybierają zazwyczaj formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Kft.) lub spółki akcyjnej (Rt.).

Z dniem 1 lipca 2009 roku dotychczasowe spółki użyteczności publicznej (węg. Kht. - tworzone przez samorządy i państwo ze środków publicznych) zostały wyprowadzone z systemu prawnego, przez ich wcześniejszą likwidację lub przekształcenie i wcielenie do organu budżetowego.

Od początku 2010 r. rząd w Budapeszcie uprościł procedury przy rejestracji działalności gospodarczej; wystarczy zgłosić się do lokalnego Biura Wydawania Dokumentów (Okmányiroda) i wypełnić drogą elektroniczną stosowną ankietę. Następnie zostaje wygenerowana bezpłatna „bramka petenta" (ügyfélkapu), która umożliwia wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego. Jeśli zrobi się to bezbłędnie, nastąpi automatyczne wprowadzenie do rejestru przedsiębiorców, a system samodzielnie wygeneruje numer podatkowy i statystyczny dla nowo powstałej firmy. Ponadto wydrukuje dokument rejestracyjny. Ta procedura nie powinna trwać dłużej niż kilka minut, a rejestracja, wprowadzanie zmian oraz zgłoszenie zakończenia działalności gospodarczej są wolne od opłat.

Tak jak w Polsce, na Węgrzech można zawiesić działalność gospodarczą. Na Węgrzech można tego dokonać na okres od miesiąca do 5 lat.

Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP

Na Węgrzech obywatele RP mogą swobodnie podejmować zatrudnienie. Obywatele krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie muszą posiadać zezwolenia na pracę. Od 1 stycznia 2008 roku rejestracja cudzoziemców podejmujących pracę na Węgrzech odbywa się na podstawie zgłoszenia przez pracodawcę do terenowego urzędu pracy (bez personalizacji – podaje się wyłącznie liczbę osób).

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie