Wysłanie pisma z portalu biznes.gov.pl

Jeśli jesteś użytkownikiem biznes.gov.pl, masz możliwość wysyłania do urzędu pisma załączników w formie elektronicznej. Jak to zrobić?

Krok 1. Zapoznaj się dokładnie z opisem usługi i ustal, do jakiego urzędu powinieneś skierować swoje pismo. Jeśli w danym opisie jest taka możliwość, wybierz interesującą Cię lokalizację np. gminę, w której prowadzisz działalność i w której chcesz załatwić sprawę.  

Krok 2. Na stronie z opisem interesującej Cię usługi znajdziesz niebieski przycisk „Złóż wniosek elektronicznie". Kliknij go, aby przejść do wypełniania i wysyłania pisma w sprawie, której dotyczy opis.

Krok 3. Na kolejnej stronie zostaniesz poproszony o pobranie załączników, które należy wypełnić i dołączyć do pisma na późniejszym etapie.

Krok 4. Jeśli nie jesteś zalogowany na biznes.gov.pl albo nie zarejestrowałeś jeszcze konta na portalu, kolejnym krokiem będzie zalogowanie się lub rejestracja nowego konta użytkownika. Możesz też zalogować się na biznes.gov.pl przez Facebooka albo przez Profil Zaufany.

Krok 5. Po zalogowaniu wrócisz do kreatora, który ułatwi Ci przygotowanie pisma do wybranego urzędu. Niezbędne będzie podanie Twoich danych (albo Twojej firmy) oraz dołączenie załączników z kroku 3.

 

Ważne jest, aby Twoje pismo trafiło do właściwego urzędu. Jeśli wybrałeś wcześniej lokalizację (patrz krok 1.), system automatycznie podpowie urząd, do którego wysłane będzie Twoje pismo. Sprawdź, czy urząd jest właściwy – jeśli nie, możesz zmienić dane.

Krok 6. Po dodaniu załącznika/ów będziesz mógł wybrać formę dalszej komunikacji z urzędem. Jeśli wybierzesz formę elektroniczną, to - jesli będzie potrzeba udzielenia odpowiedzi w tej sprawie - urząd doręczy Ci pismo w formie elektronicznej na Twój adres elektroniczny w ramach biznes.gov.pl. Pamiętaj, że nie w każdej sprawie urząd będzie udzielał odpowiedzi na Twoje pismo.

Krok 7. Przygotowane pismo powinieneś podpisać Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wysłać do urzędu, klikając przycisk „Wyślij do urzędu". Więcej: E-wnioski biznes.gov.pl: podpis elektroniczny, Profil Zaufany

Ważne! Jeśli korzystasz z bankowości elektronicznej, możesz założyć i potwierdzić Profil Zaufany za pośrednictwem wybranych banków bez konieczności wizyty w urzędzie. Oznacza to, że korzystając ze swojego serwisu bankowości internetowej, możesz podpisywać wysyłane za pośrednictwem biznes.gov.pl pisma ogólne do urzędów. Więcej informacji znajdziesz w artykule Korzystanie z eWniosków biznes.gov.pl oraz CEIDG z wykorzystaniem bankowości internetowej.

 

Krok 8. Po wysłaniu pisma z systemu biznes.gov.pl, otrzymasz dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPO-UPP), który stanowi formalne potwierdzenie doręczenia pisma do urzędu. Bieg terminu załatwienia sprawy przez właściwy organ rozpoczyna się w dniu otrzymania potwierdzenia wysłania pisma.

Krok 9. Ewentualna odpowiedź z urzędu trafi na Twoje konto na biznes.gov.pl, a na Twój adres poczty elektronicznej wysłane zostanie zawiadomienie o oczekującej korespondencji. Po 7 dniach punkt kontaktowy wysyła kolejne zawiadomienie, a po upływie 14 dni od otrzymania pisma (odpowiedzi) od urzędu, korespondencja zostaje zgodnie z obowiązującymi przepisami uznana za doręczoną.

Jeśli wybierzesz formę papierową, odpowiedź udzielona przez urząd zostanie wysłana pocztą na adres podany we wniosku (adres musi znajdować się w Polsce). 

Inne usługi online na biznes.gov.pl

Opisane powyżej tryb dotyczy usług, dla których nie stworzono dedykowanych formularzy elektronicznych (stąd potrzeba stosowania załącznika). Dla bardziej popularnych spraw tworzymy kompleksowe usługi online. W pozostałych sprawach możesz kontaktować się z urzędem poprzez tzw. pismo ogólne. Dowiedz się więcej, jak załatwiać sprawy urzędowe za pomocą serwisu ewnioski.biznes.gov.pl.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie