Bezpieczny biznes

W swojej działalności wielokrotnie będziesz miał do czynienia z sytuacjami, których nie dało się przewidzieć. Prowadzenie firmy wiąże się z ryzykiem i odpowiedzialnością (więcej na ten temat znajdziesz w artykule Ryzyka w działalności)

Pamiętaj, że jako przedsiębiorca będziesz odpowiedzialny za jakość Twoich produktów i usług (dowiedz się więcej na temat kosztów złej jakości) oraz m.in wpływ działań Twojej firmy na otoczenie i środowisko. Odpowiadał będziesz także za działania swoich pracowników. W artykule Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności przeczytasz więcej na temat odpowiedzialnośći. Do Twoich podstawowych obowiązków związnych z bezpiecznym prowadzeniem firmy należeć powinna także wiedza na temat zasad BHP (więcej na ten temat tutaj).

Przestrzeganie elementarnych zasad bezpiecznego prowadzenia biznesu pozwoli uniknąć Ci wielu problemów, które mogą przytrafić się każdemu przedsiębiorcy. Powinieneś zadbać, aby Twoja firma była bezpiecznym miejscem pracy dla Ciebie, Twoich pracowników, partnerów handlowych i otoczenia.

W działach Finansowanie, Handel zagraniczny i Współpraca w biznesie mogłeś zapoznać się z podstawowymi narzędziami zabezpieczenia firmy przed problemami finansowymi oraz nierzetelnymi kontrahentami.

Wymiana i archiwizowanie informacji w nowoczesnym biznesie odbywa się w dużej mierze w formie elektronicznej i za pośrednictwem sieci. Bezpieczeństwo informatyczne staje się coraz bardziej ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania gospodarki – Ty także powinieneś zadbać, aby informacje Twojej firmy nie wpadły w niepowołane ręce.

Pamiętaj również, że niektóre obowiązki związane z bezpieczeństwem np. danych osobowych, czy też ksiąg rachunkowych narzucają przepisy (Ustawa o rachunkowości, Ustawa o ochronie danych osobowych). Więcej na temat bezpieczeństwa informacji dowiesz się tutaj. W artykule Ochrona danych osobowych omówione są podstawowe obowiązki ciążące na Twojej firmie, jako administratorze danych.

Jednym z narzędzi zwiększających bezpieczeństwo w biznesie jest ubezpieczenie, które pozwala chronić firmę przed skutkami ewentualnych szkód. Pamiętaj, że jako przedsiębiorca możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności w różnych, czasem niezawinionych bezpośrednio przez Ciebie sytuacjach. Ubezpieczenia obejmują różne obszary działalności. Na rynku znajdziesz wiele ofert obejmujących ubezpieczenia zarówno majątkowe, jak również od odpowiedzialności cywilnej. Przed decyzją dobrze rozważ, na jakie ryzyka może być narażona Twoja firma i odpowiednio do nich wynegocjuj poziom gwarantowanych świadczeń. W przypadku niektórych profesji, takich jak m.in. adwokat, lekarz, architekt, detektyw, czy w przypadku świadczenia usług płatniczych, biura informacji gospodarczej czy pośrednictwa ubezpieczeniowego posiadanie ubezpieczenia OC jest koniecznym warunkiem do prowadzenia działalności.

Działanie każdej firmy związane jest z przepływem kapitału. Rozwój usług finansowych online i bankowości elektronicznej nie oznacza, że w swojej działalności nie będziesz posługiwał się gotówką. Powinieneś wiedzieć, że sposób, w jaki powinno się przechowywać i transportować duże ilości gotówki, jest regulowany odpowiednimi przepisami, zawartymi m.in. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie