Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Bezpieczeństwo informacji

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością gromadzenia i przetwarzania dużej liczby informacji. Dane osobowe pracowników, bazy danych klientów, umowy czy inne dokumenty korespondencja firmowa – wszystkie te informacje należy odpowiednio chronić.

Prowadząc firmę będziesz w szczególnym stopniu zobowiązany do przestrzegania zasad dotyczących ochrony danych osobowych (patrz artykuł Ochrona danych osobowych oraz poradnik przedsiębiorcy Przetwarzam dane osobowe) oraz troski o właściwe prowadzenie dokumentacji działalności i jej archiwizowanie (patrz: m.in. artykuł Jak przechowywać dokumenty księgowe)

Nowoczesne technologie, takie jak internet i poczta elektroniczna – ułatwiają wymianę informacji, ale jednocześnie czynią ją bardziej wrażliwą na utratę albo dostęp osób trzecich. Duże firmy, przetwarzające wielką liczbę informacji, posiadają rozbudowane i sformalizowane strategie bezpieczeństwa. Ale także w przypadku najmniejszych firm warto stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa informacji.

Przede wszystkim powinieneś zadbać o właściwe zabezpieczenie informacji Twojej firmy przez utratą albo wypłynięciem ich poza siedzibę bądź jej sieć komputerową. Ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i włamaniem się do sytemu informatycznego firmy zapewniają odpowiednie programy antywirusowe, czy tzw. Firewall – zapory sieciowe. W przypadku oprogramowania ważne jest, aby było na bieżąco aktualizowane.

W przypadku poczty elektronicznej warto zadbać o tzw. filtr antyspamowy – czyli oprogramowanie, które blokuje przesyłanie niechcianych treści (tzw. SPAMu) – wiadomości tego typu często są nosicielami złośliwych wirusów.

Kawa wylana na komputer, przerwa w dostawie prądu w trakcie pracy nad ważnym dokumentem – z pozoru błahe zdarzenia, w przypadku awarii mogą zakończyć się całkowitą utratą danych w komputerze. Dlatego bezwzględnie powinieneś zadbać o stworzenie kopii Twoich danych firmowych – np. na dysku sieciowym w firmie, albo przenieść dane do tzw. chmury, która zapewnia odpowiednie poziomy zabezpieczeń. Przydatny może być też system awaryjnego zasilania, który nawet w przypadku braku prądu, umożliwia pracę komputerów.

Prowadzenie dokumentacji, niezależnie od tego, czy papierowej, czy elektronicznej, wymaga porządku i systematyczności. Tworząc katalogi z danymi odpowiednie je szereguj, zgodnie z ustaloną systematyką, nadawaj im zrozumiałe i jasne nazwy tak, aby np. nowy pracownik mógł szybko poznać strukturę danych Twojej firmy.

Jeśli w Twojej udostępniasz gościom sieć Wi-Fi należy zadbać o to, aby nie było możliwości dostania się przez nią do danych firmy.

Bardzo często przyczyną problemów z informacjami w firmie są ludzie. Zadbaj o to, aby Twoi pracownicy mieli dostęp tylko do tych danych, z których korzystają w swojej pracy (np. poprzez ograniczenie uprawnień). Ustal dokładnie zasady, kto i do jakich informacji będzie miał dostęp. Przyczyną wycieku informacji może być czasem dołączanie do kopii korespondencji dużej liczby adresatów, których informacje nie dotyczą.

Zadbaj też o to, aby hasła dostępu do sieci w Twojej firmie miały odpowiedni poziom skomplikowania. Badania prowadzone przez firmy zajmujące się ochroną danych potwierdzają, że wciąż w wielu firmach stosuje się proste hasła jak „1,2,3,4". Takie hasła bardzo łatwo jest złamać.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie