Koszty jakości

Dbanie o wysoką jakość produtków i usług powinno być jednym z Twoich najważniejszych obowiązków jako przedsiębiorcy. Koszty niskiej jakości przekraczają nieraz 40 proc. działalności przedsiębiorstwa. Tracona jest więc bardzo duża część działalności firmy na powtórne wykonanie pracy, która powinna być zrealizowana prawidłowo za pierwszym razem.

Wdrażając politykę jakości do swojej firmy powinieneś mieć świadomość, że zazwyczaj widoczne są tylko koszty braków wewnętrznych (nienaprawialnych i naprawialnych) oraz koszty napraw gwarancyjnych. Są one tylko niewielką częścią sumy kosztów, wynikających ze złej jakości i można je porównać do wierzchołka "góry lodowej". Zwykle kierownictwo analizuje tylko wierzchołek tej góry, a nie dostrzega ukrytych konsekwencji braków jakościowych. A są to m.in. koszty niekompetencji, złej obsługi klienta, niedostrzeżonych w porę problemów, nadmiernych zapasów.

Straty spowodowane niską jakością dotyczą takich aspektów, jak m.in. czas zarządzania, czas prac technicznych, czas produkcji i obsługi, zwiększone środki trwałe, koszty dostaw i transportu, utrata zamówień, i mogą osiagać nawet 50 proc. wartości sprzedaży.

Koszty jakości dobrze ilustruje tzw. reguła 1-10-100 zwana "regułą dziesięciokrotności". Reguła ta wskazuje, że koszt ujawnienia wady i jej usunięcia wzrasta dziesięciokrotniw w kolejnych fazach procesu wyrobu. Dla przykładu można podać wzrost kosztów ujawnienia wady na poszczególnych etapach procesu wyrobu. Jeżeli umownie przyjąć, że koszt ujawnienia wady w dokumentacji technicznej wynosi 1zł., to umownie wyniesie on:

  • w produkcji 10 zł.
  • w montażu i badaniach 100 zł.
  • u klienta 1000 zł

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie