Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach UE

Z artykułu Fundusze UE na rozwój firmy dowiedziałeś się m.in. na temat możliwych form wsparcia Twojego biznesu w ramach tzw. Programów Operacyjnych. Powinieneś wiedzieć, że nie jest to jedyne źródło atrakcyjnego finansowania rozwoju firm w ramach środków UE. Od grudnia 2015 r. uruchamiana jest oferta pierwszych pośredników (najczęściej banków) nowych programów UE na lata 2014-2020, takich jak COSME, Horyzont 2020 i EaSI (więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj). Oferta będzie stopniowo rozszerzana. W dużej części jest to oferta skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Uwaga!

W niektórych przypadkach wciąż jest dostępne finansowanie w ramach programów uruchomionych przed 2014 r. (np. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP, Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress).

Dla kogo?

Oferta preferencyjnego finansowania jest dostępna dla szerokiej grupy przedsiębiorców, w tym m.in. dla firm rozpoczynających działalność,  dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców, dla małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż, a także dla dużych podmiotów.

Rodzaje finansowania

W ramach oferty instrumentów finansowych programów UE możesz liczyć m.in. na

  • kredyty inwestycyjne,
  • kredyty obrotowe,
  • leasing,
  • pożyczki,
  • poręczenia kredytowe.

Oprócz instrumentów dłużnych (kredyt, leasing, poręczenie), w ramach instrumentów finansowych programów UE dostępne będzie także finansowanie kapitałowe (np. przez fundusze venture capital).

Co można sfinansować?

Preferencyjne finansowanie możesz wykorzystać na szereg działań związanych z działalnością Twojej firmy, w tym m.in. na  jej założenie i rozwijanie, działalność badawczo-innowacyjną, zakup środków transportu. Możesz także sfinansować za ich pomocą kontrakt.

Dlaczego warto?

Przede wszystkim powinieneś być świadomy, że wsparcie w ramach wspomnianych programów to pomoc, którą będziesz musiał zwrócić. Finansowanie przy wsparciu UE jest jednak dużo korzystniejsze niż inne formy pozyskiwania środków na prowadzenie działalności. Dlaczego? W odróżnieniu np. od zwykłych kredytów bankowych, wymaga ono niższych zabezpieczeń, czy też mniejszego wkładu własnego. Korzystając z nich, możesz uniknąć skomplikowanych wniosków, napiętych terminów i kolejek. Nie musisz, jak w przypadku innych metod finansowania, posiadać długiej historii kredytowej, aby ubiegać się o wsparcie.

Gdzie i w jaki sposób można otrzymać wsparcie?

Finansowanie możesz otrzymać za pośrednictwem tzw. Narodowych Pośredników Finansowych Programów UE. Informacje na temat finansowania oraz odnośniki do oferty poszczególnych pośredników znajdziesz na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie