Fundusze UE na rozwój firmy

W sekcji Dofinasowanie dowiesz się, jak uzyskać środki na rozpoczęcie biznesu. Jeśli myślisz o dalszym rozwoju Twojej firmy, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, promocji zagranicznej, powinieneś wiedzieć, że środki na ten cel możesz uzyskać w ramach funduszy UE (Programów Operacyjnych i Programów Regionalnych).

Przedsiębiorcy, obok samorządów, będą w latach 2014-2020 największymi beneficjentami funduszy unijnych. W sumie na rozwój przedsiębiorstw w najbliższych 7 latach zostanie przeznaczonych 20 mld euro.

Dzięki wsparciu UE na lata 2014-2020 możesz rozwijać wiele obszarów działalności Twojej firmy

Projekty badawcze i wdrażanie innowacji

Dofinansowanie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji możesz uzyskać z Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz z programu regionalnego w Twoim województwie. Aktualne konkursy dla firm na badania i rozwój znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich w Wyszukiwarce Dotacji.

Informatyzacja

Dofinansowanie możesz uzyskać, jeśli chcesz przygotować portal e-usługowy, rozwinąć handel elektroniczny, czy opracować tzw. rozwiązanie B2B (business-to-business) łączące systemy Twojej firmy z systemami Twoich partnerów. Poza tym, środki unijne możesz przeznaczyć na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach Twojej działalności, np. dotyczących zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami. Dostępne konkursy dla firm znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich w Wyszukiwarce Dotacji.

Rozwiązania ekologiczne

Fundusze możesz przeznaczyć np. na termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii czy przebudowę linii produkcyjnej. Jeśli planujesz pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych (np. montując panele słoneczne), to wydatki na ten cel też mogą być częścią projektu. Być może potrzebujesz też modernizacji ogrzewania, klimatyzacji czy wentylacji. Możesz także starać się o dofinansowanie projektów polegających np. na tworzeniu elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych czy wykorzystujących biomasę. Kiedy otrzymasz dofinansowanie, wytworzoną energię możesz przeznaczyć na własne cele, ale nadwyżki możesz też przekazywać do sieci energetycznej. Pamiętaj, że niektóre możliwości dofinansowania w tym obszarze to instrumenty zwrotne, a nie dotacje. Dostępne konkursy dla firm znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich w Wyszukiwarce Dotacji.

Rozwój działalności firmy

Środki na potrzeby inwestycyjne są dostępne głównie w formie pożyczek. Będziesz musiał je zwrócić, ale dostaniesz je łatwiej niż w banku, a warunki spłaty będą korzystniejsze. Jeśli będziesz chciał jednak wziąć kredyt w banku, to wtedy Fundusze Europejskie też mogą Ci pomóc dając poręczenie (gwarancję spłaty) takiemu bankowi w Twoim imieniu.

Jeśli prowadzisz firmę na obszarze wiejskim, możesz zainteresować się także Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie możesz uzyskać w Lokalnych Grupach Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach. Pamiętaj, że ze swoim pomysłem musisz się wpisać w lokalne strategie. O lokalne grupy działania zapytaj w swoim urzędzie gminy. Ich listę znajdziesz też na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Działalność za granicą

Dofinansowanie na rozwój działalności zagranicznej możesz pozyskać z programu regionalnego, a jeśli prowadzisz firmę na wschodzie Polski (w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim lub podkarpackim ) – z Programu Polska Wschodnia. Wnioski o wsparcie z Programu Polska Wschodnia składasz do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a w regionach – do urzędów marszałkowskich lub innych instytucji, które obsługują takie zadania. Z Programu Inteligentny Rozwój możesz ponadto dostać dofinansowanie na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych i ogólnych programach promocji gospodarczej. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szkolenia

Aby umożliwić przedsiębiorcom poszerzenie swojej wiedzy wprowadzone zostały dofinansowania szkoleń. Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania mogą skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Operatorów w poszczególnych województwach lub skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Dofinansowanie oparte jest na tzw. modelu popytowym. Oznacza to, że potrzeba wychodzi od przedsiębiorcy, a placówki szkoleniowe powinny się do niej dostosować. Wybór odpowiedniego szkolenia ułatwia Baza Usług Rozwojowych (BUR), czyli ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Dodatkowe informacje

Informacje o wszystkich konkursach na dofinansowanie UE znajdą się w Wyszukiwarce Dotacji.

Sprawdź harmonogram naboru wniosków w Programach: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza, Edukacja, Rozwój i Polska Cyfrowa.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości dofinansowania działalności w ramach funduszy UE, skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Poznaj praktyczne wskazówki, pomocne przy ubieganiu się o dofinansowanie UE.

Jeśli chcesz zapoznać się z dodatkowymi możliwościami zdobycia atrakcyjnego finansowania na rozwój firmy, przeczytaj artykuł Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach UE.

Chcesz zostać wykonawcą zleceń podmiotów realizujących projekty z funduszy UE? Sprawdź bazę ogłoszeń beneficjentów "Baza Konkurencyjności".

Wsparcie dla tzw. start-upów - Inicjatywa JEREMIE

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) oferuje wsparcie dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą, które nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Program COSME

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020

W ramach programu COSME, finansowanie działalności i rozwoju MŚP (mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy) jest realizowane za pomocą instrumentów gwarancyjnych i kapitałowych.

Gwarancje de minimis

Gwarancje to jedna z form pomocy de minimis, która jest udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla sektora MŚP.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie