Firma a rozwód

Prowadzisz firmę i jesteś w trakcie sprawy rozwodowej? Zastanawiasz się zapewne, jak zostanie podzielony majątek i zyski Twojej firmy. Powinieneś wiedzieć, że w trakcie rozwodu podział majątku, nawet w przypadku najprostszej, jednoosobowej działalności gospodarczej, nie jest prostą sprawą i wymaga często wnikliwych analiz i interpretacji sądowych. Chcemy jednak przybliżyć Ci kwestię związane z podziałem majątku firmy po rozwodzie i opisać najbardziej typowe sytuacje,  które pomogą Ci przygotować się do takiego podziału i wyjaśniają jego zasady.

Dla zrozumienia ogólnych zasad podziału majątku firmy po rozwodzie, powinieneś poznać kilka podstawowych pojęć.  

Majątek osobisty (indywidualny) – to takie składniki majątku, które są własnością wyłącznie jednego małżonka. Jest to cały majątek nabyty przed ślubem (zarówno rzeczy jak i pieniądze), oraz niektóre przychody osiągane podczas trwania małżeństwa. Prawo dokładnie określa ten katalog – są to przykładowo darowizny, spadki i odszkodowania, prawa autorskie i pokrewne, składniki nabyte z majątku osobistego.

Majątek wspólny – to majątek, który jest współwłasnością małżonków, niezależnie od tego, kto przyczynił się do jego powstania. Jeżeli małżonkowie nie zawarli umowy o rozdzielność majątkową, do wspólnego majątku wchodzą m.in. wynagrodzenie za pracę.

Jeżeli jakiś składnik majątku osobistego przynosi zysk podczas trwania małżeństwa – ten przychód również stanowi majątek wspólny. Przykładowo są to odsetki od lokaty założonej przed zawarciem małżeństwa albo zysk przedsiębiorstwa założonego przez małżonka przed ślubem.

Intercyza (umowa o rozdzielności majątkowej) – to umowa zawierana przez małżonków przy zawieraniu związku albo podczas jego trwania. Może ona określać wiele aspektów rozliczeń finansowych podczas trwania związku.

Podział majątku firmy jednoosobowej

W przypadku firmy jednoosobowej, podział majątku po rozwodzie będzie zależał m.in. od tego, czy firma została założona przed zawarciem małżeństwa, czy też w jego trakcie. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Jak podzielić majątek firmy jednoosobowej po rozwodzie.

Podział majątku wspólnika spółki cywilnej

Inna sytuacja, niż w przypadku działalności jednoosobowej, występuje, gdy np. jesteś wspólnikiem spółki cywilnej w trakcie rozwodu. Jeżeli jedno z małżonków jest wspólnikiem spółki cywilnej, a drugie z nich nie uczestniczy w spółce, to przy podziale majątku po rozwodzie współmałżonek, który nie jest przedsiębiorcą nie ma prawa do majątku spółki cywilnej (proporcjonalnego do udziału w niej współmałżonka). Ma jednak prawo do podziału np. zysków. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad podziału majątku w takich sytuacjach, przeczytaj artykuł Spółka cywilna – podział majątku przy rozwodzie.

Zasady podziału majątku firmy przy rozwodzie

Czy będziesz musiał po rozwodzie oddać małżonkowi połowę komputerów swojej firmy? W jaki sposób można przeprowadzić podział majątku bez straty dla firmy? Pamietaj, że wynikający z rozwodu podział nie może spowodować upadku firmy. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat ogólnych zasad podziału majątku zajrzyj do artykułu na temat ogólnych zasad dotyczących podziału majątku przy rozwodzie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie