Podział majątku firmy jednoosobowej przy rozwodzie

Jeśli prowadzisz działalność jednoosobową i jesteś w trakcie rozwodu, poznaj najważniejsze zasady dotyczące podziału majątku firmy przy rozwodzie.

Działalność założona w trakcie małżeństwa

Jeżeli Twoja firma została założona w trakcie małżeństwa i nie zawarłeś wcześniej umowy o rozdzielności majątkowej, majątek firmy stanowi współwłasność małżeńską. I to niezależnie od faktu, że tylko Ty prowadzisz działalność gospodarczą. Dlaczego? Po pierwsze, przyjmuje się, że firma powstaje z majątku wspólnego małżonków. Po drugie, wszystkie zyski stanowią przychód wchodzący w skład wspólnego majątku. Zatem również wszystko, co zostanie zakupione z zysku firmy zarejestrowanej na jednego ze współmałżonków, staje się składnikiem majątku wspólnego.

Przykładowo, jeżeli z wypłaty za pracę jednego z małżonków do firmy zostanie zakupny sprzęt biurowy – jest on wspólną własnością małżonków.

Jeżeli z zysku firmy zostanie zakupione dodatkowe wyposażenie, również jest ono współwłasnością małżeńską i w przypadku rozwodu podlega podziałowi.

Pamiętaj jednak, że to małżonek, na którego jest zarejestrowana działalność, może swobodnie dysponować majątkiem przedsiębiorstwa. Dopiero przy podziale majątku po rozwodzie składniki majątku firmy są dzielone między byłych małżonków.

Działalność założona przed zawarciem małżeństwa (z intercyzą od momentu zawarcia związku)

Jeżeli Twoja firma została założona przed zawarciem związku małżeńskiego, składniki majątku tworzące firmę stanowią wyłączną, Twoją własność również podczas trwania małżeństwa. Przy podziale majątku nie wchodzą one w skład dzielonego majątku.

Od tego prostego rozwiązania obowiązuje jednak wyjątek – jeżeli działalność stanowiąca Twoją własność była dofinansowywana ze wspólnych środków, składniki majątku nabyte w ten sposób podlegają podziałowi.

Przykładowo, jeżeli podczas trwania małżeństwa kupisz do swojego przedsiębiorstwa wyposażenie, maszyny, urządzenia i dokonasz tego ze swojego majątku prywatnego (np. darowizn, czy środków ze sprzedaży rzeczy nabytych przed zawarciem małżeństwa), przy rozwodzie cały majątek firmy jest traktowany jako Twój prywatny majątek i nie podlega podziałowi.

Jeżeli jednak do działalności założonej przed zawarciem małżeństwa, podczas jego trwania, zostaną dokonane zakupy z majątku wspólnego (np. z wynagrodzenia za pracę, ze sprzedaży wspólnego samochodu, domu, ale również z zysku wypracowanego przez firmę podczas trwania małżeństwa), sytuacja podziału majątku przy rozwodzie komplikuje się. Należy wówczas rozdzielić majątek przedsiębiorstwa w taki sposób, że to co zostało zakupione przed zawarciem małżeństwa i z Twojego majątku osobistego jest Twoją wyłączną własnością, a to, co zostało zakupione z majątku wspólnego – podlega podziałowi.

Podsumowując, generalna zasada stanowi, że każdy z małżonków ma obowiązek zwrócić wydatki i nakłady, które zostały dokonane z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego.

Obowiązuje tu jednak wyjątek. Jeżeli wydatki zużyto w celu utrzymania rodziny nie podlegają one zwrotowi. Zatem zakup nowego urządzenia do firmy z majątku wspólnego, jeżeli wypracowany zysk służył utrzymaniu rodziny, nie zawsze będzie podlegał rozliczeniu przy podziale majątku. Może się więc okazać, że nawet finansowanie działalności założonej przed ślubem z majątku wspólnego nie powoduje obowiązku zwrotu tych nakładów po rozwodzie i podziale majątku.

Intercyza zawarta w trakcie trwania związku małżeńskiego

Jeżeli Twoja działalność została zarejestrowana po zawarciu małżeństwa, a następnie zawarto umowę majątkową (intercyzę), powinna ona określać, do kogo należy majątek przedsiębiorstwa. Strony mają tu swobodę w podziale majątku wypracowanego w małżeństwie przed zawarciem intercyzy – majątek przedsiębiorstwa może być przyznany jednemu z nich albo stanowić współwłasność.

Analogicznie jak w przypadku działalności założonej przed zawarciem związku małżeńskiego – majątek przedsiębiorstwa przypadnie temu z małżonków, któremu został przyznany w intercyzie. Jeżeli jednak nakłady na przedsiębiorstwo były (po zawarciu intercyzy) dokonywane z majątku wspólnego – ich wartość podlega podziałowi, jak każdy inny majątek wspólny.

Dodatkowe informacje

Kwestie podziału majątku małżonków reguluje m.in. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie