Handel zagraniczny

Uważasz, że Twoje produkty i usługi znajdą nabywców za granicą? Chciałbyś kupować towary bezpośrednio od zagranicznego dostawcy, bo uważasz, że Twój pośrednik narzuca za dużą marżę? Jeśli tak, czas najwyższy abyś spróbował sił w handlu zagranicznym. Globalizacja gospodarki, rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych powodują, że w dzisiejszych czasach prowadzenie handlu z partnerami zagranicznymi jest dużo łatwiejsze niż jeszcze kilkanaście lat temu. Łatwiejsze, wcale nie oznacza, że łatwe. Handel zagraniczny wymagać będzie od Ciebie dobrego przygotowania, wiedzy, ale także świadomości ryzyka z tym związanego.

Eksport/import

W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej, w przypadku wymiany handlowej z pozostałymi członkami, przestały obowiązywać terminy „eksport" i „import". Zastąpiła je wewnątrzwspólnotowa wymiana towarów.

Sprowadzanie towarów z innych państw UE to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Więcej dowiesz się w poradniku Sprowadzam towary z innych państw UE. Dostarczanie towarów do innych państw UE to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Więcej dowiesz się w poradniku Dostarczam towary do innych państw UE.

„Eksport" i „import" odnoszą się do wymiany handlowej z krajami pozaunijnymi. Więcej na temat eksportu i importu dowiesz się poradnikach: Eksportuję towary oraz Importuję towary.

Bezpieczne transakcje

Różnice pomiędzy wymianą wewnątrz UE, a handlem z krajami trzecimi dotyczą zarówno odrębnych przepisów i procedur, ale także form finansowania i zabezpieczania transakcji, ryzyka działalności, sposobów odzyskiwania należności, czy wreszcie kultury prowadzenia biznesu. Ważnym elementem w działalności na rynkach pozaunijnych jest także ryzyko kursowe. W artykule dotyczącym zabezpieczania transakcji poznasz najbardziej popularne formy zabezpieczania się przez ryzykiem w handlu zagranicznym. Tutaj dowiesz się więcej na temat finansowania handlu zagranicznego. Poznaj także, jakie zasady związane są z ustalaniem właściwego prawa do rozpatrywania sporów wynikających z umów z partnerami zagranicznymi.

Wsparcie dla działalności zagranicznej

Poza Unią znacznie trudniejsze jest także znalezienie odpowiedniego partnera handlowego oraz uzyskanie wiarygodnej informacji na jego temat. W tym obszarze pomocą służą m.in. organizacje przedsiębiorców (jak np. Krajowa Izba Gospodarcza), Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji przy ambasadach RP oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Bardzo przydatnym źródłem informacji jest także Portal Promocji Eksportu.

Dodatkowo, wsparciu polskich firm działających za granicą, poświęcone są programy promocyjne m.in. Go China i Go Africa.

Dofinansowanie na rozwój działalności zagranicznej możesz pozyskać także w ramach funduszy UE na lata 2014-2020 w programach regionalnych, a jeśli prowadzisz firmę na wschodzie Polski – w Programie Polska Wschodnia. Wnioski o wsparcie z Programu Polska Wschodnia składasz do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a w regionach – do urzędów marszałkowskich lub innych instytucji, które dostały takie zadania. W Programie Inteligentny Rozwój możesz ponadto dostać dofinansowanie na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych i ogólnych programach promocji gospodarczej. Informacje znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości dofinansowania działalności międzynarodowej w ramach funduszy UE, skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Wsparciem działalności międzynarodowej zajmuje się także Polski Fundusz Rozwoju.

Dokumenty w obrocie międzynarodowym

W obrocie międzynarodowym stosuje się wiele specyficznych dla tego rodzaju handlu dokumentów. Dowiedz się więcej na ten temat z artykułu Podstawowe dokumenty w handlu zagranicznym.

W handlu na rynkach trzecich przydatne okazują się specyficzne dokumenty np. świadectwa pochodzenia towarów i karnety ATA, które ułatwiają procedury związane z cłem. Tutaj znajdziesz informację na temat fakturowania w eksporcie i imporcie.

Współpracując z partnerami zagranicznymi spotkasz się z sytuacją, w której będą wymagać od Ciebie zalegalizowania dokumentów. Informacje na ten temat znajdziesz w artykule na temat legalizacji.

Z publikacji na temat karnetów TIR dowiesz się, jakie ułatwienia zwiazane z obsługą celną przy transporcie towarów, daje system TIR.

Przydatna w działalności międzynarodowej jest także znajomość Incoterms zbioru międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży.

Poznaj także, jakie są najważniejsze elementy kontraktu z zagranicznym partnerem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Planując biznes za granicą pamiętaj również o różnicach kulturowych. Ich świadomość pozwoli Ci uniknąć błędów i nawiązać właściwą komunikację z zagranicznym kontrahentem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Różnice kulturowe w biznesie.

Zagraniczne zamówienia publiczne

Jeśli interesuje Cię temat zamówień publicznych w krajach UE oraz zamówień ogłaszanych przez instytucje międzynarodowe, zajrzyj do artykułów:

Ograniczenia

Powinieneś wiedzieć o ograniczeniach w wymianie handlowej. Są one efektem polityki gospodarczej danego kraju albo obszaru gospodarczego. Ich celem jest ochrona rynku np. przed nadmiernym importem tańszych towarów z zagranicy. Dowiedz się więcej na ten temat.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie