Handel zagraniczny

Uważasz, że Twoje produkty i usługi znajdą nabywców za granicą? Chciałbyś kupować towary bezpośrednio od zagranicznego dostawcy, bo uważasz, że Twój pośrednik narzuca za dużą marżę? Jeśli tak, czas najwyższy abyś spróbował sił w handlu zagranicznym. Globalizacja gospodarki, rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych powodują, że w dzisiejszych czasach prowadzenie handlu z partnerami zagranicznymi jest dużo łatwiejsze niż jeszcze kilkanaście lat temu. Łatwiejsze, wcale nie oznacza, że łatwe. Handel zagraniczny wymagać będzie od Ciebie dobrego przygotowania, wiedzy, ale także świadomości ryzyka z tym związanego.

Eksport/import

W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej, w przypadku wymiany handlowej z pozostałymi członkami, przestały obowiązywać terminy „eksport" i „import". Zastąpiła je wewnątrzwspólnotowa wymiana towarów.

Sprowadzanie towarów z innych państw UE to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Więcej dowiesz się w poradniku Sprowadzam towary z innych państw UE. Dostarczanie towarów do innych państw UE to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Więcej dowiesz się w poradniku Dostarczam towary do innych państw UE.

„Eksport" i „import" odnoszą się do wymiany handlowej z krajami pozaunijnymi. Więcej na temat eksportu i importu dowiesz się poradnikach: Eksportuję towary oraz Importuję towary.

Bezpieczne transakcje

Różnice pomiędzy wymianą wewnątrz UE, a handlem z krajami trzecimi dotyczą zarówno odrębnych przepisów i procedur, ale także form finansowania i zabezpieczania transakcji, ryzyka działalności, sposobów odzyskiwania należności, czy wreszcie kultury prowadzenia biznesu. Ważnym elementem w działalności na rynkach pozaunijnych jest także ryzyko kursowe. W artykule dotyczącym zabezpieczania transakcji poznasz najbardziej popularne formy zabezpieczania się przez ryzykiem w handlu zagranicznym. Tutaj dowiesz się więcej na temat finansowania handlu zagranicznego. Poznaj także, jakie zasady związane są z ustalaniem właściwego prawa do rozpatrywania sporów wynikających z umów z partnerami zagranicznymi.

Wsparcie dla działalności zagranicznej

Poza Unią znacznie trudniejsze jest także znalezienie odpowiedniego partnera handlowego oraz uzyskanie wiarygodnej informacji na jego temat. W tym obszarze pomocą służą m.in. organizacje przedsiębiorców (jak np. Krajowa Izba Gospodarcza), Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji, Polski Fundusz Rozwoju, Bardzo przydatnym źródłem informacji jest także Portal Promocji Eksportu.

Dodatkowo, wsparciu polskich firm działających za granicą, poświęcone są programy promocyjne m.in. Go China i Go Africa.

Dofinansowanie na rozwój działalności zagranicznej możesz pozyskać także w ramach funduszy UE na lata 2014-2020 w programach regionalnych, a jeśli prowadzisz firmę na wschodzie Polski – w Programie Polska Wschodnia. Wnioski o wsparcie z Programu Polska Wschodnia składasz do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a w regionach – do urzędów marszałkowskich lub innych instytucji, które dostały takie zadania. W Programie Inteligentny Rozwój możesz ponadto dostać dofinansowanie na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych i ogólnych programach promocji gospodarczej. Informacje znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości dofinansowania działalności międzynarodowej w ramach funduszy UE, skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Dokumenty w obrocie międzynarodowym

W obrocie międzynarodowym stosuje się wiele specyficznych dla tego rodzaju handlu dokumentów. Dowiedz się więcej na ten temat z artykułu Podstawowe dokumenty w handlu zagranicznym.

W handlu na rynkach trzecich przydatne okazują się specyficzne dokumenty np. świadectwa pochodzenia towarów i karnety ATA, które ułatwiają procedury związane z cłem. Tutaj znajdziesz informację na temat fakturowania w eksporcie i imporcie.

Współpracując z partnerami zagranicznymi spotkasz się z sytuacją, w której będą wymagać od Ciebie zalegalizowania dokumentów. Informacje na ten temat znajdziesz w artykule na temat legalizacji.

Z publikacji na temat karnetów TIR dowiesz się, jakie ułatwienia zwiazane z obsługą celną przy transporcie towarów, daje system TIR.

Przydatna w działalności międzynarodowej jest także znajomość Incoterms zbioru międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży.

Poznaj także, jakie są najważniejsze elementy kontraktu z zagranicznym partnerem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Planując biznes za granicą pamiętaj również o różnicach kulturowych. Ich świadomość pozwoli Ci uniknąć błędów i nawiązać właściwą komunikację z zagranicznym kontrahentem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Różnice kulturowe w biznesie.

Zagraniczne zamówienia publiczne

Jeśli interesuje Cię temat zamówień publicznych w krajach UE oraz zamówień ogłaszanych przez instytucje międzynarodowe, zajrzyj do artykułów:

Ograniczenia

Powinieneś wiedzieć o ograniczeniach w wymianie handlowej. Są one efektem polityki gospodarczej danego kraju albo obszaru gospodarczego. Ich celem jest ochrona rynku np. przed nadmiernym importem tańszych towarów z zagranicy. Dowiedz się więcej na ten temat.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie