Umowa o wolnym handlu UE i Kanady (CETA) – jakie korzyści dla polskich przedsiębiorców

Słyszałeś o umowie CETA o wolnym handlu UE z Kanadą i zastanawiasz się, jak może skorzystać na tym Twoja firma? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące CETA.

Co to jest CETA?

CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) jest porozumieniem handlowym między UE a Kanadą. Celem umowy jest uwolnienie (np. od ceł) handlu większością towarów i usług, zapewnienie dostępu do sektora zamówień publicznych i wzajemnej ochrony inwestycji. W wyniku zawarcia umowy CETA firmy polskie i unijne, będą pierwszymi przedsiębiorstwami zagranicznymi, które uzyskają dostęp do kanadyjskiego rynku zamówień publicznych w stopniu, jakiego nie oferuje żadna inna umowa międzynarodowa zawarta przez Kanadę.

Co daje CETA?

Umowa o wolnym handlu UE z Kanadą daje wiele korzyści. Poniżej najważniejsze z nich.

 • Zniesienie ceł na większość produktów. Firmy europejskie zostaną zwolnione z 99 proc. należności celnych, jakie muszą płacić w Kanadzie. To samo odnosi się do kanadyjskich przedsiębiorstw eksportujących do UE).
 • Zwiększenie konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw w Kanadzie
 • Ułatwienie przedsiębiorstwom z UE ubiegania się o zamówienia publiczne w Kanadzie. Przedsiębiorstwa z UE będą mogły zgłaszać się do przetargów na dostarczanie towarów i usług nie tylko na szczeblu federalnym, lecz także – jako pierwsze przedsiębiorstwa spoza Kanady – na poziomie prowincji i gmin. Informacje o postępowaniach będą łatwiej dostępne dla firm UE.
 • Większą otwartość kanadyjskiego rynku usług dla unijnych przedsiębiorstw. Firmy z UE będą mogły szerzej uczestniczyć kanadyjskim rynku usług. CETA nie dotyczy jednak usług publicznych, jak np. dostawa wody, służba zdrowia czy oświata
 • Otwarcie rynków dla eksportu europejskich produktów spożywczych. Wiele ceł na produkty rolne, przetworzone produkty spożywcze i napoje zostanie zniesionych.  Prawie 92 proc. europejskich produktów rolnych i spożywczych będzie bezcłowo eksportowanych do Kanady. Na kilka newralgicznych produktów z UE takich jak wołowina, wieprzowina i kukurydza cukrowa oraz produktów mlecznych z Kanady wprowadzone zostaną kontyngenty ograniczające ich wywóz.  CETA nie otworzy ani w UE, ani w Kanadzie rynku dla mięsa drobiowego i jaj i będzie respektować unijny system cen wejścia. W umowie zabezpieczono interesy rolników przez zastosowanie kontyngentów taryfowych (ograniczeń ilościowych) i okresów przejściowych (ograniczeń czasowych) w liberalizacji. Europejskie produkty spożywcze zapewnione będą miały ochronę przed kopiowaniem (tzw. chronione oznaczenie geograficzne) na rynku kanadyjskim.  W ramach CETA Kanada zgodziła się chronić 143 oznaczenia geograficzne (OG) – specyficzną żywność i napoje pochodzące z określonych regionów geograficznych w UE. 
 • Obniżenie kosztów ponoszonych przez unijnych eksporterów dotyczących np. certyfikacji. UE i Kanada zgodziły się akceptować swoje certyfikaty oceny zgodności w obszarach takich jak: urządzenia elektryczne, sprzęt elektroniczny i radiowy, zabawki, maszyny, aparatura pomiarowa. Oznacza to, że w pewnych okolicznościach organ oceniający zgodność z normami w UE może testować produkty unijne przeznaczone na wywóz do Kanady zgodnie z przepisami obowiązującymi w Kanadzie i odwrotnie. Firma z UE, która chce sprzedać np. zabawkę w Kanadzie, będzie musiała przetestować swój produkt tyko jeden raz – w Europie, gdzie może od razu uzyskać certyfikat oceny zgodności ważny na kanadyjskim rynku. Na mocy CETA, UE i Kanada ustanowią również Forum ds. Współpracy Regulacyjnej.
 • Ułatwienie europejskim specjalistom podejmowanie pracy w Kanadzie.
 • Wzajemne uznawanie niektórych kwalifikacji.
 • Łatwiejsze inwestowanie. Zniesione zostaną niektóre bariery inwestycyjne. Wprowadzony zostanie nowy mechanizm rozwiązywania sporów. Kwestia ochrony inwestycji i rozwiązywania sporów, będzie jeszcze zależała od decyzji poszczególnych państw UE.

Obecnie CETA jest stosowana tymczasowo (umowa zawarta na szczeblu UE ale musi zostać ratyfikowana przez poszczególne kraje UE). Z tymczasowego stosowania umowy wyłączone są m.in. dziedziny dotyczące:

 • ochrony inwestycji,
 • dostępu do rynku inwestycyjnego dla inwestycji portfelowych (ale dostęp do rynku dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych podlega wyłącznym kompetencjom UE),
 • systemu sądów ds. inwestycji

Które polskie branże mogą skorzystać na CETA?

Na podpisaniu CETA mogą skorzystać m.in. polscy:

 • producenci mebli,
 • producenci  chemii gospodarczej,
 • producenci  odzieży i dodatków (bez dzianin),
 • producenci  artykułów rolno-spożywczych, m.in. warzyw, cukrów i wyrobów cukierniczych oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • producenci wyrobów z kauczuku,
 • producenci  pojazdów nieszynowych i ich części,
 • producenci tworzyw sztucznych,
 • firmy z branży transportu morskiego, stocznie.

Dodatkowe informacje

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie