Leglizacja cenników eksportowych na rynki Europy Wschodniej

Jeśli jesteś zainteresowany eksportem swoich wyrobów na rynki wschodnie, powinieneś znać wymagania dotyczące samych produktów, jak również dokumentacji. Obok typowych dokumentów spotykanych w eksporcie, jak faktura, świadectwo pochodzenia, specyfikacja towarowa, występują także często dokumenty potwierdzające jakość eksportowanych towarów, w tym świadectwa zdrowia i jakości.

Na niektórych rynkach (Rosja, Ukraina, Białoruś) wymagane będzie potwierdzanie cen towarów. Jednym z warunków kierowanych przez importerów do polskich przedsiębiorców jest potwierdzanie cen na fakturach handlowych albo na specjalnie przygotowywanych cennikach. Cenniki mają na celu zapewnienie strony zagranicznej, w tym głównie administracji celnej, że ceny eksportowanych produktów są cenami obowiązującymi na rynku i nie są celowo zaniżone przez eksporterów na potrzeby celne. Jest to element realizowanej przez te kraje polityki antydumpingowej.

Potwierdzanie dokonywane jest na dokumentach przygotowanych przez eksportera na papierze firmowym i oryginalnie podpisanych przez jego upoważnionego przedstawiciela. Nie ma możliwości potwierdzania takich dokumentów w postaci kserokopii, skanów, czy też dokumentów podpisanych przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, z uwagi na to, że formie tej nie spełniłyby oczekiwań strony zagranicznej co do autentyczności i oryginalności dokumentu.

Dzięki temu na  importowany z Polski towar nie są nakładane obciążenia celne wyższe, niż wynika to z ceny eksportowej. Dlatego też polskim eksporterom zależy na dostarczeniu swojemu partnerowi handlowemu wymaganego zestawu właściwie przygotowanych dokumentów.

Instytucją, która ma uprawnienia do wykonywania takich potwierdzeń (legalizacji dokumentów handlowych) jest Krajowa Izba Gospodarcza.

Aby właściwie się przygotować do uzyskania takiego potwierdzenia, należy zapoznać się z procedurą legalizacji dokumentów dostępną na stronie www.legalizacja.kig.pl w zakładce Uwierzytelnienie eksportera i Krok po kroku.

Posiadając wszystkie wymagane dokumenty można uzyskać legalizację „od ręki".

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie