Międzynarodowe zamówienia publiczne

Szukasz możliwości znalezienia nowych odbiorców na swoje towary i usługi? Spróbuj skorzystać z szansy, jaką dają zamówienia instytucji międzynarodowych. Każdego roku organizacje międzynarodowe rozpisują przetargi warte kilkadziesiąt miliardów dolarów. Część z nich obejmuje dostawy towarów i świadczenie usług bezpośrednio na rzecz samych organizacji. Szansę na uzyskanie zamówienia mogą mieć firmy oferujące na przykład: sprzęt i usługi IT oraz usługi konsultingowe, konferencyjne, graficzne, wydawnicze, drukarskie, remontowo-budowlane, administracyjne, czy też związane  z szeroko rozumianym funkcjonowaniem biur.

Organizacje ogłaszają przetargi nie tylko na własne potrzeby, ale również na potrzeby projektów i inicjatyw pomocowych realizowanych w różnych regionach świata, w szczególności w państwach rozwijających się. Tutaj zgłaszać się mogą firmy oferujące np.: żywność i towary rolne, produkty medyczne, sprzęt i usługi z sektora budownictwa, transportu, energii i górnictwa, czy gospodarki wodno-sanitarnej, usługi doradcze i szkoleniowe.

Przetargi NATO

Polscy przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla NATO i jej biur. Wiele zakupów dokonywanych przez NATO dotyczy towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej, biurowej, obsług doradczych. Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć firmy z państw członkowskich NATO.

Przetargi NATO ogłaszają:

  • NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Zakres jej zamówień obejmuje: systemy i sprzęt wojskowy ale także: usługi konserwacji sprzętu, naprawy, kalibracji sprzętu wojskowego, demilitaryzacji, demontażu urządzeń, utylizacji, usługi w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz zarzadzania danymi, wykonanie obiektów kontenerowych i obiektów budowlanych z przeznaczeniem militarnym, realizacji usług w bazach wojskowych, leasing nieruchomości, gastronomi i dostaw żywności, realizacji prac inżynierskich i doradczych, transportu i medycyny. Firmy zainteresowane współpracą z NSPA muszą zarejestrować się w bazie dostawców NATO.
  • NATO Communications and Information Agency (NCI Agency). Zakres jej zamówień obejmuje zakup technologii i systemów informatycznych a także szkolenia i techniczne wsparcia w tym zakresie. Więcej informacji.
  • Kwatera Głowna NATO w Brukseli także dokonuje  szeregu  zakupów. Najlepszym źródłem informacji o ogłaszanych przetargach jest platforma zamówień NATO HQ.
  • Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego realizuje na terenie Polski projekty inwestycyjne realizowane w ramach Programu Inwestycji w Dziedzinie Bezpieczeństwa ( NSIP), w tym prowadzi postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót i dostawców. Do udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP zapraszani są w pierwszej kolejności Wykonawcy, którzy zadeklarowali chęć współpracy z ZIOTP poprzez złożenie wniosków o umieszczenie w Bazie Informacji o Wykonawcach ZIOTP. Więcej informacji.

Niektóre przetargi realizowane przez Agencje i biura NATO wymagają, aby zgłaszający się Oferenci byli albo zgłoszeni w formie nominacji lub otrzymali deklaracje uprawnienia od władz kraju członkowskiego NATO. W Polsce takie dokumenty przygotowuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Współpracy Międzynarodowej.  https://www.mr.gov.pl/strony/ministerstwo/departament-wspolpracy-miedzynarodowej/

Szczegółowe informacje, w tym regulamin zgłaszania w formie nominacji oraz udzielania deklaracji uprawnienia wraz z wzorami wniosków, dostępne są na stronie BIP Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Zamieszczane są tam również informacje na temat planowanych przez NATO przetargów.

Przetargi UNIDO

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) jest wyspecjalizowaną agencją ONZ, której celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju przemysłowego w państwach rozwijających się. UNIDO co roku ogłasza przetargi na zakup towarów i usług na potrzeby realizacji projektów pomocy technicznej oraz dla utrzymania i zaopatrzenia swojej siedziby w Wiedniu i biur regionalnych. UNIDO poszukuje przede wszystkim kontrahentów świadczących usługi doradcze w zakresie np. ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, agrobiznesu, jak również partnerów dostarczających usługi konferencyjne i szkoleniowe. Ponadto dokonuje zakupów sprzętu, m.in. urządzeń do przetwórstwa rolno-spożywczego, systemów i infrastruktury OZE, maszyn wykorzystywanych w przemyśle tekstylnym i odzieżowym, sprzętu górniczego, systemów zarządzania i recyklingu odpadów, urządzeń służących do zastąpienia substancji zubożających warstwę ozonową i powodujących efekt cieplarniany, sprzętu telekomunikacyjnego.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w przetargach UNIDO, śledź informacje o aktualnych zamówieniach i zarejestruj się w bazie dostawców. Jest to wymóg niezbędny, aby móc ubiegać się o zamówienia UNIDO.

Przetargi pozostałych organizacji Systemu Narodów Zjednoczonych

Możesz śledzić informacje o przetargach rozpisywanych przez inne podmioty Systemu Narodów Zjednoczonych. Co roku dokonują one zakupów o wartości około 17,6 mld. USD, obejmujących zwłaszcza towary i usługi z sektorów takich jak: ochrona zdrowia, transport, usługi konsultacyjne oraz wsparcie administracyjne i operacyjne, budownictwo i inżynieria, żywność i produkcja rolna.

Przetargi OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zrzesza 35 najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata. EUR. Organizacja poszukuje w szczególności kontrahentów zapewniających: usługi intelektualne (konsultanci, doradcy), sprzęt i usługi IT, usługi z zakresu publikacji i komunikacji, usługi konferencyjne, usługi ogólne (zwł. z zakresu zarządzania nieruchomościami i zakupu wyposażenia).

Informacje o aktualnych zamówieniach pojawiają się na stronach Organizacji. Zachęcamy również do rejestracji w bazie dostawców, z której korzystają komórki organizacyjne OECD przy dokonywaniu zamówień. Wymogiem niezbędnym do ubiegania się o zamówienia OECD jest rejestracja w bazie dostawców.

Przetargi innych organizacji międzynarodowych

Atrakcyjne możliwości biznesowe stwarza również rynek zamówień udzielanych przez inne organizacje i instytucje międzynarodowe. Dla przykładu Grupa Banku Światowego co roku rozpisuje przetargi o wartości około 15–20 mld. USD, które są ogłaszane zarówno na potrzeby własnej działalności, jak też na rzecz projektów pomocowych realizowanych we wszystkich regionach świata.

Gdzie uzyskać więcej informacji o międzynarodowych zamówieniach

  • W ramach Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii funkcjonuje Zespół Międzynarodowych Zamówień Publicznych. Jego zadaniem jest wspieranie polskich firm zainteresowanych udziałem w przetargach organizacji międzynarodowych, a w szczególności ubieganiem się o zamówienia udzielane przez organizacje, z którymi ministerstwo prowadzi współpracę o charakterze stałym (m.in. NATO, UNIDO, OECD, WTO).

Kontakt: mzp@mr.gov.pl

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie