Chcę zorganizować wypoczynek dla dzieci

Masz doświadczenie w turystyce i chciałbyś komercyjnie organizować wypoczynek dla dzieci w trakcie wakacji albo ferii zimowych? Powinieneś wiedzieć, że – przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo dzieci – jako organizator musisz spełniać określone warunki. Będziesz musiał także zgłosić wypoczynek oraz spełnić szereg wymogów, związanych z zapewnieniem bezpiecznego wypoczynku.

Kto może organizować kolonie/ferie/obozy?

Wypoczynek komercyjny mogą organizować wyłącznie przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Wymóg ten nie obowiązuje, jeśli chcesz zorganizować wyjazd w celu niezarobkowym, albo trwa on krócej niż 24 godziny.

Pamiętaj, że sprawy dotyczące wpisu Twojej firmy do rejestru usług turystycznych możesz załatwić przez biznes.gov.pl.

Jak zgłosić wypoczynek

Jeśli chcesz zorganizować wypoczynek powinieneś go zgłosić. Pierwszym krokiem niezbędnym do dokonania zgłoszenia jest rejestracja organizatora na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej za pomocą wybranego przez siebie adresu e-mail i hasła.

Na stronie MEN znajdziesz instrukcje dotyczące rejestracji i logowania.

Po rejestracji dokonujesz zgłoszenia drogą elektroniczną na stronie MEN i składasz załączniki.

Są to m.in.:

 • w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie – wymagana jest kopia opinii potwierdzającej spełnianie przez obiekt wymagań ochrony przeciwpożarowej wydanej przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, w tym półkolonii (z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach) – szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych oraz kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii potwierdzającej spełnianie przez obiekt wymagań ochrony przeciwpożarowej wydanej przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu nie uległy zmianie;
 • w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności obozów pod namiotami – szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz, zawierający szkic rozmieszczenia poszczególnych części obozu: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia, umywalni, ustępów oraz kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu lub terenu opinii potwierdzającej spełnianie przez obiekt wymagań ochrony przeciwpożarowej wydanej przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Opinia jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu nie uległy zmianie;

Jeśli posiadasz podpis elektroniczny, zgłoszenia możesz dokonać całkowicie online. Jeśli nie, musisz wydrukować dokumenty ze strony MEN i przesłać je do właściwego kuratorium oświaty.

Jeżeli zgłoszenie wypoczynku spełnia warunki określone w ustawie i rozporządzeniu kurator oświaty umieszcza je niezwłocznie w bazie wypoczynku, udostępniając do publicznej wiadomości. Jeśli zgłoszenie nie zostało zatwierdzone i opublikowane nie możesz zorganizować wypoczynku.

Pamiętaj, że każdy turnus wypoczynku rejestruje się oddzielnie.

Terminy

Wypoczynek powinieneś zgłosić:

 • najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
 • najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą,
 • najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale tylko w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. po klęsce żywiołowej).

O czym powinieneś pamiętać

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, jako organizator musisz zadbać zapewnić spełnienie wielu warunków gwarantujących bezpieczny wypoczynek.

Warunki te dotyczą m.in.:

 • wymagań higieniczno-sanitarnych dotyczących obiektu i terenu oraz żywienia uczestników wypoczynku,
 • warunków technicznych, jakie powinien spełniać autokar podczas przewozu dzieci i młodzieży,
 • norm czasu jazdy i odpoczynku obowiązujących kierowcę autobusu,
 • bezpieczeństwa przeciwpożarowe obiektu,
 • opieki medycznej,
 • kadry (kierownika i wychowawców),
 • liczebności grup.

Ze względu na dużą liczbę wymogów związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci, polecamy szczegółowe informacje na stronie MEN (pytania i odpowiedzi) oraz na stronie rejestracyjnej dla organizatorów.

Przydatny będzie również Poradnik Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie