Pełnomocnik

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). Oznacza to, że Twoim pełnomocnikiem (uwidocznionym w CEIDG) może być np. biuro rachunkowe przygotowujące Twoje rozliczenia podatkowe. Dane pełnomocnika -osoby prawnej obejmują m.in. NIP, firmę, adres siedziby, numer w KRS.

Jeżeli chcesz w swojej działalności korzystać z pomocy pełnomocnika, w tym dziale znajdziesz niezbędne informacje oraz praktyczne porady dotyczące pełnomocników i pełnomocnictw.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność wpisaną do CEIDG czy zarejestrowaną w KRS, warto znać praktyczne aspekty ustanawiania pełnomocnika i wykonywania przez niego uprawnień. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie artykuł – Praktyczne informacje dotyczące pełnomocnictwa. Dowiesz się z niego m.in. gdzie składać opłatę skarbową oraz jak wygląda kwestia pełnomocnictwa w zależności od rodzaju załatwianych spraw (podatki, ZUS).

Jeżeli zdecydujesz się ustanowić profesjonalnego pełnomocnika (radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy czy doradca podatkowy), to na potrzeby prowadzonych postępowań mogą oni wykonać kopię każdego dokumentu i przez organy administracji i sądy będzie ona traktowana jak oryginał.

Jeżeli chcesz posłużyć się elektronicznym skanem dokumentu w postępowaniu administracyjnym, możesz to zrobić, o ile elektroniczny odpis dokumentu zostanie wykonany przez odpowiedni podmiot.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zapoznaj się z artykułem Elektroniczne kopie dokumentów w e-procedurach.

Pełnomocnik przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG

Zgodnie z zasadami ogólnymi pełnomocnictwo musi być udzielone pisemnie, a pełnomocnik musi posiadać co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że pełnomocnikiem może być już osoba między 13 a 18 rokiem życia albo osoba ubezwłasnowolniona częściowo orzeczeniem sądu.

Możesz samodzielnie uwidocznić pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa w swoim wpisie w CEIDG. Procedura jest taka sama, jak w przypadku zmiany innych danych – wystarczy wypełnić i złożyć wniosek do CEIDG.

Musisz też pamiętać, że każde pełnomocnictwo jest udzielane w formie pisemnej. Oznacza to, że jeżeli chcesz mieć pełnomocnika, musi istnieć dokument, w którym go wskażesz i określisz zakres jego kompetencji. Taki dokument powinien być wydany Twojemu pełnomocnikowi, ponieważ może się zdarzyć, że organ zażąda jego okazania.

Zaletą ustanowienia pełnomocnika (o odpowiednim zakresie umocowania) w przypadku jednoosobowej działalności jest możliwość chociażby zawieszenia działalności albo zmiany danych w przypadku, kiedy nie możesz tego zrobić samodzielnie. Pamiętaj, że jeżeli z jakichkolwiek innych przyczyn nie możesz samodzielnie zmienić treści wpisu w CEIDG, nikt oprócz pełnomocnika nie może Cię w tym wyręczyć (nawet członek najbliższej rodziny). Jest to problematyczne chociażby w przypadku konieczności zawieszenia działalności ze względu na nagłą i długotrwałą chorobę.

Jeśli chcesz załatwić sprawy urzędowe online za pośrednictwem biznes.gov.pl, także możesz skorzystać z pełnomocnika. Zobacz więcej w artykule Załatw sprawę na biznes.gov.pl online przez pełnomocnika.

Pełnomocnik przedsiębiorcy zarejestrowanego w KRS, w tym prokurent

Przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS (spółki) mają dwie możliwości. Spółka może ustanowić pełnomocnika albo prokurenta, który jest szczególnym pełnomocnikiem o większym zakresie kompetencji. Prokurent może być ustanowiony jedynie przez spółkę wpisaną do KRS.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jak ustanawia się prokurenta, jakie taka osoba ma uprawnienia i jak można odwołać prokurę, zapoznaj się z dodatkowym artykułem – Prokura.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie