Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Zatrudnianie pracowników

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat zatrudniania pracowników, swoich obowiązków jako pracodawca albo rozwiązania umowy o pracę, zapoznaj się z materiałami w tym dziale.

Zostały one podzielone na trzy zagadnienia tematyczne:

W udostępnionych materiałach znajdziesz m.in. informacje o tym, jakie elementy musi mieć umowa cywilnoprawna, żeby nie została uznana za stosunek pracy, o prawach i obowiązkach pracowników, w tym okresach wypowiedzenia, ochronie stosunku pracy podczas choroby i ciąży, czy o tym, jak powierzyć pracownikowi mienie firmy.

Pamiętaj, że zawiązanie stosunku pracy oraz (prawie zawsze) zawarcie umowy zlecenia powodują, że musisz zarejestrować pracownika/zleceniobiorcę jako ubezpieczonego w ZUS.

Jeżeli nie wiesz, jak zgłosić ubezpieczonego do ZUS, zapoznaj się z materiałami w dziale Płatnik składek do ZUS.

Kosz zatrudnienia pracownika

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie koszty poniesiesz w związku z zarudnieniem pracowników, zajrzyj do artykułów Koszt zatrudnienia pracownika na etacie oraz Koszt pracownika zatrudnionego na zlecenie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie