Zatrudnianie pracowników

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat zatrudniania pracowników, swoich obowiązków jako pracodawca albo rozwiązania umowy o pracę, zapoznaj się z materiałami w tym dziale.

Zostały one podzielone na trzy zagadnienia tematyczne:

W udostępnionych materiałach znajdziesz m.in. informacje o tym, jakie elementy musi mieć umowa cywilnoprawna, żeby nie została uznana za stosunek pracy, o prawach i obowiązkach pracowników, w tym okresach wypowiedzenia, ochronie stosunku pracy podczas choroby i ciąży, czy o tym, jak powierzyć pracownikowi mienie firmy.

Skorzystaj z poradników biznes.gov.pl:

Pamiętaj, że zawiązanie stosunku pracy oraz (prawie zawsze) zawarcie umowy zlecenia powodują, że musisz zarejestrować pracownika/zleceniobiorcę jako ubezpieczonego w ZUS.

Jeżeli nie wiesz, jak zgłosić ubezpieczonego do ZUS, zapoznaj się z materiałami w dziale Płatnik składek do ZUS.

Koszt zatrudnienia pracownika

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie koszty poniesiesz w związku z zatrudnieniem pracowników, zajrzyj do artykułów Koszt zatrudnienia pracownika na etacie oraz Koszt pracownika zatrudnionego na zlecenie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie