Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Źródła dodatkowych informacji na temat przepisów dotyczących delegowania

Podstawowym źródłem informacji na temat praw i obowiązków związanych z delegowaniem pracowników będzie dla Ciebie ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz punkt kontaktowy biznes.gov.pl. Jeśli chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje na temat przepisów, praw i obowiązków związanych z zatrudnianiem, kwestiami ubezpieczeniowymi, podatkowymi itp, możesz je uzyskać w wymienionych poniżej instytucjach.

Urzędy i instytucje państwowe

Organizacje pozarządowe, fundacje

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie