Obowiązek potwierdzenia warunków pracy przed jej podjęciem

Jeśli zamierzasz zatrudnić nowych pracowników powinieneś wiedzieć, że od 1 września 2016 r. zmianie uległy obowiązki dotyczące podpisywania umów z pracownikami. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, jeśli umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej (przepisy dopuszczają taką możliwość), najpóźniej w dniu, w którym pracownik rozpoczął pracę, powinien on otrzymać od pracodawcy pisemne potwierdzenie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Czyli mogłeś podpisać z pracownikiem umowę nawet pod koniec pierwszego dnia jego pracy.

Według nowych przepisów, umowa powinna być podpisana jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Jeżeli umowa o pracę nie będzie zawarta na piśmie (np. strony ustalą ustnie jej warunki) pracownik będzie musiał otrzymać na piśmie potwierdzenie warunków wcześniej zawartej umowy jeszcze przed dopuszczeniem do pracy. Drugi egzemplarz musi posiadać pracodawca.
 
Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy będzie mogła być wymierzona grzywna dla pracodawcy – od 1 tys. do nawet 30 tys. zł.
 
Od 1 września 2016 roku masz także obowiązek zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy oraz – w przypadku młodocianych – do zapoznania go z wykazem lekkich prac. Co ważne, będziesz musiał to zrobić przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie