Obowiązek potwierdzenia warunków pracy przed jej podjęciem

Jeśli zamierzasz zatrudnić nowych pracowników powinieneś wiedzieć, że umowa o pracę powinna być podpisana jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Jeżeli umowa o pracę nie będzie zawarta na piśmie (np. strony ustalą ustnie jej warunki) pracownik powinien otrzymać na piśmie potwierdzenie warunków wcześniej zawartej umowy jeszcze przed dopuszczeniem do pracy. Drugi egzemplarz musi posiadać pracodawca.

Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy będzie mogła być wymierzona grzywna dla pracodawcy – od 1 tys. do nawet 30 tys. zł.
 
Od 1 września 2016 roku masz także obowiązek zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy oraz – w przypadku młodocianych – do zapoznania go z wykazem lekkich prac. Co ważne, będziesz musiał to zrobić przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie