Należyta staranność

Będąc przedsiębiorcą zarówno przez Twoich partnerów biznesowych i klientów, jak również przez prawo, jesteś traktowany jako profesjonalista. Zawodowy charakter działalności powoduje u kontrahentów oczekiwanie sumienności i fachowej wiedzy przy wykonaniu zobowiązań. Dla przykładu, jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności stolarskiej, to jego kontrahent oczekuje jej wykonania przy uwzględnieniu zasad, wiedzy oraz techniki obowiązujących przy produkucji wyrobów z drewna.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny mowa jest o należytej staranności, która odnosi się do stosunku dłużnika i wierzyciela. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Oznacza to, że podejmując jako przedsiębiorca zobowiązania powinieneś wykonywać je zgodnie z zasadami profesjonalizmu. W przypadku rażącego braku staranności mamy do czynienia z niedbalstwem.

Kwestia należytej staranności jest istotna m.in. przy ustalaniu odpowiedzialności za szkody. Więcej na temat odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności przeczytasz tu.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie