Społeczna odpowiedzialność biznesu – raportowanie

Raportowanie społeczne to ujawnianie danych dotyczących działań firmy niezwiązanych bezpośrednio z osiąganiem zysku – inaczej mówiąc, wyników odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej. Raport powinien być przygotowywany za określony okres sprawozdawczy i zawierać informacje na temat polityk, celów i strategii, przedstawione w takiej formie, aby umożliwiała ona ich porównanie w kolejnych okresach. Współcześnie mamy do czynienia także z tzw. raportowaniem zintegrowanym, które łączy wyniki finansowe z raportowaniem danych pozafinansowych.

Obowiązek ujawniania informacji niefinansowych

Od 2018 r. polskie firmy zobowiązane będą, wraz ze sprawozdaniem ze swojej działalności, składać oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Ma to związek z nowelizacją przepisów o rachunkowości wdrażających do polskiego prawa dyrektywę UE. Obowiązek dotyczy firm, które spełniają dwa z trzech podanych niżej warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie wynosi powyżej 500 osób
  • suma bilansowa wynosi powyżej 85 mln zł lub przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy powyżej 170 mln zł.  

Zgodnie z ustawą, oświadczenia te powinny zawierać m.in. opisy polityk stosowanych przez spółki w odniesieniu do:

  • zagadnień społecznych,
  • spraw pracowniczych,
  • środowiska naturalnego,
  • poszanowania praw człowieka,
  • przeciwdziałania korupcji.

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Finansów.

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania społecznego

Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych (PDF). Mogą być pomocne dla spółek w ujawnianiu w sposób spójny i porównywalny istotnych informacji niefinansowych. Więcej informacji na stronie Komisji.

Global Reporting Initiative  GRI G4

Najbardziej popularne wytyczne w zakresie raportowania społecznego. Zawierają ogólne zasady raportowania oraz szczegółowe zalecenia odnośnie zawartości raportu. Najnowszy standard oznaczony jest symbolem GRI Standards. Dotychczasowa wersja GRI G4 obowiązuje do lipca 2018 r.
Polska wersja standardu GRI G4:

Dla firm raportujących działania społeczne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało specjalny poradnik. Zawiera on przegląd najbardziej aktualnych standardów raportowania oraz wskazuje na korzyści wynikające z raportowania.

W trakcie przygotowywania raportów społecznych, przydatna będzie znajomość wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka

Raportowanie zintegrowane

Duże firmy coraz częściej publikują raporty zintegrowane, czyli opisujące wyniki finansowe oraz dane niefinansowe. Zobacz Przewodnik dla przedsiębiorstw Raportowanie Zintegrowane - poradnik_(2013) (PDF)

Dodatkowe informacje

Więcej przydatnych informacji na temat raportowania społecznego znajdziesz na stronach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie