Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Reklamacja usług

Każdy konsument ma prawo złożenia reklamacji w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi.

W zależności, czy będzie to np. umowa o dzieło (np. zrobienie mebli na zamówienie), czy umowa zlecenie (usługa wykonywana w sposób ciągły) procedury będą odmienne.

Jeżeli wykonane przez Twoją firmę dzieło będzie posiadać wady, konsument ma przysługuje prawo do reklamacji. Odbywa się to na takich samych zasadach jak w przypadku każdego towaru konsumpcyjnego (tj. z tytułu rękojmi lub gwarancji).

Konsumentowi przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy przedsiębiorca spóźnia się z rozpoczęciem wykonania dzieła albo wykonuje je w sposób, który wskazuje, że nie ukończy go w ustalonym czasie.

W przypadku umowy zlecenia przedsiębiorca odpowiadać może za brak należytej staranności. Odpowiedzialność przedsiębiorcy dotyczy także szkody, którą poniósł konsument w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zleconej usługi. W tym przypadku konsument musi jednak wykazać taki związek.

Pamiętaj, że przepisów określonych w ustawie o prawach konsumenta, dotyczących obowiązków przedsiębiorców i uprawnień konsumentów nie stosuje w przypadku m.in.:

  • usług socjalnych  (np. umowy o opiekę nad dziećmi);
  • dotyczących gier hazardowych;
  • dostarczania do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta produktów spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego przeznaczonych do bieżącej konsumpcji;
  • w zautomatyzowanych punktach sprzedaży (np. automatach z napojami);
  • dotyczących opieki zdrowotnej;
  • imprez turystycznych (np. wykupienie wycieczki);
  • deweloperskich (np. zakup mieszkania).

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie