Współpraca w biznesie (B2B)

Rozpoczynając swoją przygodę z prowadzeniem biznesu powinieneś być przygotowany, że nie zawsze współpraca z kontrahentami będzie układała się po Twojej myśli. Sytuacje, w których odbiorcy spóźniają się z terminami zapłaty, dostawcy nie przywiozą na czas towaru, nie są niczym nadzwyczajnym. Najważniejsze, aby być odpowiednio przygotowanym na ich wystąpienie. Zasada ograniczonego zaufania, którą zna każdy kierowca, sprawdza się także przy prowadzeniu firmy. Nawiązując relacje biznesowe z kontrahentami powinieneś zadbać o dobór partnerów pod kątem ich wiarygodności, sytuacji finansowej i historii działalności. Rejestry CEIDG i Krajowy Rejestr Sądowy pozwalają m.in. na potwierdzenie istnienia danej firmy i zweryfikowanie jej podstawowych danych, dotyczących np. formy działalności, struktury zarządu i wspólników. Możesz też sprawdzić potencjalnego kontrahenta w jednym z Biur Informacji Gospodarczej.

Dowiedz się, jak sprawdzić kontrahenta.

Najlepszym sposobem rozwiązywania sporów w biznesie jest ich unikanie. Dlatego powinieneś zadbać, aby podpisywane przez Twoją firmę umowy z innymi podmiotami były zgodne z wymogami formalnymi, jasno określały przedmiot umowy, terminy, odpowiedzialność za jej wykonanie oraz sankcje w przypadku niedotrzymania jej warunków. Możesz także zadbać o dodatkowe zabezpieczenia umowy. Powinieneś mieć świadomość, że w zależności od formy działalności, inaczej wygląda ich odpowiedzialność finansowa. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu poświęconego umowom w biznesie.

Bardzo często sytuacje sporne w biznesie można rozwiązać na drodze polubownej i pozasądowej. W artykule na temat egzekwowania wierzytelności omówione są poszczególne kroki, jakie powinieneś wykonać starając się o odzyskanie należności.

W artykule Zabezpieczenie należności handlowych omówione zostały sposoby zabezpieczenia przed nierzetelnymi kontrahentami.

Coraz bardziej popularną alternatywą dla sądów powszechnych są metody polubowne, jak np. mediacja i arbitraż. Prowadzone są przez właściwe sądy arbitrażowe jak np. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Wśród ich zalet wymienić można mniejszy formalizm, szybsze tempo działania, mniejsze koszty postępowania i łatwość rozstrzygania sporów. Warto też wiedzieć, że w 2014 roku z inicjatywy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii powołano w Polsce sześć regionalnych Centrów Arbitrażu i Mediacji, które mogą okazać się dla Ciebie pomocne w przypadku sporów na gruncie biznesowym.

Czasem jednak polubowne środki rozstrzygania sporów nie przynoszą efektów i jedynym sposobem na nierzetelnego partnera jest skierowanie sprawy do sądu. W zależności od sytuacji, zastosować można różne rodzaje postępowań – warto znać różnice pomiędzy nimi i okoliczności ich stosowania. Więcej informacji na temat postępowań.

Od niedawna przedsiębiorcy mają do dyspozycji nowe narzędzie wspomagające odzyskiwanie należności – E-sąd.

Staraj się dokładnie kontrolować finanse Twojej firmy i terminy należności. Dzięki temu możesz uniknąć przedawnienia roszczeń. Informacje na temat terminów przedawnienia znajdziesz tutaj. Dowiedz się też na temat terminów zapłaty w transakcjach handlowych.

Nawiązując relację z kontrahentami, dobrze abyś wiedział, jak wygląda kwestia odpowiedzialności majątkowej w zależności od formy prowadzenia działalności.

Konsultacje dotyczące zatorów płatniczych

Jeśli miałeś problemy z zatorami płatniczymi i masz pomysł, jak je rozwiązać, prześlij swoje uwagi do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na adres zatory@mpit.gov.pl

Do 16 maja 2018 roku trwają konsultacje, których celem jest zmiana przepisów i ograniczenie skali zatorów w rozliczeniach między przedsiębiorcami.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie