Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Zabezpieczenie należności handlowych

Sprzedając towary lub usługi, jako przedsiębiorca musisz liczyć się z ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahenta. W takim przypadku możesz skorzystać z wielu metod odzyskiwania należności, łącznie ze skierowaniem sprawy do sądu. Bywa to jednak czasochłonne. Przy zleceniach o dużej wartości, a także przy pierwszych kontaktach z nowymi klientami, warto dodatkowo zabezpieczyć płatność.

Prawo oferuje szereg możliwych zabezpieczeń, które można zastosować zarówno do sprzedaży towarów jak i usług. W zależności od wartości sprzedaży, czasu, jaki masz na przygotowanie transakcji oraz od dodatkowych kosztów, jakie jesteś w stanie ponieść Ty oraz Twój kontrahent, będzie miał do wyboru odpowiedni sposób zabezpieczenia.

Zabezpieczenia wierzytelności możemy podzielić na osobiste i rzeczowe. Stosując zabezpieczenia osobiste, wierzyciel ma możliwość dochodzenia swojej wierzytelności z całego majątku osoby dającej zabezpieczenie. Wierzyciel może dochodzić swojej wierzytelności zarówno od dłużnika głównego, a także z całego majątku podmiotu, który takie zabezpieczenie na rzecz wierzyciela ustanowił. Zabezpieczenie rzeczowe odnosi się do określonego przedmiotu z majątku dłużnika, niezależnie od tego czyją pozostaje on własnością.

Zabezpieczenia osobiste to m.in.

Możesz także skorzystać z pomocy firm oferujących ubezpieczenie należności.

Wśród najpopularniejszych zabezpieczeń rzeczowych są m.in.:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie