Zawiesiłem firmę, ale chcę ją niedługo wznowić

Jeśli zniknęły przyczyny, z powodu których zawiesiłeś firmę i chcesz wznowić jej działalność, wystarczy, że wykonasz kilka kroków.

Zgłoszenie wznowienia

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie wznowienia działalności. Wznowienie zgłaszasz zmieniając swój wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na wniosku CEIDG-1. Jeśli korzystasz z bankowości internetowej albo posiadasz podpis elektroniczny, możesz to zrobić bez ruszania się z biura. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Jak złożyć wniosek o wznowienie działalności w CEIDG.

Jeśli wznawiasz działalność spółki cywilnej, oprócz zgłoszenia wznowienia do CEIDG przez wspólników, spółka powinna zgłosić to w Głównym Urzędzie Statystycznym (formularze RG-OP oraz RG-SC) oraz do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (NIP-2). Jeśli chcesz wznowić działalność w formie spółki cywilnej składasz w CEIDG wniosek o zmianę wpisu.

Obowiązki ZUS

Po zgłoszeniu wznowienia działalności w CEIDG, ZUS automatycznie otrzyma informacje o wznowieniu. Zwykle nie musisz więc składać żadnych dodatkowych dokumentów rejestracyjnych do ZUS. Zobacz więcej informacji na temat obowiązków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przedsiębiorcy związanych ze wznawianiem działalności gospodarczej.

Pamiętaj jednak, że jeśli po wznowieniu działalności zmieni się kod Twoich ubezpieczeń w ZUS (np. jeśli w trakcie zawieszenia skończy się okres preferencyjnych składek, zwanych małym ZUS-em, albo rozpoczniesz pracę na etacie) będziesz musiał dokonać ponownego zgłoszenia (w ciągu 7 dni) do ubezpieczeń z nowym kodem.

Po wznowieniu powinieneś także złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA i/ lub imienne raporty miesięczne za siebie lub osoby współpracujące za miesiąc, w trakcie którego nastąpi wznowienie prowadzenia działalności (jeśli wznowiłeś z początkiem miesiąca). W przypadku wznowienia działalności w trakcie miesiąca, powinieneś pamiętać o złożeniu ZUS DRA również za kolejny, pełny miesiąc prowadzenia działalności.

Po wznowieniu zobowiązany jesteś także do złożenia dokumentów zgłoszeniowych za wszystkie wyrejestrowane osoby podlegające ubezpieczeniom (np. za osoby współpracujące) jak i członków rodziny.

Obowiązki wobec urzędu skarbowego po wznowieniu

Nie musisz składać żadnych dokumentów do urzędu skarbowego w związku ze wznowieniem działalności i płaceniem zaliczek na podatek (dane z Twojego wniosku CEIDG automatycznie przekazane zostaną do urzędu skarbowego).

Rozliczenie podatków

Po wznowieniu działalności nie zapomnij rozliczyć się z podatków za okres zawieszenia.

Skala podatkowa

Po wznowieniu wracasz do opłacania zaliczek na podatek dochodowy na dotychczasowych zasadach. Jeśli wznowiłeś działalność w trakcie roku, przy wyliczaniu pierwszej zaliczki na podatek dochodowy uwzględnij ewentualne koszty lub przychody podczas zawieszenia. Jeżeli zawieszenie jest dłuższe i obejmuje przełom roku, koszty rozliczasz w deklaracji rocznej (masz obowiązek składać ją co roku, bez względu na zawieszenie działalności). Zobacz więcej w poradniku Rozliczam się z urzędem skarbowym.

Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej powinieneś obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu działalności (do 20 dnia miesiąca/kwartału następującego po miesiącu/kwartale, w którym wznowiłeś wykonywanie działalności gospodarczej).

Jeśli wznawiasz firmę w kolejnym roku po zawieszeniu to ryczałt przypadający za okres zawieszenia w roku, w którym rozpocząłeś zawieszenie, powinieneś obliczyć i wpłacić w terminie do dnia 31 stycznia.  Z koeli ryczałt za okres zawieszenia w roku,  w którym wznowiłeś działalność, płacisz do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale, w którym wznowiłeś wykonywanie działalności gospodarczej (ewentualnie do dnia 31 stycznia roku następnego, jeśli wznowienie nastąpiło w ostatnim miesiącu/kwartale roku podatkowego)

Pamiętaj, że okres zawieszenia nie zwalnia Cię z obowiązku składania deklaracji rocznych PIT!

VAT

Jeśli byłeś zarejestrowany w VAT i w trakcie zawieszenia (na co najmniej 6 miesięcy) zostałeś wykreślony z rejestru (urzędowo), ponownie zostajesz zarejestrowany bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jako podatnik VAT, ze statusem takim, jaki posiadałeś w momencie zawieszenia (chyba, że sam się wyrejestrowałeś – w tej sytuacji powinieneś ponownie się zarejestrować).

Po wznowieniu wracasz do rozliczania VAT na zasadach, jak przed zawieszeniem.

Zobacz publikacje Składanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K po wznowieniu działalności gospodarczej.

Księgowość i ewidencje

Zawieszenie nie zwalnia Cię z obowiązków dotyczących prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji.  Po wznowieniu nie musisz zgłaszać „wznowienia" prowadzenia księgowości do urzędu skarbowego. Nie musisz też przeprowadzać spisu z natury (chyba, że wznawiasz działalność 31 grudnia lub 1 stycznia)

Jeśli chcesz wiedzieć więcej (m.in. na temat pełnej księgowości przy zawieszeniu i wznowieniu działalności), zobacz publikację Zasady prowadzenia księgowości i opłacania podatków dochodowych po okresie zawieszenia działalności gospodarczej i za ten okres.

Kasa fiskalna

Po wznowieniu działalności nie masz dodatkowych obowiązków związanych z kasą fiskalną tzn. nie musisz zgłaszać wznowienia prowadzenia kasy do urzędu skarbowego.

Działalność regulowana

W niektórych przypadkach, gdy urzędy kontrolujące działalność reglamentowaną wymagały oddzielnego zgłoszenia dotyczącego zawieszenia działalności, będziesz musiał zgłosić także jej wznowienie lub na nowo się zarejestrować.  Po wznowieniu sprawdź także, czy nie wygasł okres ważności Twoich zezwoleń, koncesji czy licencji.

 

Więcej informacji znajdziesz w poradniku Wznawiam prowadzenie działalności

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie