Jak złożyć wniosek o wznowienie działalności w CEIDG

Jeśli Twoja działalność jest zawieszona, ale planujesz ją wznowić, pamiętaj o dopełnieniu kilku formalności. Wznowienie zgłaszasz zmieniając swój wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na wniosku CEIDG-1.

Ważne! Złożenie wniosku do CEIDG o wznowienie działalności gospodarczej jest BEZPŁATNE!

Możesz w każdym momencie zawieszenia złożyć wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.  Termin wznowienia możesz podać od razu przy składaniu wniosku o zawieszenie. Po tym terminie (czyli wskazanej przez Ciebie dacie wznowienia), automatycznie dopisana zostanie się do Twojego wpisu informacja o wznowieniu działalności (automatyczne wznowienie). Nie musisz więc składać odrębnego wniosku o wznowienie działalności

Uwaga! Od 30 kwietnia 2018 roku wchodzą w życie przepisy Konstytucji Biznesu wprowadzające zmiany dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Zmiany dotyczą m.in.: zasad zawieszania i wznawiania firmy, zgłaszania pełnomocnictwa oraz rodzaju danych wpisywanych do CEIDG.

Rezygnacja ze wznowienia

Jeśli wznowiłeś działalność możesz również zrezygnować z wznowienia (np. jeśli po kilku dniach od wznowienia uznasz, że chcesz jednak kontynuować zawieszenie). Rezygnację składasz zaznaczając odpowiednie okienko w formularzu CEIDG. To jedna ze zmian wprowadzonych w ramach Konstytucji Biznesu. Pamiętaj jednaj, że informacja o wznowieniu  trafia z CEIDG do innych urzędów (ZUS, Urząd Skarbowy) i od tej daty jesteś dla tych urzędów przedsiębiorcą, który wznowił działalność (i masz z tego tytułu określone prawa i obowiązki). Jeśli zrezygnujesz z wznowienia, być może będziesz musiał dodatkowo rozliczyć się z ZUS albo Urzędem Skarbowym z tytułu zgłoszonego wcześniej wznowienia działalności.

Wznów firmę online bez wychodzenia z domu

Jeżeli korzystasz z bankowość internetowej albo posiadasz podpis elektroniczny, możesz wznowić firmę drogą elektroniczną bez wychodzenia z biura. W tym celu zarejestruj się na stronie internetowej CEIDG, wypełnij formularz i podpisz go podpisem elektronicznym, Profilem Zaufanym lub bankowością internetową. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dziale Podpis elektroniczny i profil zaufany.

Wniosek CEIDG-1 możesz wypełnić samodzielnie uzupełniając pola formularza albo korzystając z pomocy tzw. kreatora. W tym przypadku przewodnik „krok po kroku" i pytania pomocnicze ułatwią Ci uzupełnianie kolejnych rubryk.    

Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie

Jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego albo Profilu Zaufanego, możesz wypełnić wniosek online i podpisać go osobiście w urzędzie gminy. Elektroniczny formularz wniosku znajdziesz na stronie CEIDG. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – możesz to zrobić anonimowo.

Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu gminy. Urzędnik odnajdzie Twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. Pamiętaj, że wskazana we wniosku data wznowienia działalności nie może być wcześniejsza niż dzień, w którym podpiszesz wniosek w urzędzie. Adres i dane najbliższego urzędu gminy lub miasta znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

Złóż wniosek o wznowienie w sposób tradycyjny

Osobiście

Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie gminy. W urzędzie otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do urzędu gminy.

Zanim wypełnisz wniosek, przeczytaj instrukcję.

Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.

Przy składaniu wniosku w urzędzie nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ważne! Wniosek o wznowienie działalności do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.

Wysłanie listem poleconym

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Zgłoś wznowienie przez telefon

Jeśli chcesz zgłosić w CEIDG wznowienie działalności, możesz to zrobić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Konsultant pomoże Ci wypełnić wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w związku ze wznowieniem działalności. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje Twój wniosek i przedłoży Ci do podpisu. 

Właściwe organy powiadomimy za Ciebie

CEIDG przekazuje drogą elektroniczną, niezwłocznie, informacje o wznowieniu działalności: właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do Głównego Urzędu Statystycznego, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zobacz publikację na temat czynności, których dokonuje ZUS po wznowieniu.

Informacje udostępniane są także odpowiednim organom koncesyjnym, organom prowadzącym rejestry działalności regulowanej oraz organom właściwym do spraw zezwoleń i licencji (te, które udzieliły Ci uprawnień i umieściły informacje w tym zakresie w Twoim wpisie w CEIDG). W niektórych przypadkach, gdy urzędy kontrolujące działalność reglamentowaną wymagały oddzielnego zgłoszenia działalności, będziesz musiał na nowo się zarejestrować.

Więcej informacji na temat wznowienia znajdziesz w poradniku Wznawiam prowadzenie działalności.

Wznawiam działalność spółki cywilnej

Jeśli wznawiasz działalność spółki cywilnej, powinieneś zgłosić to w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (NIP-2). Wniosek do GUS, na druku RG-OP, należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wznowienia prowadzenia spółki cywilnej. Do wniosku należy dołączyć informację o wspólnikach spółki cywilnej (na druku RG-SC). W związku ze wznowieniem działalności spółki, w CEIDG powinieneś dokonać zmiany w swoim wpisie do CEIDG.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie