Finanse na start

Zakładasz firmę i szukasz finansowania? Możesz skorzystać z kilku źródeł. Poniżej znajdziesz najciekawsze propozycje finansowania dla młodych firm.

Pożyczka na start w biznesie

Jeśli jesteś:

 • absolwentem szkoły (w tym szkoły zawodowej) lub uczelni (w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego),
 • studentem ostatniego roku lub
 • osobą bezrobotną,

możesz ubiegać się o ponad 80 tys. zł taniej pożyczki na start w biznesie. W ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie" realizowanego przez MRPiPS oraz BGK dostępne są niskooprocentowane pożyczki (poniżej 1% rocznie). Młody przedsiębiorca na spłatę zobowiązania ma maksymalnie 7 lat.

Więcej informacji na temat programu, maksymalnej kwoty kredytu i stopy oprocentowania znajdziesz na stronie "Wsparcie w Starcie".

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jeśli jesteś:

 • osobą bezrobotną,
 • absolwentem centrum integracji społecznej,
 • absolwentem klubów integracji społecznej,
 • opiekunem osoby niepełnosprawnej (nigdzie nie pracującym i poszukującym pracy), 

masz możliwość skorzystania z jednorazowej dotacji z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tym także działalności polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Dotacja ta jest bezzwrotna. Ale pamiętaj, aby ją otrzymać musisz się zarejestrować jako osoba bezrobotna, a o pomoc finansową wystąpić przed zarejestrowaniem działalności.

Nie wiesz jak otrzymać pomoc z Funduszu Pracy. Pomożemy Ci, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Dotacje UE na własny biznes

W ramach środków UE na lata 2014-2020 masz możliwość skorzystania z dotacji na rozpoczęcie własnego biznesu. Wsparcie przeznaczone jest zarówno dla osób, które nie ukończyły jeszcze 30 lat oraz powyżej tego wieku, jeśli znajdują się w trudnej sytuacji. Poza środkami finansowymi możesz liczyć także na doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i praktyki.

Firma dla młodych

Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 30 lat, nie uczysz się i nie pracujesz, możesz starać się o dotację z funduszy UE na własny biznes. Zanim ją otrzymasz, w pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza Twojej sytuacji i indywidualnych predyspozycji. Na jej podstawie zostanie opracowany indywidualny plan działania. Z pakietu dostępnych działań zostaną wybrane dla Ciebie te, które w Twoim wypadku będą najodpowiedniejsze. W pakiecie działań są środki na otwarcie firmy (ponad 20 tys. zł), szkolenia i doradztwo oraz porady na pierwszym etapie działania Twojej firmy.

Sprawdź ofertę dla młodych

Wsparcie dla osób powyżej 30 lat

Nawet jeśli ukończyłeś 30 lat, także masz możliwość uzyskania dofinansowania UE na własny biznes. Warunki dofinansowania mogą w szczegółach różnić w zależności od województwa. Pamietaj jednak, że w tym przypadku pomoc obejmuje wyłącznie:

 • mężczyźni po 50 roku życia;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby długotrwale bezrobotne

Jeśli pracujesz lub nie wpisujesz się w żadną z tych grup, możesz starać się o pożyczkę na założenie firmy. Będziesz musiał ją zwrócić, ale jest znacznie łatwiej dostępna, procedury są krótsze i prostsze. Podstawowa dotacja najczęściej wynosi ponad 20 tys. zł. Kwoty pożyczek często są wyższe i mogą się różnić w zależności od województwa.

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem w ramach funduszy UE, skontaktuj się ze swoim wojewódzkim urzędem pracy (najczęściej to on odpowiada za wybór instytucji, które udzielają dotacji lub pożyczek). Możesz też zadzwonić lub napisać do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Informacje o aktualnie dostępnych możliwościach wsparcia dla osób 30+ znajdziesz także w Wyszukiwarce Dotacji.

Firma na wsi

Jeśli jesteś rolnikiem ubezpieczonym w KRUS i planujesz własny biznes, możesz skorzystać z tzw. premii na rozpoczęcie działalności. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 100 tys. zł, a wniosek o jego uzyskanie składasz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeśli mieszkasz na wsi, ale nie zajmujesz się rolnictwem, zapytaj w swoim urzędzie gminy o Lokalne Grupy Działania. Możesz je też wyszukać  na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wniosek składasz do Lokalnej Grupy Działania, a dotacja dla Ciebie może wynieść do 100 tys. zł.

Finansowanie nowoczesnych firm

Wiele interesujących instrumentów finansowania dostępnych jest także dla tzw. start-upów, nowopowstałych lub będących na początkowym etapie rozwoju firm. Dowiedz się więcej na temat możliwości ich finansowania.

Więcej informacji na temat dofinansowania rozwoju firmy w ramach funduszy UE znajdziesz tutaj.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat środków UE.

Fundusze poręczeniowe

Jeśli nie należysz do żadnej z uprzywilejowanych grup, którym (jak wyżej) przysługują preferencyjne formy dofinansowania, a potrzebujesz pieniędzy na swoją działalność, powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że trudno Ci będzie uzyskać na początkowym etapie kredyt bankowy. Więcej informacji na temat funduszy poręczeniowych.

Inicjatywa JEREMIE

Jeśli:

 • rozpoczynasz działalność (startup),
 • nie posiadasz historii kredytowej albo
 • nie posiadasz zabezpieczeń o wystarczającej wartości,

ale chcesz otworzyć/prowadzisz działalność w jednym z podanych poniżej województw:

możesz skorzystać z instrumentów finansowych (pożyczki, kredyty, poręczenia) dostępnych w ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) czyli programu Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. Chcesz wiedzieć więcej na temat inicjatywy JEREMIE, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

Oferta PFR obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych dla młodych oraz rozwiniętych firm.

Poznaj ofertę Polskiego Funduszu Rozwoju dotyczącą finansowania nowych firm.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie