Crowdfunding i jego skutki podatkowe

Zbieranie pieniędzy przez internet nie jest regulowane przez państwo, co powoduje problemy interpretacyjne w przypadku crowdfundingu. W zależności od charakteru zbiórki, może na Tobie ciążyć obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Jeżeli zbiórka crowdfundingowa jest nieodpłatna – wpłacający nie otrzymuje w zamian żadnego świadczenia (np. prawa do zakupu towaru po obniżonej cenie) – wówczas organy podatkowe taktują wpłatę jak darowiznę (zwolnienie z podatku od spadków i darowizn do kwoty 4902 zł).

Jeżeli zbiórka jest odpłatna – w zamian za wpłatę osoba otrzymuje świadczenie (rzecz lub usługę, choćby niskiej wartości) – organy podatkowe traktują zebrane fundusze, jako przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W przypadku podatku VAT interpretacja nie jest jednoznaczna. W niektórych przypadkach, mimo że zebrane środki stanowią przychód, nie podlegają one opodatkowaniu VAT. Jest tak, gdy wpłata nie jest uzależniona od świadczenia wzajemnego (tzn. zbierający środki nie uzależnia wykonania świadczenia od wysokości wpłaconej kwoty). W takim przypadku brak bezpośredniego związku między wykonaniem świadczenia a otrzymanymi datkami. W konsekwencji, ponieważ zapłata nie ma charakteru wynagrodzenia, nie podlega VAT.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie