Niskooprocentowana pożyczka dla młodych absolwentów na rozpoczęcie biznesu

W ramach projektu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie" na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy, zostanie przeznaczone 500 mln złotych. Maksymalna kwota, jaką będzie mógł uzyskać indywidualny przedsiębiorca wynosi 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto jest możliwa roczna karencja w spłacie kapitału.

O pożyczkę mogą się ubiegać:

  • osoby bezrobotne bez względu na wiek, zarejestrowane w urzędzie pracy,
  • absolwenci wyższych uczelni prywatnych lub państwowych w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
  • absolwenci szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
  • studenci ostatniego roku studiów.

Pierwszy biznes – wsparcie na stracie to nie tylko usługa finansowa. Jeżeli złożysz wniosek o pożyczkę, otrzymasz również porady bezpośrednio w instytucjach przyjmujących dokumenty.

Jako przedsiębiorca otrzymasz również bezpłatne doradztwo i szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania i prowadzenia księgowości. Dodatkowo, gdyby przyznana kwota nie była wystarczająca, masz możliwość ubiegania się o pożyczkę uzupełniającą do kwoty 25 tys. złotych

Program został zainicjowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji na temat programu, maksymalnej kwoty kredytu i stopy oprocentowania znajdziesz na stronie "Wsparcie w Starcie"

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie