Prowadzę działalność agencyjną

Jeśli chciałbyś założyć firmę, ale nie posiadasz wystarczającego kapitału, dobrym sposobem na rozpoczęcie przygody z biznesem może być współpraca z inną firmą na zasadzie umowy agencyjnej.

Umowa agencyjna – na czym polega?

Na czym polega umowa agencyjna? Zawierając umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu (jeśli ma pełnomocnictwo). W praktyce oznacza to, że jako przedsiębiorca sprzedajesz np. towary lub usługi w imieniu swojego zleceniodawcy otrzymując za to wynagrodzenie.

Współpraca agencyjna najczęściej spotykana w jest w takich usługach jak m.in.: ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi pocztowe, usługi turystyczne, sprzedaż detaliczna, czy hotelarstwo.

Korzyści z umowy agencyjnej

Prowadząc biznes jako agent nie będziesz sprzedawał swoich produktów/usług, ale zleceniodawcy. Nie będziesz więc ponosił kosztów związanych np. z zakupem towaru. Jeśli jest biznes stacjonarny, Twój zleceniodawca często zapewni Ci odpowiedni lokal i wyposażenie do sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Dodatkowo, zapewnia także odpowiednie szkolenia, które ułatwią Ci codzienne prowadzenie biznesu.

Twoje wynagrodzenie

Jako agent będzie otrzymywał prowizję od sprzedanych towarów/usług (choć pamiętaj, że model wynagrodzenia może się różnić w zależności od zleceniodawcy – może być np. stała kwota plus prowizje).

Koszty

Współpraca w ramach agencji wymaga dużo nakładów finansowych niż np. zbliżony do niej franchising. Jako agent nie będziesz musiał się martwić o zabezpieczenie środków na zakup towaru, albo wyposażenie sklepu (pamiętaj, że będziesz jednak odpowiedzialny za np. kradzież towaru w Twojej placówce). Twoimi kosztami będą np. opłaty za media, usługi księgowe, składki ZUS, czy koszty pracownicze. Pamiętaj jednak, że jako agent będziesz w dużym stopniu uzależniony gospodarczo do zleceniodawcy i będzie miał niewielki wpływ np. na to, jakie towary będziesz sprzedawał.

Agencja a franczyza

Czym innym jest agencja, a czym innych franczyza. Zanim zdecydujesz się na którąś z tych form współpracy warto żebyś dowiedział się, jakie są między nimi różnice.

  • Jako agent działasz na rzecz Twojego zleceniodawcy albo w jego imieniu. We franczyzie działasz we własnym imieniu i na własny rachunek
  • Współpracując na zasadach umowy agencyjnej, Twoim zyskiem będzie prowizja ze sprzedaży, należących do zleceniodawcy produktów. W przypadku franchisingu, zyski ze sprzedaży trafiają do Twojej kieszeni, ale Twoim obowiązkiem jest odprowadzenie stałej opłaty (najczęściej określonego procenta sprzedaży) do franczyzodawcy.
  • Umowa agencyjna jest jasno określona w prawie (Kodeks cywilny) natomiast franchising należy do tzw. umów nienazwanych, niemających ścisłej regulacji w przepisach, (choć standardy umowy franczyzowej są ugruntowane w wieloletniej praktyce).
  • Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat franczyzy, zajrzyj do artykułu na ten temat.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie