Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Prowadzę działalność agencyjną

Jeśli chciałbyś założyć firmę, ale nie posiadasz wystarczającego kapitału, dobrym sposobem na rozpoczęcie przygody z biznesem może być współpraca z inną firmą na zasadzie umowy agencyjnej.

Umowa agencyjna – na czym polega?

Na czym polega umowa agencyjna? Zawierając umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu (jeśli ma pełnomocnictwo). W praktyce oznacza to, że jako przedsiębiorca sprzedajesz np. towary lub usługi w imieniu swojego zleceniodawcy otrzymując za to wynagrodzenie.

Współpraca agencyjna najczęściej spotykana w jest w takich usługach jak m.in.: ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi pocztowe, usługi turystyczne, sprzedaż detaliczna, czy hotelarstwo.

Korzyści z umowy agencyjnej

Prowadząc biznes jako agent nie będziesz sprzedawał swoich produktów/usług, ale zleceniodawcy. Nie będziesz więc ponosił kosztów związanych np. z zakupem towaru. Jeśli jest biznes stacjonarny, Twój zleceniodawca często zapewni Ci odpowiedni lokal i wyposażenie do sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Dodatkowo, zapewnia także odpowiednie szkolenia, które ułatwią Ci codzienne prowadzenie biznesu.

Twoje wynagrodzenie

Jako agent będzie otrzymywał prowizję od sprzedanych towarów/usług (choć pamiętaj, że model wynagrodzenia może się różnić w zależności od zleceniodawcy – może być np. stała kwota plus prowizje).

Koszty

Współpraca w ramach agencji wymaga dużo nakładów finansowych niż np. zbliżony do niej franchising. Jako agent nie będziesz musiał się martwić o zabezpieczenie środków na zakup towaru, albo wyposażenie sklepu (pamiętaj, że będziesz jednak odpowiedzialny za np. kradzież towaru w Twojej placówce). Twoimi kosztami będą np. opłaty za media, usługi księgowe, składki ZUS, czy koszty pracownicze. Pamiętaj jednak, że jako agent będziesz w dużym stopniu uzależniony gospodarczo do zleceniodawcy i będzie miał niewielki wpływ np. na to, jakie towary będziesz sprzedawał.

Agencja a franczyza

Czym innym jest agencja, a czym innych franczyza. Zanim zdecydujesz się na którąś z tych form współpracy warto żebyś dowiedział się, jakie są między nimi różnice.

  • Jako agent działasz na rzecz Twojego zleceniodawcy albo w jego imieniu. We franczyzie działasz we własnym imieniu i na własny rachunek
  • Współpracując na zasadach umowy agencyjnej, Twoim zyskiem będzie prowizja ze sprzedaży, należących do zleceniodawcy produktów. W przypadku franchisingu, zyski ze sprzedaży trafiają do Twojej kieszeni, ale Twoim obowiązkiem jest odprowadzenie stałej opłaty (najczęściej określonego procenta sprzedaży) do franczyzodawcy.
  • Umowa agencyjna jest jasno określona w prawie (Kodeks cywilny) natomiast franchising należy do tzw. umów nienazwanych, niemających ścisłej regulacji w przepisach, (choć standardy umowy franczyzowej są ugruntowane w wieloletniej praktyce).
  • Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat franczyzy, zajrzyj do artykułu na ten temat.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie