15 proc. CIT dla małych podatników i nowych firm od 2017 roku

Prowadzisz firmę, która płaci podatek CIT albo planujesz otworzyć spółkę? Od 2017 roku niektórzy przedsiębiorcy mogą rozliczać się według nowej, obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 15 proc.

Dla kogo 15 proc. CIT?

Z obniżonej stawki mogą skorzystać przedsiębiorcy, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro. Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Dodatkowo, z niższej stawki CIT skorzystają firmy rozpoczynające działalność (w pierwszym roku podatkowym).

Kogo nie obejmie niższa stawka?

Jeśli zamierzasz przekształcić np. swoją jednoosobową działalność w spółkę rozliczającą CIT pamiętaj, że nowe przepisy ograniczają stosowanie preferencji dla firm rozpoczynających działalność. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy nowa firma powstanie poprzez restrukturyzację (np. podział dotychczasowej firmy) albo przez przekształcenie firmy osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną w inny rodzaj działalności. Co wtedy? Takie firmy nie będą mogły stosować obniżonego CIT ani w roku rozpoczęcia działalności (czyli wtedy, kiedy zostały przekształcone), ani w kolejnym roku podatkowym (nawet jeśli posiadają status „małego podatnika"). Preferencyjną stawkę CIT będą mogły stosować począwszy od trzeciego roku podatkowego (pod warunkiem, że będą spełniać kryteria „małego podatnika")

Z obniżonej stawki nie mogą skorzystać grupy kapitałowe.

Przepisy przejściowe

Nowe przepisy regulują sprawę firm, które powstaną poprzez restrukturyzację albo np. przekształcenie osoby fizycznej w osobę prawną w okresie pomiędzy ich ogłoszeniem a wejściem w życie (1 stycznia 2017 r.). Takie firmy nie będą mogły stosować obniżonej stawiki CIT także w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia (czyli w drugim roku podatkowym). Stosowanie niższej stawki będzie możliwe (pod warunkiem bycia „małym podatnikiem") dopiero od trzeciego roku podatkowego.

Co zrobić w sytuacji, gdy spełniasz warunki stosowania obniżonej stawki, ale w Twojej firmie rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym? Zgodnie z przepisami, jeżeli rok podatkowy podatnika jest inny niż kalendarzowy oraz rozpocznie się przed 1 stycznia 2017 r. i zakończy się po 31 grudnia 2016 r., to podatnicy ci do końca tego przyjętego przez siebie roku podatkowego stosują dotychczasowe stawki.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie