Indywidualne interpretacje podatkowe

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Od 1 marca interpretacje indywidualne wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS.

Uzyskaj indywidualną interpretację podatkową za pośrednictwem biznes.gov.pl

Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji

Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Wzory wniosków o wydanie interpretacji

Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe wnioski o wydanie interpretacji

Zasady wnoszenia opłat od wniosków

Opłata wynosi 40 zł i należy ją wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej na numer konta: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

40 zł płaci się od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Jeżeli w jednym wniosku opiszesz kilka stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, które mają zostać wyjaśnione, to kwotę 40 zł pomnóż przez liczbę opisanych przypadków.

Jeżeli składasz wniosek wspólny to opłata jest dodatkowo mnożona przez liczbę zainteresowanych wskazanych we wniosku.

Skarga na interpretacje

Skargę na interpretację indywidualną składa się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, który ją wydał. Jeżeli  interpretacja została wydana jeszcze przez dyrektora Izby Skarbowej (organu właściwego przed zmianą), to skargę należy złożyć już do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Można również ją złożyć do dyrektora Izby Skarbowej, zgodnie z pouczeniem zawartym w interpretacji. Wówczas zostanie ona przekazana do KIS.

Jednolita informacja podatkowo-celna

KIS przejmie również dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewni jednolitą informację podatkową i celną. Klienci nadal będą korzystać ze znanych numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie