Indywidualne interpretacje podatkowe

W marcu 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Od 1 marca interpretacje indywidualne wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS.

Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji

Wszystkie wnioski o interpretacje podatkowe oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami (indywidualnymi) należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

KIS ma 3 miesiące na wydanie interpretacji indywidualnej. 

Wzory wniosków o wydanie interpretacji

Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe wnioski o wydanie interpretacji

Zasady wnoszenia opłat od wniosków

Opłata za interpretacje podatkowe wynosi 40 zł i należy ją wnosić do Krajowej Informacji Skarbowej na numer konta: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

40 zł płaci się od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Jeżeli w jednym wniosku opiszesz kilka stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, które mają zostać wyjaśnione, to kwotę 40 zł pomnóż przez liczbę opisanych przypadków.

Jeżeli składasz wniosek wspólny to opłata jest dodatkowo mnożona przez liczbę zainteresowanych wskazanych we wniosku.

Skarga na interpretacje indywidualne

Skargę na interpretację indywidualną składa się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, który ją wydał czyli dyrektora KIS. 

Od 1 czerwca 2017 r. jeżeli nie zgadzasz się z interpretacją indywidualną to możesz się od razu od niej odwołać - złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie musisz przed złożeniem skargi, tak jak było do tej pory, wzywać dyrektora KIS do usunięcia naruszenia prawa.

Nowe przepisy mają zastosowanie tylko do tych interpretacji, które zostały wydane po 31 maja 2017 r. Wszystkie skargi na interpretacje, które nie zostały wydane przed tą datą rozpatrywane są na starych zasadach.

Pamiętaj, że dyrektor KIS może uwzględnić Twoją skargę z urzędu i ją zmienić w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W takiej sytuacji nie ma potrzeby rozpoczynania postępowania sądowego. 

Jednolita informacja podatkowo-celna

KIS przejęła dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewnia jednolitą informację podatkową i celną. Można korzystać z  numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie