Ułatwienia dla przedsiębiorców w kontaktach z administracją celną

Przedsiębiorcy, którzy kontaktują się z administracją celną mają do dyspozycji szereg narzędzi elektronicznych, usprawniajacych załatwianie spraw celnych oraz dostarczających przydatnych informacji dotyczących m.in. sytuacji na przejściach granicznych.

Aplikacja "Granica"

Bezpłatna aplikacja „Granica", udostępnia informacje o aktualnej sytuacji na polskich, drogowych przejściach granicznych. Pozwala uzyskać informacje o długości kolejki, średnim czasie oczekiwania na odprawę, prognozach zmiany tego czasu w najbliższych godzinach.

Aplikacja prezentuje pełną informację o czasach oczekiwania na polskich przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą z możliwością przełączania się między tymi odcinkami, a także możliwością zmiany typu pojazdu, którym podróżujemy (osobowy/ciężarowy) i kierunku podróży (przyjazd do Polski/wyjazd z Polski).

„Granica" prezentuje również prognozę czasów oczekiwania na kolejny tydzień na podstawie danych archiwalnych zgromadzonych w serwisie www.granica.gov.pl. Dzięki synchronizacji z serwisem istnieje także możliwość wysłania użytkownikowi powiadomień i komunikatów we wszystkim możliwych do wyboru językach. Komunikaty mogą być ogólne lub dotyczyć konkretnych przejść.

e-Załączniki – zgłoszenie celne

Jest to możliwość załączania w formie elektronicznej dokumentów towarzyszących zgłoszeniu celnemu. Wcześniej, pomimo możliwości składania elektronicznych zgłoszeń celnych, zgłaszający był zobowiązany dostarczyć do urzędu dokumenty takie jak np. świadectwa fitosanitarne, świadectwa weterynaryjne, koncesje, certyfikaty zgodności - w oryginale tzn. w wersji papierowej.

Obecnie przedsiębiorcy mają wybór. Mogą tak, jak dotychczas dostarczyć wersję papierową lub jeśli będzie to dla nich wygodniejsze, przesłać odpowiednio zeskanowany dokument drogą elektroniczną.

Zobacz więcej informacji na temat korzystania z usługi.

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw - CUDO

Istotą Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw jest to, że przedsiębiorcy po złożeniu zgłoszenia celnego w formie elektronicznej, mogą przedstawić towar do fizycznej kontroli w najdogodniejszym dla nich miejscu wchodzącym w skład tego centrum (w ramach danego/jednego urzędu celnego). Natomiast odprawa celna (przyjęcie zgłoszenia celnego) odbywa się w wyznaczonej do tego komórce, specjalizującej się w obsłudze elektronicznych zgłoszeń celnych.

Ułatwienia w portach morskich

Służba Celna udostępnia usługę dotyczącą tzw. odprawy przed przybyciem, umożliwiającą organom celnym wcześniejsze przygotowanie się do odprawy celnej towaru w oparciu o dane, dostarczone przez przedsiębiorcę w zgłoszeniu przed przedstawieniem towaru. Dostarczone w ten sposób dane są wstępnie zweryfikowane jeszcze przed przyjęciem zgłoszenia celnego.

Kontrola w portach morskich

Importowane przez przedsiębiorców towary przechodzą przez skróconą kontrolę w portach morskich. Ograniczone zostały między innymi: kontrole celne, sanitarne, wetrynaryjne – łącznie cała kontrola nie powinna przekroczyć 24 godzin. Czas ten może się wydłużyć do 48 godzin w przypadkach szczególnych (np. zagrożenia życia). Skrócenie kontroli w portach morskich zalicza się do już wspomnianego pakietu morskiego.

Samochody osobowe – potwierdzenie zapłaty akcyzy dostępne online

Możliwe jest uzyskiwanie elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo bezpośrednio z Portalu Systemów Służby Celnej. Dokument taki, po wydrukowaniu, stanowi podstawę do rejestracji pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (bez konieczności wizyty w urzędzie celnym).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie