Usprawnienie odpraw i kontroli celnych od 2018 roku

Od 2018 roku planowane jest wprowadzenie ułatień dla przedsiębiorców dokonujących odpraw celnych. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) planuje rozszerzenie stosowania instytucji Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO). CUDO – obejmujące wewnętrzne oddziały celne – powstaną w każdym urzędzie celno- skarbowym.

Prace nad konsolidacją odpraw celnych będą się odbywać etapowo, tak aby zapewnić ciągłość obsługi obrotu towarowego.

Narzędzie CUDO polega na rozdzieleniu faktycznego miejsca przedstawienia towaru do odprawy od miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego. System ten wprowadzono w części oddziałów celnych już w 2014 r.

Etapy reformy

Pierwszy etap reformy zakłada, że od 2 stycznia 2018 r. CUDO obejmie wszystkie oddziały celne wewnętrzne (z wyłączeniem oddziałów granicznych i pocztowych), w ramach danego urzędu celno-skarbowego. W dotychczasowych oddziałach celnych nadal będzie można przedstawiać towary wraz z dokumentami papierowymi na niezmienionych zasadach.

Reforma a zmiana pozwoleń

Wdrożenie CUDO będzie wymagać odpowiednich zmian w pozwoleniach na stosowanie ułatwień, tj. wpisu do rejestru zgłaszającego, zgłoszenia uproszczonego, odprawy scentralizowanej oraz uproszczeń w tranzycie w zakresie określenia oddziału właściwego do obsługi elektronicznych komunikatów. Zmiany będą też dotyczyć pozwoleń na procedury specjalne. Cały proces zmian będzie przebiegać w sposób jak najmniej uciążliwy dla przedsiębiorców.

Zmiana pozwolenia dotyczy tylko numerów oddziałów celnych, na adres których przesyła się elektroniczne komunikaty i nie będzie dotyczyć zmian w realizacji samego pozwolenia.

Dlatego:

  • zmiana pozwolenia we wskazanym zakresie nie będzie powodować konieczności przeprowadzenia ponownej oceny pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016 r.;
  • zmiana pozwoleń wydanych po 1 maja 2016 r. we wskazanym zakresie nie będzie wymagać wzywania strony do uzupełnienia danych, zgodnych z załącznikiem A do rozporządzenia delegowanego.

W połowie listopada 2017 roku Ministerstwo Finansów poinformuje o ogólnopolskiej siatce CUDO (kody oddziałów celnych) oraz o zasadach zmiany pozwoleń.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie