Kasa fiskalna

Jesteś przedsiębiorcą? Sprzedajesz towary lub usługi głównie na rzecz osób fizycznych?

Jeżeli dokonujesz sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i nie jesteś zwolniony z obowiązku stosowania kasy, to po przekroczeniu progu rocznych obrotów 20 000 zł musisz posiadać kasę fiskalną i przy jej użyciu rejestrować każdą transakcję.

Zobacz, kiedy powinieneś zgłosić kasę.

Jeśli chcesz od razu przejść do szczegółowych informacji na temat stosowania kasy, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami w interaktywnym poradniku – Rejestracja kasy fiskalnej.

Załatw sprawy związane z kasą fiskalną przez biznes.gov.pl

Za pośrednictwem biznes.gov.pl możesz załatwić online wiele spraw urzędowych, związanych z rejestracją i korzystaniem z kasy fiskalnej

Zgłoszenie kasy do Urzędu Skarbowego

Pamiętaj! Każda kasa fiskalna musi być najpierw zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym i dopiero po otrzymaniu specjalnego numer będziesz mógł jej używać w swojej działalności. Zgłoś kasę rejestrującą do naczelnika urzędu skarbowego.

Jeżeli nie wiesz na co zwrócić uwagę przy zakupie kasy lub nie wiesz jaką kasę wybrać, zobacz więcej informacji na ten temat.

Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy dotyczy m.in. sprzedaży w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). W tym przypadku, sprzedawca musi jednak każdorazowo otrzymywać w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK. Dodatkowo, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, której konkretnie transakcji dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana wpłata (dane nabywcy, w tym jego adres).

Ulga na zakup kasy

Po zakupie kasy fiskalnej możesz odzyskać część poniesionych kosztów. Masz prawo do zwrotu nawet 90% ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Złóż wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy.

Paragony

Jesli korzystasz z kasy, masz obowiązek drukowania i wydawania klientom paragonów.

Na każdym paragonie musi być umieszczona co najmniej nazwa podatnika, adres, opis produktu lub usługi, wartości stawek podatkowych, waluta oraz łączna kwotę sprzedaży brutto. Więcej szczegółów, jakie elementy muszą się znaleźć na paragonie znajdziesz w artykule Elementy paragonu i opis produktu na paragonie.

Pamiętaj! Wydrukowane przez kasę fiskalną kopie paragonów, albo moduł pamięci kasy (w zależności od modelu) musisz przechowywać przez 5 lat, aby móc je okazać w trakcie kontroli skarbowej. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przechowywania paragonów fiskalnych/modułów pamięci.

Błędy przy wystawianiu paragonów

Reklamacje, zwroty i błędy na paragonach są możliwe do poprawy, ale musisz prowadzić dodatkową ewidencję zwrotów i reklamacji oraz oczywistych pomyłek. Dowiedz się co zrobić w przypadku błędów przy wystawianiu paragonów.

Zmiana miejsca używania kasy

Gdy zmieniasz miejsce wykonywania swojej działalności i zamierzasz przenieść kasę, to najpierw musisz zmienić adres w książce kasy i w pamięci. Następnie w terminie 7 dni od przeniesienia kasy w inne miejsce musisz dokonać zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym. Zobacz, jak zmienić miejsce używania kasy fiskalnej.

Awaria kasy

Awaria kasy fiskalnej, tak jak każdego innego urządzenia elektronicznego, może się zawsze zdarzyć. Niestety awaria kasy w praktyce oznacza zakaz sprzedaży towarów lub usług na rzecz konsumentów do czasu jej naprawy. Dowiedz się więcej, co musisz zrobić w przypadku awarii kasy fiskalnej i kto może ją naprawiać. 

Ponieważ używanie kasy fiskalnej podlega ścisłej kontroli, również wymiana modułu pamięci i jego przechowywanie podlega restrykcjom. Jeśli musiałeś wymienić pamięć to masz 7 dni na zgłoszenie tego do Urzędu Skarbowego. Zgłoś dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej przez biznes.gov.pl.

Zmiana formy prawnej działalności a kasa

Jeśli zmiana formy prawnej Twojej firmy spowoduje otrzymanie nowego numeru NIP, musisz mieć nowa kasę fiskalną. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule zmiana formy prawnej a kasa fiskalna. Jeżeli będziesz łączyć się z innym przedsiębiorcą, musisz dokonać dodatkowych czynności. Dowiedz się, co zrobić z kasą przy łączeniu firm.

Co zrobić z kasą przy zawieszeniu/zakończeniu działalności

Jeżeli zakończyłeś prowadzenie działalności gospodarczej pamiętaj o obowiązkach związanych z kasą fiskalną. Dowiedz się więcej na ten temat. Jeśli tylko zwiesiłeś działalność nie musisz dokonywać zakończenia pracy kasy.  Zobacz więcej, co zrobić z kasą w trakcie zawieszenia.

Obowiązki związane z kasą

Stosując kasę fiskalna zobowiązany jesteś m.in.:

  • dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy,
  • na bieżąco weryfikować poprawność jej działania ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług, wartości stawek podatkowych, waluty ewidencyjnej wraz z jej symbolem i wartością przelicznika, wskazań daty i czasu oraz właściwego przyporządkowania nazw towarów do stawek podatku,
  • przypadku awarii, zgłaszać ten faktu podmiotowi prowadzącemu serwis kas,
  • w okresie nie dłuższym niż 2 lata konieczne zgłaszać kasę do przeglądu technicznego (w przypadku taksówek wykorzystujących taksometry połączone z kasą fiskalną powinien to być okres przewidziany na legalizację taksometru)
  • prowadzić i przechowywać książkę kasy. W książce tej odnotowuje się wszystkie naprawy i przeglądy, a także raporty związane z fiskalizacją kasy jak i jej zamknięciem (raport rozliczeniowy).

Dodatkowe informacje

Zobacz wyjasnienia Ministerstwa Finansów dotyczące wybranych sytuacji związanych z kasą fiskalną:

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie