Jak opisać towar na paragonie

Jeśli zarejestrowałeś kasę fiskalną i wystawiasz paragony, powinieneś widzieć, że przepisy wymagają, aby określenie nazwy towaru lub usługi pozwalało na ich jednoznaczną identyfikację. Co to znaczy? Nazwa towaru lub usługi powinna być tak skonstruowana, aby jednoznacznie, tj. w sposób niebudzący wątpliwości, można było określić przedmiot sprzedaży, czyli rodzaj sprzedanego towaru lub usługi, oraz przyporządkować odpowiednią stawkę podatku. Nie powinieneś stosować ogólnych nazw grup towarowych np. owoce, warzywa, ale nazwy takie, jak np. pomidory, jabłka (w grupie warzywa/owoce), chleb, bułka (w grupie pieczywo), ser żółty, mleko (w grupie nabiał), piwo, wino, wódka (w grupie napoje alkoholowe). Oznaczając nazwę towaru lub usługi nie musisz wskazywać cech szczególnych takich jak rozmiar, pojemność czy kształt produktu. Pewnym ułatwieniem jest dopuszczalność stosowania skrótów, jednakże przy zachowaniu zasady jednoznaczności i przejrzystości paragonu fiskalnego.

Sposób jednoznacznego identyfikowania towarów i usług powinien być związany z asortymentem towarów i usług, jakie oferujesz. Jeśli sprzedajesz jedną (lub kilka) odmian pomidorów, możesz zaprogramować w kasie nazwę np. „pomidor" dla oferowanych tego typu towarów. Jeżeli masz w sprzedaży pomidory i pomidory koktajlowe i oba towary mają różną cenę to trzeba oddzielnie je zaprogramować. Jeśli sprzedajesz różne rodzaje ciastek (np.: kremówka, sernik na zimno, szarlotka) możesz stosować oznaczenie „ciastka", bez określania szczegółowo, jaki to rodzaj ciastka.

Konsument musi otrzymać paragon z nazwami towarów lub usług, tak zapisany aby miał możliwość kontroli dokonanych zakupów. A z drugiej strony paragon w sposób jednoznaczny powinien umożliwiać przyporządkowanie do stawki podatku.

Jedną nazwę możesz stosować również wtedy, gdy towary są oferowane po różnych cenach (np. różna cena danego towaru za kilogram). Stosując dla określonego rodzaju towarów np. pomidorów, różne ceny (z uwagi na oferowanie różnych odmian tych pomidorów) powinieneś je wykazywać na paragonie w odrębnych pozycjach (przy możliwości ich identyfikowania za pomocą jednej nazwy np. pomidory, jeżeli sprzedawane towary objęte są jedną stawką VAT).

Pamiętaj jednak o rozróżnieniu towarów objętych różnymi stawkami VAT. Inne stawki mogą mieć te same produkty świeże i suszone albo świeże i  o przedłużonej trwałości.

Jeśli świadczysz usługi (które polegają na wykonaniu kilku czynności składających się na dostawę towaru, przykładem może być zrobienie bukietu) określając nazwę usługi (towaru) na pargonie możesz wykorzystywać nazewnictwo stosowane przez siebie przy tworzeniu cennika. Przykładowo, jeśli prowadzisz kwiaciarnię, nazwy będą zależały od Twojej oferty (może ona ograniczać się do sprzedaży bukietów lub pojedynczych kwiatów a może również obejmować dekorację sal balowych, samochodów itp.).

Jeżeli w swoim cenniku wyróżniasz np. pozycję „bukiet ślubny" (w odróżnieniu do innych bukietów), to określając nazwę dla potrzeb kasy fiskalnej możesz wykorzystać taką nazwę (ewentualnie ze stosownym rozszerzeniem, jeżeli w cenniku rozróżniasz tego rodzaju bukiety). Jeśli ewidencjonowaniu na kasie podlega pewien produkt finalny, składający się z wielu komponentów (bukiet), nie ma konieczności i uzasadnienia wyliczania wszystkich jego elementów składowych. Podobna sytuacja dotyczy usług świadczonych przez restauracje, lub inne punkty gastronomiczne. Określenie nazwy świadczonej usługi może opierać się na nazewnictwie określonym w karcie dań (cenniku).

Zasady nie wykluczają stosowania nazewnictwa zapewniającego bardziej szczegółowe rozróżnienie towarów. Stosowanie rozbudowanego nazewnictwa (obejmującego, w przypadku towaru takiego jak mleko wskazań dotyczących przykładowo producenta, objętości, zawartość tłuszczu itp.) nie jest obowiązkowe i zależy od Twojej decyzji.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie