Przechowywanie paragonów

Korzystasz z kasy fiskalnej? Pamiętaj o obowiązku przechowywania kopii paragonów!

5 lat musisz przechowywać kopie paragonów. Termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku czyli termin sprzedaży. Na przykład jeśli sprzedałeś produkt 15 stycznia 2015 roku, to kopię paragonu musisz przechowywać do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uwaga!

Jest to obowiązek podatnika i podczas kontroli urząd skarbowy może je sprawdzać. Dlatego musisz paragony (zapisane rolki) w taki sposób zabezpieczyć, aby było możliwe ich odczytanie.   

Taki sam obowiązek dotyczy kopii elektronicznych. Musisz przechowywać kartę pamięci oraz zabezpieczyć ją przed przypadkowym usunięciem, nadpisaniem danych czy zniszczeniem.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie