Zmiana miejsca używania kasy fiskalnej

Jeśli zmieniasz miejsce wykonywania działalności możesz przenieść tam swoją dotychczas używaną kasę fiskalną. Pamiętaj o dopełnieniu kilku formalności.

Przeniesienie kasy w inne miejsce - co należy zrobić

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Masz 7 dni od zmiany miejsca wykonywanej działalności na zgłoszenie tego do urzędu skarbowego. Zgłaszasz zmianę na wniosku zgłoszenia aktualizacyjnego danych dotyczących kasy. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia, możesz to zrobić korzystając z pomocy biznes.gov.pl.
Jeżeli zmiana miejsca wiąże się ze zmianą właściwości Urzędu Skarbowego, to wniosek o zarejestrowanie kasy pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym, składasz do „nowego" Urzędu Skarbowego (zgodnie z nowym miejscem używania kasy). Musisz jednak dołączyć informację o dotychczas właściwym Urzędzie Skarbowym.

Zmiany w książce kasy i pamięci

Musisz zamieścić informacje o nowym adresie miejsca sprzedaży w książce kasy oraz zmienić dane zapisane w pamięci kasy (nowy adres punktu sprzedaży). Zmiana miejsca używania kasy nie wymaga odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy.

Pamiętaj! Jeżeli zmiana miejsca wykonywanej działalności związana jest ze zmianą numeru NIP, musisz kupić i zarejestrować nowa kasę.

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie