Krajowa Administracja Skarbowa

Od 1 marca 2017 r. rozpoczęła działanie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Powstała z połączenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej. Celem powstania KAS jest utworzenie nowego modelu poboru podatków i ceł, a także usprawnienie działania administracji podatkowo-celnej. 

Co pozostaje bez zmian po wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej

Urzędy skarbowe oraz ich siedziby pozostają bez zmian. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i nie zmieniałeś miejsca siedziby to twój urząd skarbowy nadal jest właściwy w kwestiach podatkowych dla twojej działalności. Deklaracje możesz składać również drogą elektroniczną tak, jak dotychczas, np. za pośrednictwem systemu e-Deklaracje i PUESC. Takie same są adresy urzędów skarbowych,  numery rachunków bankowych, numery telefonów. Bez zmian pozostaje również:

 • rozliczanie podatku PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych),
 • rozliczanie podatku CIT (podatek dochodowy od osób prawnych),
 • rozliczanie podatku od spadków i darowizn,
 • rozliczanie podatku od czynności cywilno-prawnych,
 • zapłata za koncesje lub zezwolenie,
 • obsługa w wyspecjalizowanych Urzędach Skarbowych dla dużych podatników.

Podatek i zaliczki na podatek wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego właściwego US!

Nie zmieniają się także telefonów dotychczasowej infolinii podatkowej i celnej: 801 055 055 lub 22 330 03 30.  Teraz infolinie te działają jako Krajowa Informacja Skarbowa, która zajmuje się informacją podatkowa, jak i celną.

Co się zmienia

Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. procedury kontrolnej i organizacji urzędów celnych. Zmiany dotyczą także interpretacji podatkowych

Interpretacje podatkowe

Zmienia się miejsce składania interpretacji indywidualnych, które są wydawane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wszystkie wnioski oraz korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować tylko w jedno miejsce tj. do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (a nie do kilku wskazanych izb skarbowych) lub drogą elektroniczną przez ePUAP. Jest nowy rachunek bankowy, na który wpłaca się opłaty związane z wydawanymi interpretacjami podatkowymi:

Konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Wpłaty te należy kierować na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej, a nie jak dotychczas na rachunki bankowe wyznaczonych izb administracji skarbowej.

Dowiedz się więcej na temat interpretacji podatkowych.

Sprawy celne

Krajowa Administracja Skarbowa przekształciła urzędy celne. Powstały Urzędy Celno-Skarbowe (UCS) zamiast Izb Celnych, Delegatury UCS w zastępstwie urzędów celnych.  Tak jak dotychczas zostają oddziały celne. Ponadto wszystkie kwestie związane z poborem ceł oraz akcyzą są realizowane przez urzędy skarbowe (wcześniej były realizowane przez izby i urzędy celne). 

Bez zmian pozostają właściwości oddziałów celnych oraz numery rachunków bankowych (jako odbiorcę należy jednak wskazać urząd skarbowy w Nowym Targu). Wszystkie zgłoszenia celna składasz, tak jak do tej pory. Można je nadal składać elektronicznie za pośrednictwem narzędzi dostępnych na Portalu Podatkowym oraz na platformie PUESC, np. e-Deklaracje, ICS, CELINA. Lokalizacje i zadania oddziałów celnych są takie same.

Akcyza i podatek od gier

Zgłoszenie rejestracyjne, zeznania, deklaracje, informacje, wniosek od wydania znaków akcyzy oraz inne dokumenty składasz do właściwego w sprawie akcyzy lub znaków akcyzy urzędu skarbowego. Numer konta pozostaje bez zmian, jednak jako odbiorcę musisz wpisać urząd skarbowy w Nowym Targu.

Przykłady

 • Jeśli płacisz akcyzę, zgłoszenie rejestracyjne, zeznania, deklaracje, informacje oraz inne dokumenty składasz do właściwego w sprawie akcyzy urzędu skarbowego (US). Należność wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.
 • Jeśli kupujesz znaki akcyzy, wniosek o wydanie znaków akcyzy składasz do właściwego w tej sprawie naczelnika US. Należność wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.
 • Jeśli importujesz towary, zgłoszenie celne złożysz w oddziale celnym. Należność wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.
 • Jeśli płacisz podatek od gier, deklaracje i informacje o dopłatach składasz właściwemu naczelnikowi US. Należność wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.
 • Jeśli urządzasz loterię fantową, grę bingo, składasz wniosek do właściwego dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Za zezwolenie zapłacisz na dotychczasowy rachunek bankowy, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.
 • Jeśli zgłaszasz loterię fantową lub grę bingo

Kontrole

Urzędy Celno-Skarbowe przejęły uprawnienia dotychczasowych Urzędów Kontroli Skarbowej  i częściowo Służby Celnej. Wszystko jest skupione w jednym organie, który będzie miał możliwości, aby sprawnie i skutecznie kontrolować i likwidować szarą strefę. Urzędem Celno-Skarbowym kieruje naczelnik. 

Od 1 marca 2017 r. funkcjonują dwa rodzaje kontroli:

 • Kontrola podatkowa prowadzona przez pracowników urzędów skarbowych na dotychczasowych zasadach, głownie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.
 • Kontrola celno-skarbowa prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych, wykonywana zarówno przez pracowników KAS, jak i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Kontrola celno-skarbowa to procedura o charakterze tzw. twardej kontroli. Jej podstawowym zadaniem jest wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości o szerokiej skali – oszustw, wyłudzeń i innych przestępstw powodujących znaczny uszczerbek w finansach publicznych, a tym samym wpływających istotnie na system bezpieczeństwa finansowego państwa. Kontrola celno-skarbowa będzie zajmować się m.in. działalnością zorganizowanych grup przestępczych, karuzelami podatkowymi skutkującymi wyłudzaniem podatku VAT itp.

Pamiętaj! Jeżeli do twojej firmy przyjdzie kontrola celno-skarbowa to nie otrzymasz wcześniejszej informacji, a jedynie upoważnienie do jej przeprowadzenia. Dzień otrzymania upoważnienia do kontroli jest dniem rozpoczynającym kontrolę.  Kontroli powinno być mniej, bo nie będą przypadkowe. Będą one poprzedzone analizą ryzyka umożliwiającą wytypowanie podatników do kontroli.

Jeżeli urzędnik będzie miał podejrzenie, że w twojej firmie nie są przestrzegane przepisy podatkowo-celne może od razu wszcząć kontrolę po okazaniu przez inspektora tylko legitymacji służbowej.

W związku z prowadzoną kontrolą celno-skarbową masz 14 dni na złożenie korekty od chwili rozpoczęcia kontroli (uprawnienie takie nie przysługuje w przypadku prowadzenia kontroli podatkowej). Korekta deklaracji złożona po14 dniach, ale jeszcze w trakcie trwania kontroli nie wywoła żadnych skutków prawnych. Korektę można również złożyć w terminie 14 dni od zakończenia kontroli stwierdzającej nieprawidłowość. Korekty deklaracji składa się do urzędu skarbowego, a nie do urzędu celno-skarbowego, który prowadzi kontrolę.

Doręczenie wyniku kontroli kończy kontrolę celno-skarbową. Uwaga!  Nie można już zgłaszać zastrzeżeń do otrzymywanych wyników kontroli.

Bardzo ważna zmiana dotyczy upoważnienia naczelnika urzędu celno-skarbowych do przeprowadzenia kontroli na terenie całego kraju, a nie tylko na terytorium właściwości swojego urzędu.  

Kontrola powinna zostać zakończona w ciągu 3 miesięcy. Czas ten może jednak zostać wydłużony, ale musi być dokładnie określony powód, podane przyczyny i nowy termin zakończenia. Miejsce kontroli też może być różne np. siedziba firmy, siedziba urzędu celno-skarbowego, miejsce prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych kontrolowanego, lokal mieszkalny kontrolowanego albo miejsca, w których mogą znajdować się urządzenia lub towary.

Więcej na temat zasad kontroli celno-skarbowych znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.

Odwołanie od decyzji

Naczelnicy urzędów celno-skarbowych wydają jednocześnie decyzje w pierwszej instancji i decyzję odwoławczą w drugiej. Z odwołaniem należy zwrócić się do tego samego organu, który wydał pierwszą decyzję. Zmiana polega na tym, że konkretną sprawę rozstrzyga ponownie ten sam organ. Natomiast od decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego (decyzje dotyczące postępowania podatkowego) dowołanie składa się do dyrektora izby administracji skarbowej.

Pamiętaj! Na każdej decyzji w pouczeniu musi być napisane, do kogo i w jakim terminie masz prawo się odwołać.

Dodatkowe informacje

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie