Księgowość

Żeby prawidłowo móc wypełniać swoje obowiązki, w szczególności jako:

  • podatnik zaliczek na podatek dochodowy,

  • podatnik podatku dochodowego,

  • podatnik podatku VAT

musisz prowadzić i gromadzić dokumentację podatkową, czyli dokumenty, które pozwolą Ci obliczyć Twoje zobowiązanie oraz ewentualnie udokumentować stratę, którą odliczysz w kolejnych latach podatkowych. W zależności od tego, w jaki sposób rozliczasz podatek PIT, oraz czy jesteś podatnikiem VAT oraz ewentualnie innych podatków, Twoje obowiązki będą wyglądały nieco inaczej.

Zapoznaj się także z artykułem Co to jest dowód księgowy

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej podlega kontroli, dlatego ważne jest aby znać podstawowe zasady, jakie obowiązują Cię – jako przedsiębiorcę – w tym, zakresie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie dodatkowe informacje w tym zakresie. Zapoznaj się z artykułami:

Samo przechowywanie dokumentów jest ważne, ale musisz jeszcze przygotować dokument zbiorczy, który będzie pokazywał wszystkie Twoje przychody (a w większości form opodatkowania PIT również koszty).

W zależności od wybranej formy opodatkowania takim dokumentem jest ewidencja przychodów, podatkowa księga przychodów i rozchodów albo księga rachunkowa. Każdy z tych dokumentów ma określoną formę i zasady ewidencjonowania w nim dowodów księgowych.

Jeżeli nie wiesz, jak prowadzić dokumentację podatkową, pomożemy Ci. Zapoznaj się artykułem Podstawowe modele prowadzenia dokumentacji (ewidencja przychodów, PKPiR, księgi rachunkowe).

Jeśli chcesz powierzyć prowadzenie księgowości firmie zewnętrznej, skorzystaj z porad zawartych w artykule Wybieram biuro rachunkowe.

Dowiedz się więcej na temat odsetek ustawowych, od opóźnień i od zaległości podatkowych.

Uwaga! Przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania do organów podatkowych danych z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Dane te przekazywane na żądanie organów podatkowych albo bez wezwania. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Jednolity Plik Kontrolny.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie