Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)

Od 1 stycznia 2018 r. prowadzenie elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłanie jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie mikroprzedsiębiorców.

Jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K:

 • Twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro,
 • zatrudniasz mniej niż 10 osób,

od początku 2018 r. musisz przekazywać JPK_VAT. Do 25 lutego 2018 musisz przekazać pierwszy obowiazkowy JPK_VAT zawierający informacje za styczeń 2018 r.  

 • Objęcie od 1 stycznia 2018 roku obowiązkiem przesyłania JPK_VAT mikroprzedsiębiorców oznacza, że będzie on dotyczyć wszystkich podatników VAT!
 • Co ważne, również od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej lub plikach typu WORD lub EXCEL, będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej i przesyłane jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów!

Zobacz film instruktażowy na temat JPK_VAT, przygotowany przez Ministerstwo Finansów

Co to jest JPK_VAT

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Czyli JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonujesz w rejestrze zakupów i sprzedaży.

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

Kiedy należy wysyłać JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. musisz składać informacje o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc. Nie powoduje to jednak automatycznej zmiany metody rozliczania. Rozliczasz się tak, jak do tej pory.  

Przykładowo:

 • do 25 lutego wyślesz informację za styczeń,
 • do 25 marca wyślesz informację za luty itd.

Złóż JPK już teraz. Dzięki temu:

 • otrzymasz szybszy zwrot VAT – do 25. dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r.,
 • sprawdzisz, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotujesz się do niego wcześniej,
 • upewnisz się, czy twoje rozliczenie jest poprawne.

Kiedy nie musisz składać JPK_VAT

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi m.in. o:

 • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe),
 • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł). 

Jeżeli jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony to nie składasz JPK_VAT.

Jak złożyć JPK_VAT

Przygotowanie JPK_VAT

JPK_VAT przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat XML).

Jeśli rozliczasz się z VAT i nie korzystasz z usług biur rachunkowych lub programów księgowych, skorzystaj z bezpłatnego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów:

Możesz też utworzyć JPK_VAT przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki za jego pośrednictwem plików JPK_VAT lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji JPK 2.0.

Jeśli dostaniesz informację o niezgodnościach w wysłanym JPK_VAT (e-mailem lub wiadomością SMS), skontaktuj się ze swoim urzędem skarbowym.

Jak wysłać JPK_VAT - krok po kroku

1. Załóż Profil Zaufany

Do wysyłania plików JPK_VAT potrzebujesz certyfikatu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego.

Profil Zaufany – w odróżnieniu do certyfikatu kwalifikowanego – jest bezpłatny.

2. Pobierz aplikację Klient JPK 2.0 do wysyłania JPK i wyślij plik

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego pobierz i zainstaluj aplikację Klient JPK 2.0 do konwersji i wysyłki plików JPK. Wybierz ją w wersji dla systemu operacyjnego, którego używasz na twoim komputerze (Windows, Linux). Wyślij przygotowany wcześniej plik (tabela w formacie arkusza kalkulacyjnego) wyslij za pomocą aplikacji Klient JPK.

3. Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Dowodem prawidłowego wysłania JPK VAT jest otrzymanie potwierdzenia – UPO tj. uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO".

Korekta JPK_VAT

Po złożeniu pliku JPK_VAT mogą pojawić się zdarzenia gospodarcze, które wymagają zmian w ewidencji VAT (np. otrzymasz fakturę korygującą od kontrahenta za zakupy dla firmy, wystawisz fakturę korygującą za dokonaną sprzedaż czy wystawisz klientom faktury do paragonów, z których obrót już rozliczyłeś i wykazałeś w złożonym wcześniej pliku). Złóż wtedy korektę JPK_VAT. Korekta musi obejmować wszystkie zmiany w JPK. Nie ma ograniczeń co do ilości przesyłanych korekt.

Uwaga! Dzięki aplikacji Klient JPK 2.0  możesz testować elektroniczne składanie JPK_VAT VAT już teraz. Zapewnia ona bezpłatne i bezpieczne wygenerowanie oraz wysłanie pliku.

Wysyłanie JPK_VAT przez pełnomocnika

JPK_VAT może wysyłać Twój pełnomocnik pod warunkiem, że udzielisz pełnomocnictwa na formularzu UPL-1.

Zobacz więcej w artykule dotyczącym pełnomocnictwa przy sprawach podatkowych.

Ważne informacje

Pozostałe obowiązki podatnika

Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać podatnika do dostarczenia innych plików JPK z informacjami na temat:

 • faktur,
 • ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • wyciągów bankowych,
 • obrotów magazynowych.

W takiej sytuacji będziesz mieć nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Możesz je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych albo wysłać je mailem na adres wskazany przez organ podatkowy. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) możesz zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli ci to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2.800 zł.

Możesz zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. Wystąp z umotywowanym wnioskiem przed upływem terminu złożenia JPK_VAT do właściwego dla ciebie naczelnika urzędu skarbowego.

 • Masz pytania dotyczące JPK_VAT? Skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową:

tel: 801 055 055 lub 22 330 03 30

W każdym urzędzie skarbowych są wyznaczone osoby do kontaktów w ramach JPK VAT. Zadzwoń lub wyślij maila, a otrzymasz informacje na temat Twojej sprawy. Poniżej przedstawiamy odesłanie do wszystkich izb skarbowych, następnie wybierz swój urząd skarbowy, w zakładce kontakt znajdziesz obsługę JPK VAT. Znajdują się tam numery telefonów i adresy mailowe do osób wskazanych do kontaktu (zobacz listę urzędów w bazie teleadresowej KAS).

Dodatkowe informacje na temat JPK_VAT znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów.

JPK_VAT – pytania i odpowiedzi

WYSYŁANIE PLIKU

 • W jaki sposób przygotować plik JPK_VAT?

Podatnik który nie korzysta z oprogramowania księgowego z możliwością generowania plików w formacie XML, w celu przygotowania własnego pliku może pobrać plik JPK_VAT.csv, udostępniony przez Ministerstwo Finansów i wypełnić według własnych potrzeb w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym.Tak przygotowany plik można wysłać z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0.

 • Jak wysłać JPK_VAT?

Przygotowany JPK_VAT w formacie CSV należy w aplikacji Klient JPK 2.0 zamienić (przekonwertować) na format XML, używając opcji „Konwersja pliku CSV do XML". Tak przygotowany dokument jest gotowy do wysyłki, której dokonuje się poprzez użycie opcji „Wyślij dokument" aplikacji Klient JPK 2.0.

 • Jak podpisywać JPK_VAT?

JPK_VAT mogą być podpisywane w aplikacji Klient JPK 2.0 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eGo). Wysyłka pliku JPK_VAT w czyimś imieniu wymaga uprzedniego złożenia w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji  składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

 • Co jest dowodem prawidłowego wysłania JPK_VAT?

Dowodem prawidłowego wysłania pliku JPK_VAT jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO".

 • Jak pobrać UPO dla wysłanego JPK_VAT?

W celu pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla poprawnie wysłanego JPK_VAT można skorzystać z funkcjonalności aplikacji Klient JPK 2.0 (kafel „Historia") lub aktywnego formularza UPO_JPK.pdf

 • Co jest przyczyną błędu wysyłki JPK_VAT dla komunikatu „zainicjowanie wysyłania nie powiodło się".

Przyczyną błędu może być:

 • użycie nieprawidłowego Certyfikatu z kluczem publicznym Ministerstwa Finansów,
 • niewłaściwe określenie lokalizacji pliku sterownika czytnika karty kryptograficznej,
 • niewłaściwe ustawienia konfiguracyjne podpisu w programie podpisującym, z którego pochodzi dany podpis.

 

 • Co oznacza komunikat błędu „400"?

Błąd dotyczy inicjowania sesji wysyłki tego samego dokumentu.

 • Czy firma prowadząca ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przy pomocy programu Microsoft Excel musi przesyłać w okresach miesięcznych JPK_VAT? Czy Microsoft Excel jest programem komputerowym?

Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel), należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Tym samym podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są obowiązane do comiesięcznego przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej JPK_VAT. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej.

 • Czy istnieje możliwość wysyłki JPK_VAT dotyczącego np. spółki lub innego podmiotu za pomocą Profilu Zaufanego? Czy konieczne jest w tym przypadku złożenie UPL-1?

Pliki JPK_VAT mogą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eGo). W przypadku, gdy spółka lub inny podmiot ustanowi pełnomocnika należy złożyć UPL-1.

 • Co się stanie, jeśli pomiędzy JPK_VAT a deklaracją VAT będą różnice?

JPK_VAT oraz deklaracja VAT są odzwierciedleniem ewidencji zakupów oraz sprzedaży VAT i dlatego powinny się zgadzać. Jeżeli w tych dwóch dokumentach będą różnice, to zostanie to zaznaczone w „raporcie niezgodności" i wysłane do urzędu skarbowego. Ty otrzymasz ogólną informację o istnieniu niezgodności mailem, sms lub telefonicznie i będziesz to musiał wyjaśnić w urzędzie skarbowym, w którym się rozliczasz. 

 • Czy można przynieść do urzędu skarbowego dane, które powinno zamieszczać się w JPK VAT na płycie CD, pendrive, wydruk papierowy?

Nie. JPK VAT trzeba co miesiąc wysłać drogą elektroniczną, w formacie CSV przy użyciu aplikacji Klient JPK 2.0 zmieniasz na format XML, używając opcji „Konwersja pliku CSV do XML". Tak przygotowany dokument jest gotowy do wysyłki, której dokonuje się poprzez użycie opcji „Wyślij dokument" aplikacji Klient JPK 2.0.

JPK_VAT A DEKLARACJE VAT

Jeżeli podatnik rozlicza się w VAT kwartalnie i składa deklaracje VAT-7K, to czy może przesyłać JPK_VAT również kwartalnie?

Nie. JPK_VAT musi być przesyłany za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

 • W związku z miesięcznym obowiązkiem raportowania JPK_VAT, czy przedsiębiorstwo może nadal zachować możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie?

Tak, przepisy pozwalają na kwartalne składanie deklaracji VAT.

Czy JPK_VAT powinien uzgadniać się z danymi zawartymi w deklaracji VAT?

Zarówno JPK_VAT, jak i deklaracja VAT powinny być odzwierciedleniem ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Dane ujęte w JPK_VAT powinny zatem być zgodne z danymi wykazanymi w deklaracji VAT. W celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia błędów i wątpliwości, zmodyfikowano wersję struktury JPK_VAT tak, by odzwierciedlała w układzie tabelarycznym aktualnie obowiązującą deklarację dla podatku od towarów i usług.

Czy podatnik, który składa „zerową" deklarację VAT, ma obowiązek przesłania JPK_VAT?

Podatnicy, którzy mają obowiązek na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupu, mają również obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT. W takim przypadku należy wypełnić nagłówek pliku JPK_VAT oraz część zawierającą dane identyfikujące podmiot. Pozostałych pozycji nie należy wypełniać.

Czy rolnik, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składa deklaracje VAT i prowadzi jedynie działalność rolniczą podlega obowiązkowi składania JPK_VAT?

Tak, rolnik, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, ma obowiązek przesyłania plików JPK_VAT.

FAKTURY

 • Czy w JPK_VAT powinny być wykazywane wszystkie wystawione faktury, czy też jedna kwota zbiorcza, obejmująca sumę wystawionych faktur?

W JPK_VAT muszą być ujęte wszystkie wystawione faktury (faktura po fakturze).

Jak wykazać w JPK_VAT fakturę do paragonu?

W przypadku faktur wystawionych do sprzedaży paragonowej dla podatników VAT należy wykazać fakturę w JPK_VAT. Jeżeli faktura jest wystawiona na podatnika VAT po zaksięgowaniu sprzedaży paragonowej, należy wyksięgować zafakturowaną wartość ze sprzedaży paragonowej i wykazać sprzedaż na podstawie faktury. W przypadku wystawienia faktury po wysłaniu JPK_VAT za dany okres należy przesłać skorygowany plik ze wykazaną fakturą.

Nie trzeba dokonywać zmian w zapisach ewidencji VAT, w sytuacji wystawienia faktury do sprzedaży paragonowej dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Taka sprzedaż może być udokumentowana wyłącznie paragonami i wpisana zbiorczo – wówczas w poszczególnych pozycjach obowiązkowych należy wpisać „sprzedaż paragonowa". Jeżeli więc faktura została wystawiona na rzecz konsumenta, wówczas takiej nie trzeba wykazywać odrębnie w JPK_VAT.

 • Czy w JPK _VAT dokumenty muszą być ułożone wg daty ujęcia w ewidencji VAT?

Nie, kolejność zapisu faktur w JPK_VAT nie ma znaczenia. Istotne jest, aby zawartość ewidencji odpowiadała deklaracji lub jej korekcie. Kwestia numeracji należy do decyzji podatnika.

 • Jak ująć zmianę JPK_VAT w sytuacji, gdy wartość korekt ujemnych powoduje, że wartości deklaracji są ujemne? Czy kwoty powinny być prezentowane z minusem?

Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też (tj. ze znakiem minus) należy je wykazać w JPK_VAT.

 • Jak ma postąpić podatnik w sytuacji, gdy otrzyma od dostawcy fakturę VAT na dwie pozycje. Jedna pozycja faktury jest zasadna, a druga nie. Otrzymał fakturę korygującą od ww. dostawcy, która koryguje pozycję drugą faktury podstawowej. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie ma prawa do odliczenia VAT z pozycji drugiej faktury. Czy w takim przypadku ująć pozycję drugą faktury podstawowej netto/VAT w rejestrze oraz analogicznie korektę do niej -netto/-VAT, czy tylko pierwszą (zasadną) pozycję faktury, a pominąć pozycję drugą faktury i korektę do niej?

JPK _VAT ma być odzwierciedleniem ewidencji w podatku VAT. Zatem nabywca wykazuje tylko podatek VAT z faktur, który podlega odliczeniu zgodnie z przepisami. W tym przypadku należy ująć w JPK_VAT pierwszą zasadną pozycję z faktury.

Czy pozycja „podatek należny" może zawierać znak minus w przypadku ujęcia większej ilości faktur korygujących w stosunku do faktur sprzedażowych ?

Jeżeli kwoty podatku należnego przyjmują wartości ujemne, to należy je tak wykazać w JPK_VAT.

PARAGONY

Czy jeżeli podatnik posiada kilka kas rejestrujących, może dokonać jednego zapisu zbiorczego na podstawie kilku raportów okresowych, czy każdy raport okresowy z każdej kasy powinien być wprowadzony odrębnie?

Podatnik może dokonać jednego zapisu zbiorczego dla wszystkich posiadanych kas rejestrujących.

Czy w strukturze JPK_VAT należy uwzględniać także paragony fiskalne do momentu utworzenia oddzielnej struktury dla paragonów fiskalnych?

Tak, zbiorczo na podstawie dowodu „Raport fiskalny okresowy".

KOREKTY JPK_VAT

 • W jakich sytuacjach podatnik ma obowiązek przesłania korekty JPK_VAT?

Korektę JPK_VAT należy złożyć między innymi: w przypadku zmiany pozycji dotyczących: podatku należnego, podatku naliczonego, błędów dotyczących dat, w przypadku zmiany danych kontrahenta uniemożliwiających jego identyfikację. Korektę JPK_VAT składa się z oznaczonym celem złożenia: 2.

 • Czy podatnik VAT, który składał JPK_VAT a nie był do tego zobowiązany, jest zobowiązany składać korekty w przypadku zmian danych, które podatnik zobowiązany do składania musiałby korygować?

Tak, powinien w takim przypadku złożyć korektę.

 • Czy należy wysyłać korektę JPK_VAT w sytuacji dokonania korekty deklaracji VAT-7, która polega wyłącznie na zmianie kwot: kwota do zwrotu na rachunek bankowy podatnika i kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?

W takim przypadku nie ma podstaw do złożenia korekty JPK_VAT.

 • W jakim terminie należy złożyć korektę JPK_VAT?

W przypadku podatników obowiązanych do składania deklaracji VAT miesięcznie, korektę JPK_VAT należy złożyć niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT-7 lub po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu błędnych danych kontrahenta. W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie korekty za poszczególne miesiące należy złożyć niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku.

Więcej informacji znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów w sekcji Pytania i odpowiedzi

Kontakt z urzędem skarbowym

W każdym urzędzie skarbowych są wyznaczone osoby do kontaktów w ramach JPK_VAT. Zadzwoń lub wyślij maila, a otrzymasz informacje na temat Twojej sprawy. Poniżej przedstawiamy odesłanie do wszystkich izb skarbowych, następnie wybierz swój urząd skarbowy, w zakładce kontakt znajdziesz obsługę JPK_VAT. Znajdują się tam numery telefonów i adresy mailowe do osób wskazanych do kontaktu:

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie