Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)

Jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 2018 roku masz obowiązek przekazywania danych z ewidencji VAT w formie JPK_VAT.

Obowiązek dotyczy wszystkich podatników VAT

Przejdź do serwisu Ministerstwa Finansów z informacjami na temat JPK_VAT

Co to jest JPK_VAT

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Czyli JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonujesz w rejestrze zakupów i sprzedaży.

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

Kiedy należy wysyłać JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. musisz składać informacje o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc. Nie powoduje to jednak automatycznej zmiany metody rozliczania. Rozliczasz się tak, jak do tej pory. 

Kiedy nie musisz składać JPK_VAT

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi m.in. o:

 • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe),
 • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł). 

Jeżeli jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony to nie składasz JPK_VAT.

Jak złożyć JPK_VAT

Jak przygotować i wysłać JPK_VAT

Żeby przygotować plik JPK_VAT masz kilka możliwości:

 • skorzystać z bezpłatnego programu e-mikrofirma (który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów),
 • skorzystać z bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK_VAT,
 • utworzyć JPK_VAT przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli korzystasz już z takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK_VAT lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0. Jeśli nie korzystasz z aplikacji Klient JPK 2.0, zapoznaj się ze Specyfikacją interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego wersja 2.3.
 • skorzystać z e-bramki JPK_VAT, która umożliwia przesyłanie JPK_VAT z różnych systemów operacyjnych, w tym również z komputerów firmy Apple.

Ministerstwo Finansów przygotowało krótkie filmy instruktażowe, w których jest pokazane jak krok po kroku wypełniać i wysyłać JPK_VAT. Tutoriale są dostępne na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.

Jak podpisać JPK_VAT

Potrzebujesz podpisu elektronicznego. Do podpisania JPK_VAT możesz użyć jednego z dwóch podpisów lub danych autoryzujących:

 • Profilu Zaufanego – bezpłatny podpis elektroniczny, który możesz założyć niemal w każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji. Zobacz, jak założyć Profil Zaufany.
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego – to płatny elektroniczny podpis służący do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN.
 • danych autoryzujących - jest to bezpłatna metoda. Potrzebne będą: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w 2016 r. Formularz dostępny tutaj (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Jest to ta sama metoda podpisu, której używa się także przy wysyłaniu deklaracji podatkowych.

Prowadz ewidencję VAT, przygotuj JPK_VAT i wyślij przez program e-mikrofirma

W programie e-mikrofirma (na stronie znajdziesz również poradniki, jak korzystać z programu) wystawisz faktury krajowe, zapiszesz faktury zakupu i stworzysz ewidencje VAT. Program umożliwia również tworzenie plików JPK_VAT, ich podpisywanie i przesyłanie do systemu Ministerstwa Finansów. Przeznaczona jest przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. E-mikrofirma nie jest programem finansowo-księgowym.

Użyj programu Klient JPK 2.0 do wysyłania JPK_VAT

Jeśli rozliczasz się z VAT i nie korzystasz z usług biur rachunkowych lub programów księgowych, możesz skorzystać z bezpłatnego narzędzia do wysyłania plików JPK_VAT, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Zobacz, jak wyglądają poszczególne etapy w przygotowaniu i wysłaniu JPK_VAT za pomocą programu Klient JPK.

KROK 1

Pobierz plik CSV.

KROK 2

Wpisz dane z rejestru VAT w odpowiednie kolumny i wiersze tabeli (są one niezbędne do wygenerowania JPK_VAT). Opis, jak to zrobić, znajdziesz w broszurze informacyjnej  w opisie struktury i formatu danych pliku CSV oraz w graficznej instrukcji obsługi Klienta JPK
Wypełniony plik CSV stanowi źródło JPK_VAT i jest gotów do wysłania przez aplikację Klient JPK 2.0.

KROK 3

Pobierz i zainstaluj program Klient JPK 2.0. Służy do zmiany pliku CSV na plik XML oraz do wysyłania plików JPK_VAT. Wybierz aplikację w wersji dla systemu operacyjnego, którego używasz na twoim komputerze (Windows, Linux).

W zakładce Aplikacje do pobrania znajdziesz między innymi:

 • aplikację Klient JPK 2.0,
 • aplikację Klient JPK 2.0 Demo (wersja Demo służy do testowego generowania i przygotowywania do wysyłki JPK_VAT),
 • instrukcję instalacji i obsługi aplikacji Klient JPK 2.0,
 • przykładowy plik w formacie XML przekonwertowany z pliku CSV.

KROK 4

Po wysłaniu JPK_VAT możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK (UPO_JPK). Dzięki niemu potwierdzisz odbiór JPK_VAT.

Pamiętaj! Status "200" oznacza, że dokument został poprawnie przesłany. UPO_JPK możesz pobrać tylko dla dokumentu, który otrzymał status „200".

Jak wysłać JPK_VAT

Korekta JPK_VAT

Po złożeniu JPK_VAT może pojawić się potrzeba zmian w ewidencji VAT (np. otrzymasz fakturę korygującą od kontrahenta za zakupy dla firmy, wystawisz fakturę korygującą za dokonaną sprzedaż czy wystawisz klientom faktury do paragonów, z których obrót już rozliczyłeś i wykazałeś w złożonym wcześniej pliku).

W takim przypadku złóż korektę JPK_VAT.

Jak oznaczać korekty

Jeśli pierwszy JPK_VAT wysłałeś w 2017 r. lub wcześniej

 • i było to tylko plik pierwotny oznaczony cyfrą „1", a po raz pierwszy korygujesz go w 2018 r. na nowej strukturze, to w kolumnie „Cel złożenia" wpisz cyfrę „2". Kolejne korekty za ten sam okres oznaczaj cyframi „3", „4", „5" itd.
 • i składając określiłeś go jako „1", a potem składałeś korekty i oznaczałeś je cyfrą „2", to składając kolejną korektę za ten okres według nowej struktury w 2018 r. wpisz „3" ( niezależnie od tego, ile w 2017 r. złożyłeś korekt JPK_VAT z oznaczeniem „2"). Kolejne korekty za ten sam okres oznaczaj „4", „5" itd.

Jeśli zaczynasz wysyłać JPK_VAT w 2018 r.,

 • to pierwszy JPK_VAT oznacz „0", a dla korekt przyjmij kolejno „1", „2", „3"...

W 2018 r. przyjęto następującą zasadę oznaczania JPK_VAT:

0 - dla pierwotnego JPK_VAT,

1, 2, 3, 4... - dla kolejnych korekt JPK_VAT za ten sam okres.

Nie ma ograniczeń co do ilości przesyłanych korekt.

Wysyłanie JPK_VAT przez pełnomocnika

JPK_VAT może wysyłać Twój pełnomocnik pod warunkiem, że udzielisz pełnomocnictwa na formularzu UPL-1.

Zobacz więcej w artykule dotyczącym pełnomocnictwa przy sprawach podatkowych.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 • Pamiętaj, że składanie JPK_VAT nie zwalnia z rozliczenia VAT-7 i VAT-7K
 • Jeżeli – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzisz zapisów w ewidencji VAT, nie masz obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia. W niektórych sytuacjach (np. gdy dokonujesz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), pomimo zawieszenia działalności, uzupełniasz ewidencję VAT, składasz deklarację VAT i przesyłasz JPK_VAT.  Sprawdź czy musisz wysyłać JPK_VAT jeśli zawiesiłeś działalność  

Zobacz przykładowe sytuacje życiowe i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące JPK_VAT

Pozostałe obowiązki

Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać podatnika do dostarczenia innych plików JPK z informacjami na temat:

 • faktur,
 • ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • wyciągów bankowych,
 • obrotów magazynowych.

W takiej sytuacji będziesz mieć nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Możesz je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych albo wysłać je mailem na adres wskazany przez organ podatkowy. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) możesz zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli ci to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2.800 zł.

Możesz zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. Wystąp z umotywowanym wnioskiem przed upływem terminu złożenia JPK_VAT do właściwego dla ciebie naczelnika urzędu skarbowego.

 • Masz pytania dotyczące zakładania Profilu Zaufanego i składania JPK_VAT? Skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową:

tel: 801 055 055 lub 22 330 03 30

W każdym urzędzie skarbowych są wyznaczone osoby do kontaktów w ramach JPK VAT. Zadzwoń lub wyślij maila, a otrzymasz informacje na temat Twojej sprawy. Poniżej przedstawiamy odesłanie do wszystkich izb skarbowych, następnie wybierz swój urząd skarbowy, w zakładce kontakt znajdziesz obsługę JPK VAT. Znajdują się tam numery telefonów i adresy mailowe do osób wskazanych do kontaktu (zobacz listę urzędów w bazie teleadresowej KAS).

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie