JPK_VAT – sytuacje życiowe

Jeżeli z jakichś ważnych powodów nie będziesz wstanie przygotować się do przekazywania JPK_VAT wystąp z umotywowanym wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego, w którym się rozliczasz o odroczenie terminu złożenia pierwszego pliku JPK_VAT. Możesz to zrobić tylko przed upływem terminu złożenia pierwszego JPK_VAT. O odroczenie możesz też wystąpić w przyszłości, gdy wystąpią okoliczności powodujące utrudnienia z wysyłką  JPK_VAT.

A jeśli zapomnisz o nowym obowiązku lub z innych istotnych przyczyn nie przekazałeś JPK_VAT w terminie, to możesz wyrazić tzw. czynny żal i złożyć JPK_VAT.

Informacje o niezgodnościach

Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza wszystkie wysłane dokumenty JPK_VAT, dokonując analizy w specjalnym systemie elektronicznym. W przypadku pojawienia się niezgodności otrzymasz informacje na ich temat, które trzeba wyjaśnić w urzędzie skarbowym, w którym się rozliczasz.

Pojawiające się niezgodności mogą dotyczyć m.in.:

 • rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za ten sam okres,
 • rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT,
 • uwzględnianie w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

Jeżeli podałeś numer telefonu komórkowego i adres e-mail, to otrzymasz informacje sms lub e-mailem.

Otrzymasz e-maila z adresu: ckap.automat@ds.mofnet.gov.pl z podpisem Ministerstwo Finansów lub sms. Możesz również otrzymać powiadomienie z urzędu skarbowego, jeżeli nie podałeś numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail.

Nie odpowiadasz na te wiadomości tylko kontaktujesz się ze swoim urzędem skarbowym, żeby sprawdzić i ewentualnie skorygować złożone JPK_VAT  albo deklarację VAT.

Pamiętaj! Informacja ta nie jest wszczęciem postępowania podatkowego. Nie jest też wszczęciem kontroli. To informacja o niezgodności, którą trzeba wyjaśnić. Może to być np. błąd w numerze NIP albo w nazwie firmy.

Przesyłane powiadomienia nie zawierają żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila nie są umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików.

W każdym urzędzie skarbowym są wyznaczone osoby do kontaktów w ramach JPK_VAT. Zadzwoń lub wyślij e-maila, a otrzymasz informacje na temat Twojej sprawy. Poniżej znajdziesz linki do wszystkich izb administracji skarbowej. Wybierz swój urząd skarbowy, w zakładce „kontakt" znajdziesz informacje o obsłudze JPK_VAT. Znajdują się tam numery telefonów i adresy e-mailowe do osób wskazanych do kontaktu:

JPK_VAT mikroprzedsiębiorcy: najczęściej zadawane pytania

Uwaga! Aktualne wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów związanych z JPK_VAT znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów

WYSYŁANIE PLIKU

 • W jaki sposób przygotować plik JPK_VAT?
 • skorzystaj z bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma,
 • skorzystaj z bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK_VAT,
 • utwórz JPK_VAT przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli korzystasz już z takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK_VAT lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0. Jeśli nie korzystasz z aplikacji Klient JPK 2.0, zapoznaj się ze Specyfikacją interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego wersja 2.3.
 • skorzystaj z e-bramki JPK_VAT, która umożliwia przesyłanie JPK_VAT z różnych systemów operacyjnych, w tym również z komputerów firmy Apple.

Zobacz prezentację dotyczącą wysyłania JPK_VAT

 • Jak wysłać JPK_VAT? Czy można to zrobić samemu?

Przygotowany JPK_VAT w formacie CSV należy w aplikacji Klient JPK 2.0 zamienić (przekonwertować) na format XML, używając opcji „Konwersja pliku CSV do XML". Tak przygotowany dokument jest gotowy do wysyłki, której dokonuje się poprzez użycie opcji „Wyślij dokument" aplikacji Klient JPK 2.0.

Aplikacja e-mikrofirma generuje, waliduje, szyfruje pliki JPK_VAT oraz umożliwia ich podpisywanie i przesyłanie do systemu Ministerstwa Finansów. Aplikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Aplikacja e-bramki JPK_VAT umożliwia przesyłanie JPK_VAT z różnych systemów operacyjnych.

 • Jak podpisywać JPK_VAT?

Potrzebujesz podpisu elektronicznego. Do podpisania JPK_VAT możesz użyć jednego z dwóch podpisów lub danych autoryzujących:

 • Profilu Zaufanego – bezpłatny podpis elektroniczny, który możesz założyć niemal w każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji. Zobacz, jak założyć Profil Zaufany.
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego – to płatny elektroniczny podpis służący do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN.
 • danych autoryzujących - jest to bezpłatna metoda. Potrzebne będą: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w 2016 r. Formularz dostępny tutaj (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Dowiedź się więcej na temat Profilu Zaufanego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 • Co jest dowodem prawidłowego wysłania JPK_VAT?

Dowodem prawidłowego wysłania pliku JPK_VAT jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO".

 • Jak pobrać UPO dla wysłanego JPK_VAT?

W celu pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla poprawnie wysłanego JPK_VAT można skorzystać z funkcjonalności aplikacji Klient JPK 2.0 (kafel „Historia") lub aktywnego formularza UPO_JPK.pdf

 • Co jest przyczyną błędu wysyłki JPK_VAT dla komunikatu „zainicjowanie wysyłania nie powiodło się".

Przyczyną błędu może być:

 • użycie nieprawidłowego Certyfikatu z kluczem publicznym Ministerstwa Finansów,
 • niewłaściwe określenie lokalizacji pliku sterownika czytnika karty kryptograficznej. 
 • Co oznacza komunikat błędu „400"?

Błąd dotyczy inicjowania sesji wysyłki tego samego dokumentu.

 • Czy firma prowadząca ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przy pomocy programu Microsoft Excel musi przesyłać w okresach miesięcznych JPK_VAT? Czy Microsoft Excel jest programem komputerowym?

Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel), należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Tym samym podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są obowiązane do comiesięcznego przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej JPK_VAT.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej.

 • Czy istnieje możliwość wysyłki JPK_VAT dotyczącego np. spółki lub innego podmiotu za pomocą Profilu Zaufanego? Czy konieczne jest w tym przypadku złożenie UPL-1?

Pliki JPK_VAT mogą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eG0). W przypadku, gdy spółka lub inny podmiot ustanowi pełnomocnika należy złożyć UPL-1.

 • Co się stanie, jeśli pomiędzy JPK_VAT  a deklaracją VAT będą różnice?

JPK_VAT oraz deklaracja VAT są odzwierciedleniem ewidencji zakupów oraz sprzedaży VAT i dlatego powinny się zgadzać. Jeżeli w tych dwóch dokumentach będą różnice to zostanie to zaznaczone w „raporcie niezgodność" i wysłane do urzędu skarbowego. Podatnik otrzyma ogólną informację o istnieniu niezgodności e-mailem, sms lub telefonicznie i będziesz musiał wyjaśnić w urzędzie skarbowym, w którym się rozlicza.  

 • Czy można przynieść do urzędu skarbowego dane, które powinno zamieszczać się w JPK_VAT na płycie CD, pendrive, wydruk papierowy?

Nie możesz przynieść do urzędu skarbowego danych z JPK_VAT na płycie CD czy pendrive. Dane na płycie CD, pendrive, wydruk papierowy bezpośrednio do urzędu skarbowego możesz dostarczyć tylko w przypadku, gdy dotyczy to innych danych niż JPK_VAT i musisz je dostarczyć na żądanie organu skarbowego.

JPK_VAT  trzeba co miesiąc wysłać drogą elektroniczną, w formacie CSV przy użyciu aplikacji Klient JPK 2.0 zmieniasz na format XML, używając opcji „Konwersja pliku CSV do XML". Tak przygotowany dokument jest gotowy do wysyłki, której dokonuje się poprzez użycie opcji „Wyślij dokument" aplikacji Klient JPK 2.0. Pliki JPK_VAT można też wysyłać przy pomocy uaktualnionych księgowych programów komercyjnych.

 • Jeżeli urząd skarbowy żąda przekazania JPK tzw. JPK na żądanie, to czy można przynieść dane na płycie CD, pendrive, wydruk papierowy bezpośrednio do urzędu skarbowego?

Tak.

 • Czy trzeba robić korektę JPK_VAT, gdy była korekta faktury?

Tak. Trzeba złożyć korektę JPK_VAT, z oznaczonym celem złożenia: 2  (1,2,3 itd. od 1 stycznia 2018)

JPK_VAT A DEKLARACJE VAT

 • Jeżeli podatnik rozlicza się w VAT kwartalnie i składa deklaracje VAT-7K, to czy może przesyłać JPK_VAT również kwartalnie?

Nie. JPK_VAT musi być przesyłany za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

 • W związku z miesięcznym obowiązkiem raportowania JPK_VAT, czy przedsiębiorstwo może nadal zachować możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie?

Tak, przepisy pozwalają na kwartalne składanie deklaracji VAT.

 • Czy JPK_VAT powinien uzgadniać się z danymi zawartymi w deklaracji VAT?

Zarówno JPK_VAT, jak i deklaracja VAT powinny być odzwierciedleniem ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Dane ujęte w JPK_VAT powinny zatem być zgodne z danymi wykazanymi w deklaracji VAT. W celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia błędów i wątpliwości, zmodyfikowano wersję struktury JPK_VAT tak, by odzwierciedlała w układzie tabelarycznym aktualnie obowiązującą deklarację dla podatku od towarów i usług.

 • Czy podatnik, który składa „zerową" deklarację VAT, ma obowiązek przesłania JPK_VAT?

Podatnicy, którzy mają obowiązek na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupu, mają również obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT.

W takim przypadku należy wypełnić nagłówek pliku JPK_VAT oraz część zawierającą dane identyfikujące podmiot. Pozostałych pozycji nie należy wypełniać.

 • Czy rolnik, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składa deklaracje VAT i prowadzi jedynie działalność rolniczą podlega obowiązkowi składania JPK_VAT?

Tak, rolnik, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, ma obowiązek przesyłania plików JPK_VAT.

FAKTURY

 • Czy w JPK_VAT powinny być wykazywane wszystkie wystawione faktury, czy też jedna kwota zbiorcza, obejmująca sumę wystawionych faktur?

W JPK_VAT muszą być ujęte wszystkie wystawione faktury (faktura po fakturze).

 • Jak wykazać w JPK_VAT fakturę do paragonu?

W przypadku faktur wystawionych do sprzedaży paragonowej dla podatników VAT należy wykazać fakturę w JPK_VAT. Jeżeli faktura jest wystawiona na podatnika VAT po zaksięgowaniu sprzedaży paragonowej, należy odjąć zafakturowaną wartość ze sprzedaży paragonowej i wykazać sprzedaż na podstawie faktury.

W przypadku wystawienia faktury po wysłaniu JPK_VAT za dany okres należy przesłać skorygowany JPK_VAT ze wykazaną fakturą.

Nie trzeba dokonywać zmian w zapisach ewidencji VAT, w sytuacji wystawienia faktury do sprzedaży paragonowej dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Taka sprzedaż może być udokumentowana wyłącznie paragonami i wpisana zbiorczo – wówczas w poszczególnych pozycjach obowiązkowych należy wpisać „sprzedaż paragonowa". Jeżeli więc faktura została wystawiona na rzecz konsumenta, wówczas takiej nie trzeba wykazywać odrębnie w JPK_VAT.

 • Czy w JPK _VAT dokumenty muszą być ułożone wg daty ujęcia w ewidencji VAT?

Nie, kolejność zapisu faktur w JPK_VAT nie ma znaczenia. Istotne jest, aby zawartość ewidencji odpowiadała deklaracji lub jej korekcie. Kwestia numeracji należy do decyzji podatnika.

 • Jak ująć zmianę JPK_VAT w sytuacji, gdy wartość korekt ujemnych powoduje, że wartości deklaracji są ujemne? Czy kwoty powinny być prezentowane z minusem?

Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też (tj. ze znakiem minus) należy je wykazać w JPK_VAT.

 • Czy w polach od K_10 do K_38 w JPK_VAT wprowadzamy zbiorcze dane z faktury w podziale według stawek VAT, czy każdą pozycję faktury oddzielnie?

Wykazujemy zbiorcze dane, w podziale według stawek VAT

 • Czy pole „K_43 dla „Ewidencji zakupu VAT" opisane jako „Wartość faktury netto" ma dotyczyć tylko tej część faktury, w której dokumentuje ona transakcje z kwotą podatku różną od zera (tj. innych niż zwolnione z VAT, opodatkowane stawką VAT 0%), czy całości faktury?

Biorąc pod uwagę, że odpowiednie pola JPK_VAT mają uzgadniać się z deklaracją VAT, w przypadku wypełniania pola K_43 należy przyjąć identyczną metodę, to znaczy uwzględnić tylko część faktury, która dokumentuje transakcje zawierające kwotę podatku do odliczenia.

 • Jak ma postąpić podatnik w sytuacji, gdy otrzyma od dostawcy fakturę VAT na dwie pozycje. Jedna pozycja faktury jest zasadna, a druga nie. Otrzymał fakturę korygującą od ww. dostawcy, która koryguje pozycję drugą faktury podstawowej. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie ma prawa do odliczenia VAT z pozycji drugiej faktury. Czy w takim przypadku ująć pozycję drugą faktury podstawowej netto/VAT w rejestrze oraz analogicznie korektę do niej -netto/-VAT, czy tylko pierwszą (zasadną) pozycję faktury, a pominąć pozycję drugą faktury i korektę do niej?

JPK _VAT ma być odzwierciedleniem ewidencji w podatku VAT. Zatem nabywca wykazuje tylko podatek VAT z faktur, który podlega odliczeniu zgodnie z przepisami. W tym przypadku należy ująć w JPK_VAT pierwszą zasadną pozycję z faktury.

 • Czy pozycja „podatek należny" może zawierać znak minus w przypadku ujęcia większej ilości faktur korygujących w stosunku do faktur sprzedażowych ?

Jeżeli kwoty podatku należnego przyjmują wartości ujemne, to należy je tak wykazać w JPK_VAT.

PARAGONY

 • Czy jeżeli podatnik posiada kilka kas rejestrujących, może dokonać jednego zapisu zbiorczego na podstawie kilku raportów okresowych, czy każdy raport okresowy z każdej kasy powinien być wprowadzony odrębnie?

Podatnik może dokonać jednego zapisu zbiorczego dla wszystkich posiadanych kas rejestrujących.

 • Czy w strukturze JPK_VAT należy uwzględniać także paragony fiskalne do momentu utworzenia oddzielnej struktury dla paragonów fiskalnych?

Tak, zbiorczo na podstawie dowodu „Raport fiskalny okresowy".

KOREKTY JPK_VAT

 • W jakich sytuacjach podatnik ma obowiązek przesłania korekty JPK_VAT?

Korektę JPK_VAT należy złożyć między innymi: w przypadku zmiany pozycji dotyczących: podatku należnego, podatku naliczonego, błędów dotyczących dat, w przypadku zmiany danych kontrahenta uniemożliwiających jego identyfikację. Korektę  w JPK_VAT składa się z oznaczonym celem złożenia: 2 (Od 1 stycznia 2018 pierwszy JPK_VAT oznacza się „0", a dla korekt kolejno „1", „2", „3"...).

 • Czy podatnik VAT, który składał JPK_VAT a nie był do tego zobowiązany, jest zobowiązany składać korekty w przypadku zmian danych, które podatnik zobowiązany do składania musiałby korygować?

Tak, powinien w takim przypadku złożyć korektę.

 • Czy należy wysyłać korektę JPK_VAT w sytuacji dokonania korekty deklaracji VAT-7, która polega wyłącznie na zmianie kwot: kwota do zwrotu na rachunek bankowy podatnika i kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?

W takim przypadku nie ma podstaw do złożenia korekty JPK_VAT.

 • W jakim terminie należy złożyć korektę JPK_VAT?

W przypadku podatników obowiązanych do składania deklaracji VAT miesięcznie, korektę JPK_VAT należy złożyć niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT-7 lub po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu błędnych danych kontrahenta.

W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie korekty za poszczególne miesiące należy złożyć niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku.

OBRÓT ZAGRANICZNY

 • Czy JPK_VAT dotyczy także podmiotów zarejestrowanych w VAT na terytorium Polski, które nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności?

Tak, JPK_VAT dotyczy również podmiotów niemających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności a zarejestrowanych w Polce jako podatnicy VAT. Z wykonywaniem na terytorium kraju czynności podlegających opodatkowaniu VAT, z tytułu których podatnik zobowiązany jest do rozliczenia podatku należnego, bezpośrednio wiążę się obowiązek prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, co rodzi obowiązek składania JPK_VAT.

 • Czy w JPK_VAT powinny być prezentowane faktury dokumentujące sprzedaż usług, dla których miejscem świadczenia jest kraj siedziby nabywcy, tj. terytorium kraju UE lub terytorium kraju trzeciego?

Tak. Ustawodawca przewidział raportowanie transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w tym świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracji VAT 7. Przedmiotowe transakcje winny być raportowane w poz. 11 oraz odpowiednio poz. 12 deklaracji VAT-7 i analogicznych pozycjach (K_11 i K_12) JPK_VAT. Obecnie obowiązujące wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016, poz. 2273). Załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia stanowi objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K), z których wynika, że w poz. 11 tych deklaracji wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ww. ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium.

 • Czy w przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zawsze obowiązkowe jest wypełnienie pola „DataWplywuFaktury", skoro moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT nie jest uzależniony od momentu otrzymania faktury od kontrahenta?

W przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie jest obowiązkowe wypełnienie pola „DataWplywuFaktury. Co do zasady bowiem, w takich przypadkach obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towarów, a nie otrzymania faktury.

 • Czy w polu „K_13", opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%" ująć należy jedynie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT „0%", czy także obrót z tytułu eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, świadczenia usług transportu międzynarodowego itp.?

W polu „K_13", opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%" ująć należy jednie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT „0%".

 • Czy w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz transakcji objętych odwrotnym opodatkowaniem w ewidencji sprzedaży powinien być wykazany numer faktury zakupu z danymi podatnika jako nabywcy, czy numer własnego dokumentu księgowego i dane podatnika, czy też numer faktury zakupu z danymi kontrahenta.

W przypadku transakcji WNT oraz odwrotnego opodatkowania VAT w  ewidencji sprzedaży powinien być wykazany nr faktury dotyczącej zakupu, na podstawie której podatnik będzie dokonywał obliczenia podatku należnego oraz dane kontrahenta (sprzedawcy), który jest rzeczywistą stroną transakcji.

JPK_VAT a zawieszenie działalności

 • Czy muszę wysyłać JPK_VAT jeśli zawiesiłem działalność?

Jeżeli – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzisz zapisów w ewidencji VAT, nie masz obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia. Jednak w niektórych sytuacjach (np. gdy dokonujesz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), pomimo zawieszenia działalności, uzupełniasz ewidencję VAT, składasz deklarację VAT i przesyłasz JPK_VAT.  Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT (i wysyłania JPK_VAT) nie dotyczy:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

Zapoznaj się także z materiałem Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Dodatkowe informacje

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie