Zmiany w prowadzeniu KPiR od kwietnia 2016 roku

Od kwietnia 2016 roku obowiązują nowe przepisy zmieniające dotychczasowe zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów KPiR.

Zobacz artykuł Podstawowe modele prowadzenia dokumentacji (ewidencja przychodów, KPiR, księgi rachunkowe) a także publikację Obowiązki ewidencyjne podmiotów rozliczających się na zasadach ogólnych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Korekta niezapłaconych faktur

Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KPiR znoszą konieczność dokonywania korekt przychodów i kosztów o kwoty wynikające z faktur, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych, a która nie zostały uregulowana w terminach określonych w ustawie PIT.  Ma to związek ze zniesieniem tego obowiązku (miał likwidować zatory płatnicze) od początku 2016 roku. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Rozliczanie faktur korygujących, zmiany od 2016 r.

Koszty w działalności B+R

W nowym wzorze KPiR znalazły się nowe kolumny, które pozwalają wyodrębnić koszty działalności badawczo rozwojowej w związku z wprowadzeniem ulgi na B+R. Zmiana ta ma związek z wejściem od początku 2016 nowych przepisów związanych ze wspieraniem innowacyjności.

Dotychczasowa ulga „na nabycie nowych technologii" zastąpiona została nową ulgą na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Ulga  ta polega na zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych na działalność  B+R  (zgodnie z obowiązującymi ogólnymi regulacjami w tym zakresie). Dodatkowo daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania części tych kosztów (tzw. kosztów kwalifikowanych). Koszty kwalifikowane są to podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) koszty uzyskania przychodów ponoszone przez podatnika na działalność B+R.

W przypadku ulgi na działalność B+R odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeżeli jednak w roku podatkowym, w którym ma być dokonane odliczenie, podatnik poniósł stratę lub jego dochód jest niższy od kwoty przysługujących mu odliczeń, może przez kolejne trzy lata podatkowe dokonywać w zeznaniach odliczeń całości lub części ulgi.

Zniesienie obowiązku drukowania księgi prowadzonej przy użyciu komputera

Nowe przepisy zniosły obowiązek wydrukowania KPiR prowadzonej przy użyciu komputera. Obecnie wystarczające będzie przeniesienie treści księgi na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji i umożliwiającej szybki dostęp do danych.

Likwidacja konieczności sporządzania dwóch spisów z natury

Zniesiony został także wynikający z przepisów obowiązek sporządzenia dwóch spisów z natury, tj. na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury n koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego. Więcej na temat spisu z natury dowiesz się m.in. z publikacji: Obowiązki ewidencyjne podmiotów rozliczających się na zasadach ogólnych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dodatkowe informacje

Zmiany wprowadzone zostały na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Znajdziesz tam nowy wzór księgi przychodów i rozchodów oraz dodatkowe instrukcje jej prowadzenia.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie