Jak rozliczać własne składki przedsiębiorcy na Fundusz Pracy w podatkach?

Składka na Fundusz Pracy jest obowiązkowa dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli z tytułu tej działalności podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a podstawa wymiaru na te ubezpieczenia – w przeliczeniu na okres miesiąca – jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia, albo ją przewyższa. Jeśli nie korzystasz z tzw. małego ZUS (dowiedz się więcej), to kwota podstawy wymiaru składki wynosi 60% przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia i jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia. Powinieneś więc opłacać składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru stawki.

Jeśli jednak korzystasz z małego ZUS, gdzie podstawa wymiaru składek wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia, nie musisz opłacać składki na Fundusz Pracy ponieważ podstawa jest niższa niż płaca minimalna.

Nie będzie także opłacał składki na Fundusz Pracy, jeśli jednocześnie prowadzisz działalność i np. pracujesz a zarobki na etacie wynoszą przynajmniej tyle, co minimalne wynagrodzenie. Dowiedz się więcej na temat zbiegu tytułów do ubezpieczeń w artykule Płatnik składek do ZUS.

Jeśli skończyłeś 60 lat jesteś zwolniony ze składem na Fundusz Pracy.

Rozliczanie składki na FP w podatkach

Przepisy podatkowe dla osób fizycznych nie przewidują możliwości odliczenia składek na Fundusz Pracy od dochodu czy od podatku. Składkę tę możesz wyłącznie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Czyli nie możesz jej rozliczyć jeśli rozliczasz się ryczałtem ewidencjonowanym albo kartą podatkową, gdyż w tych podatkach nie uwzględniane są koszty uzyskania przychodów. 

Składka na Fundusz Pracy jest kosztem podatkowym pod warunkiem jej opłacenia do ZUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie