Odliczenie VAT od zakupu paliwa i kosztów eksploatacji samochodu

Samochód ciężarowy

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i w działalności wykorzystujesz samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t, to podatek VAT naliczony Ci z tytułu zakupu paliwa, części zamiennych i innych wydatków związanych z eksploatacją tego samochodu podlega odliczeniu na zasadach ogólnych – tak, jak przy każdym innym zakupie związanym z działalnością.

Samochód osobowy

W przypadku samochodów osobowych, czyli takich, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, istnieją szczególne zasady dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków eksploatacyjnych.

Samochód wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności

Jeżeli wykorzystujesz samochód wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej (nie wykorzystujesz go do celów prywatnych) możesz odliczyć 100% VAT zapłaconego przy jego nabyciu, jak i podatek VAT naliczony od wszelkich wydatków eksploatacyjnych (w tym zakupu paliwa).

Musisz jednak spełnić dodatkowe warunki:

  • musisz założyć i stale prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu,
  • musisz zgłosić samochód do urzędu skarbowego na druku VAT-26,
  • jeżeli samochód będzie wykorzystywany również przez inne osoby w Twojej firmie (pracowników), musisz sporządzić regulamin zasad użytkowania pojazdu, z którym ich zapoznasz.

Samochód wykorzystywany w sposób mieszany

Jeżeli samochód osobowy wykorzystywany w Twojej działalności służy również celom prywatnym możesz odliczyć 50% naliczonego podatku VAT od wydatków na jego zakup i eksploatację.

Wykorzystanie na cele prywatne oznacza, że pojazd służy Ci również do zaspokajania potrzeb związanych z życiem prywatnym, np. dowiezienie dzieci do szkoły, dojazd na zakupy związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, wyjazd na wakacje.

Aby móc odliczyć 50% naliczonego podatku VAT nie musisz spełniać dodatkowych wymagań informacyjnych w stosunku do urzędu skarbowego. Odliczenia VAT dokonujesz jak od każdego innego zakupu związanego z działalnością – na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Część podatku VAT, który nie podlega odliczeniu stanowi dla Ciebie koszt w podatku dochodowym.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie