Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych

Skutki dla pracowników od 2015 roku

1 stycznia 2015 roku weszły w życie nowe zasady określające, w jaki sposób rozpoznać przychód z tytułu udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych.

Nowelizacja ustawy o PIT zmieniła sposób rozliczenia podatku. W art. 12 ustawy o PIT dodano ust. 2a – 2c, które określają wartość nieodpłatnego świadczenia a tym samym wysokości zryczałtowanego podatku.

Zgodnie z art. 12 ust. 2a – 2c PIT wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych wynosi:

  • 250 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 (45 zł zryczałtowanego podatku),
  • 400 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 (72 zł zryczałtowanego podatku).

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 wyżej wymienionych kwot. Zasady dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Kontrakty menadżerskie, umowy zlecenia czy umowy o dzieło pozostają poza regulacją.

Jak było przed zmianą przepisów

Do końca 2014 r. świadczenie polegające na nieodpłatnym korzystaniu przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 11 PIT, jako przychód z nieodpłatnego świadczenia. W przypadku udostępnienia pracownikowi samochodu formowego do celów prywatnych pracodawca miał obowiązek rozpoznać przychód u pracownika w wysokości wartości rynkowej świadczenia. Taki mechanizm był powodem sporów przedsiębiorców z organami podatkowymi – żaden przepis nie określał, co należy rozumieć w takim przypadku przez wartość rynkową. W skrajnie niekorzystnych dla przedsiębiorców i pracowników interpretacjach podatkowych organy określały wartość świadczenia na podstawie cen obowiązujących w wypożyczalniach samochodów. Powodowało to konieczność rozpoznania u pracownika przychodu z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych nawet w wysokości kilkuset złotych dziennie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie