Jak rozliczać VAT przy sprzedaży TAX FREE?

Jeśli sprzedajesz towary podróżnym obcokrajowcom w systemie TAX FREE przyda Ci się wiedza dotycząca sposobu rozliczania VAT.

Rozliczanie VAT przy sprzedaży TAX FREE

W momencie sprzedaży towaru transakcja, co do zasady, jest opodatkowana stawką podstawową, tj. 23 proc. właściwą dla danego towaru. Dopiero po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego, że zakupiony towar został przez nabywcę wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej i dokonaniu zwrotu podatku VAT podróżnemu, dostawa towarów podróżnym spoza Unii Europejskiej w ramach systemu TAX FREE jest opodatkowana stawką 0% VAT. Tak więc, do czasu gdy sprzedawca nie będzie posiadał potwierdzenia wywozu towaru poza granice Unii Europejskiej Wspólnoty, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano dostawy, powinien opodatkować tę sprzedaż według stawki krajowej (na podstawie ewidencji prowadzonej za pomocą kasy rejestrującej). Natomiast, jeżeli dokument zostanie zwrócony do sprzedawcy przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonana była sprzedaż, w tej właśnie deklaracji wykazuje on sprzedaż opodatkowaną według stawki 0%. Jeśli natomiast otrzyma dokument poświadczający wywóz towaru poza Unię Europejską po terminie złożenia deklaracji VAT za okres, w którym dokonano sprzedaży tego towaru, wówczas może dokonać korekty podatku VAT należnego w deklaracji za okres, w którym otrzymał dokument. Przepisy ograniczają jednakże czas na dokonanie takiej korekty do 10 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie