Wady i zalety posiadania statusu podatnika VAT

Kiedy bycie zarejestrowanym podatnikiem VAT jest obowiązkowe

Przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność gospodarczą przepisy w większości przypadków umożliwiają podjęcie decyzji odnośnie zostania, bądź nie podatnikiem VAT.

Ustawa o VAT określa rodzaje działalności oraz wartość sprzedaży, które zobowiązują Cię, jako przedsiębiorcę, do rejestracji jako podatnik VAT.

Dotyczy to m.in. podatników dokonujących dostaw wyrobów z metali szlachetnych, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z pewnymi wyjątkami), nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie, oraz podatników nieposiadających siedziby na terytorium Polski. Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność w którymś z powyższych zakresów, musisz zarejestrować się jako podatnik VAT czynny.

Wartość sprzedaży

Jeżeli prowadzisz działalność w mniejszym zakresie, istnieje zwolnienie podmiotowe.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez tych podatników, u których wartość sprzedaży łącznie nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 złotych. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Oznacza to w praktyce, iż po przekroczeniu granicznej kwoty 200 000 zł każda kolejna sprzedaż dokonana przez przedsiębiorcę podlega opodatkowaniu, tzn. przekroczenie wskazanego limitu rodzi obowiązek rejestracji, jako podatnik VAT.

Jakie są zalety i wady rejestracji, jako podatnik VAT

Jako przedsiębiorca musisz indywidualnie rozpatrzyć, jakie są „za" lub „przeciw" rejestracji, jako podatnik VAT w przypadku prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Wybór musi być przemyślany i co istotne – finalnie opłacalny.

Zalety:

  • status VAT-owca atutem w relacjach biznesowych – jeżeli nasi kontrahenci są również podatnikami VAT to będą mieli możliwość dokonania odliczeń VAT od zakupionych od Ciebie towarów albo usług,
  • łatwiejsza współpraca z kontrahentami będącymi firmami (np. udział w przetargach, niższe ceny towarów – istotny jest bowiem rzeczywisty koszt usługi w kwocie netto),
  • możliwość pomniejszenia podatku należnego (od sprzedaży) od podatku naliczonego (od zakupów związanych z prowadzoną działalnością).

Wady:

  • wypełnianie obowiązków podatkowych w zakresie VAT – konieczność wypełniania szeregu formalności (m.in. składanie deklaracji VAT do urzędu podatkowego, prowadzenie ewidencji VAT i wysyłanie ich w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego),
  • dbałość o prawidłowość rozliczeń z urzędem skarbowym (w przypadku nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji US może zakwestionować prawo do odliczenia VAT, wiąże się to z koniecznością zapłaty kwoty nienależnie odliczonego podatku z odsetkami),
  • konieczna znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (oraz stały monitoring zmian).

Zgłoszenie rejestracyjne – rejestracja VAT

Przedsiębiorca dokonuje rejestracji przed dokonaniem pierwszej opodatkowanej sprzedaży składając formularz rejestracyjny VAT-R (formularze do pobrania także na tej stronie) w urzędzie skarbowym.

Zobacz, jak wygląda rejestracja VAT krok po kroku i złóż wniosek.

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje przedsiębiorcę jako „podatnika VAT czynnego". Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna, jednak przedsiębiorca, który wystąpi z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji, jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 170 zł (posiadanie potwierdzenia rejestracji nie jest konieczne).

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT – prawa i obowiązki

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego (limit obrotów do 200 000 zł) nie mają obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji sprzedaży – mogą prowadzić jedynie ewidencję sprzedaży oraz nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych. Tacy podatnicy nie mają prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Kwota brutto zakupu jest w całości zaliczana do kosztów podatkowych w podatku dochodowym.

Możliwa rezygnacja ze zwolnienia VAT

Podatnicy, mogą zrezygnować ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotu, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze Naczelnika Urzędu Skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia.

W przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych podlegających opodatkowaniu VAT, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – zgłoszenia należy dokonać przed dniem wykonania tej czynności.

Jeżeli jako podatnik utracisz prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnujesz z tego zwolnienia, możesz ponownie skorzystać ze zwolnienia nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracisz prawo do zwolnienia lub zrezygnujesz z tego zwolnienia.

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie