Wybieram biuro rachunkowe

Jeśli zdecydujesz się powierzyć prowadzenie księgowości Twojej firmy zewnętrznemu podmiotowi, pamiętaj, że wybór biura rachunkowego nie powinien być pochopny. Podpisujesz umowę z podmiotem odpowiedzialnym za bardzo ważny aspekt działalności gospodarczej, a błędy i niedopatrzenia mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji.

Na co zwracać uwagę, dokonując wyboru biura rachunkowego:

  • Referencje – cenne są informacje pozyskane od innych przedsiębiorców dotyczące rzetelności, jakości współpracy i kosztu usługi w danym biurze. Jak w przypadku każdej usługi, wiele informacji można znaleźć na forach internetowych. Należy jednak uważać na nieuczciwą praktykę rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez podstawionych „forumowiczów". Najlepiej, gdy informacje pochodzą od podmiotów o podobnej wielkości i profilu działalności, a także z tej samej miejscowości. Różne zakresy usług oraz położenie biura mają bezpośredni wpływ na koszt usługi (bywa, że przedsiębiorca mylnie ocenia biuro rachunkowe w Warszawie jako bardzo drogie, porównując je z podobnym np. w Jeleniej Górze).
  • Umowa – zapoznaj się z projektem umowy z wybranym biurem rachunkowym. Niezbędna jest analiza zakresu usług, formy naliczania wynagrodzenia za usługi oraz kwestie związane z przekazywaniem dokumentacji. Zarówno terminy przekazywania dowodów księgowych do biura jak i odbioru sprawozdań i deklaracji z biura muszą być zgodne z „rytmem" działania Twojej firmy – to biuro rachunkowe ma ułatwiać życie przedsiębiorcy a nie odwrotnie. Zakładając działalność gospodarczą liczysz, że będzie się rozwijać, dobrze więc jest zawczasu zapoznać się z kosztami dodatkowych usług (dodatkowych sprawozdań, obsługi kadrowo – płacowej, obsługi płatności itp.). Nie bój się zadawać pytań i analizować poszczególnych punktów umowy – pośpiech jest w tej materii niewskazany.
  • Ubezpieczenie – koniecznie sprawdź czy biuro rachunkowe posiada aktualne ubezpieczenie OC (choć teoretycznie jest ono obowiązkowe). Aktualne ubezpieczenie i dobra umowa zabezpieczają przedsiębiorcę przed błędami, na które może nie mieć wpływu, ani nawet świadomości ich wystąpienia.

Biuro rachunkowe a doradztwo podatkowe

Powinieneś wiedzieć, że od 2014 roku zlikwidowano obowiązek posiadania specjalnych certyfikatów Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że prowadzenie rachunkowości oraz ewidencji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej można powierzyć firmom, których pracownicy nie posiadają specjalnych licencji. Firmy te nie mogą jednak świadczyć usług z zakresu doradztwa podatkowego, m.in. udzielać porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych – do tego uprawnieni są wyłącznie licencjonowani doradcy. Status doradcy podatkowego wymaga zdania egzaminu państwowego.

Czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, a doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa. Co ważne, doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wraz z możliwością wniesienia kasacji. Każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu. Więcej informacji o doradcach podatkowych znajdziesz na stronie KIDP, możesz tam także skorzystać z wyszukiwarki doradców KIDP.

Dowiedz się więcej, dlaczego warto współpracować z doradcą podatkowym.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie