Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Zakończenie działalności

Niezależnie od tego, w jaki sposób kończysz prowadzenie działalności gospodarczej, musisz dopełnić szeregu obowiązków w stosunku do Twojego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Zakres Twoich obowiązków zależy m.in. od formy prawnej, w jakiej działalność była prowadzona, a w przypadku wpisu w CEIDG również od formy opodatkowania podatkiem PIT.

Jedną z podstawowych czynności jest dokonanie inwentaryzacji majątku, trzeba będzie również poinformować Naczelnika US o zakończeniu prowadzenia działalności, oraz dokonać wyrejestrowania, jako podatnik VAT.

Nie wiesz, jak przeprowadzić inwentaryzację, pomożemy Ci. Zapoznaj się z materiałem Zasady przeprowadzania inwentaryzacji.

PIT – podatnik

Szczegółowe informacje zostały podzielone ze względu na formę prawną likwidowanej działalności.

Jeżeli zamykasz działalność zarejestrowaną w CEIDG – zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Jeżeli zamykasz działalność wpisaną do KRS – zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Kasa fiskalna

Jeżeli w Twojej działalności była wykorzystywana kasa fiskalna, zobacz jak wygląda jej wyrejestrowanie.

VAT

Jeżeli w związku z prowadzoną działalnością jesteś podatnikiem podatku VAT – musisz zgłosić Naczelnikowi US zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, oraz złożyć deklarację VAT-7 albo VAT-7K wraz z informacją o dokonanym spisie z natury.

PIT – płatnik (pracodawca)

Jeżeli w likwidowanej działalności byli zatrudnieni pracownicy, musisz przekazać Naczelnikowi US deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy albo zryczałtowany podatek dochodowy oraz złożyć deklarację roczną w tym zakresie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie