Zakończenie działalności

Niezależnie od tego, w jaki sposób kończysz prowadzenie działalności gospodarczej, musisz dopełnić szeregu obowiązków w stosunku do Twojego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Zakres Twoich obowiązków zależy m.in. od formy prawnej, w jakiej działalność była prowadzona, a w przypadku wpisu w CEIDG również od formy opodatkowania podatkiem PIT.

Jedną z podstawowych czynności jest dokonanie inwentaryzacji majątku, trzeba będzie również poinformować Naczelnika US o zakończeniu prowadzenia działalności, oraz dokonać wyrejestrowania, jako podatnik VAT.

Sprawdź, jak poinformować Naczelnika US o zamiarze sporządzenia spisu z natury.

Zobacz, jak sporządzić spis z natury w celu zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Jeśli zamykasz firmę rejestrowaną w CEIDG, w zależności od wyboru formy opodatkowania (prowadzonej dokumentacji podatkowej) inaczej wygląda sporządzanie spisu (więcej informacji na temat obowiązków znajdziesz w artykule Zamknięcie działalności zarejestrowanej w CEIDG).

PIT – podatnik

Szczegółowe informacje zostały podzielone ze względu na formę prawną likwidowanej działalności.

Jeżeli zamykasz działalność zarejestrowaną w CEIDG – zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Jeżeli zamykasz działalność wpisaną do KRS – zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Kasa fiskalna

Jeżeli w Twojej działalności była wykorzystywana kasa fiskalna, zobacz jak wygląda jej wyrejestrowanie.

VAT

Jeżeli w związku z prowadzoną działalnością jesteś podatnikiem podatku VAT – musisz zgłosić Naczelnikowi US zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, oraz złożyć deklarację VAT-7 albo VAT-7K wraz z informacją o dokonanym spisie z natury.

Dowiedz się więcej na temat przygotowania spisu z natury (remanentu likwidacyjnego) – dla celów podatku VAT.

PIT – płatnik (pracodawca)

Jeżeli w likwidowanej działalności byli zatrudnieni pracownicy, musisz przekazać Naczelnikowi US deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy albo zryczałtowany podatek dochodowy oraz złożyć deklarację roczną w tym zakresie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie