Zamknięcie działalności wpisanej do KRS

W przypadku spółki wpisanej do KRS proces likwidacji oznacza konieczność:

  • sporządzenia bilansu otwarcia spółki,
  • sporządzenia sprawozdania finansowego i
  • zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Jedną z pierwszych czynności likwidatorów spółki jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji. Jest to dokument, w którym wskazuje się cały majątek spółki według jego wartości. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, wycena powinna nastąpić po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych niż cena ich nabycia albo koszt wytworzenia. Taką wartość obniża się o odpisy amortyzacyjne. W bilansie otwarcia tworzy się również rezerwę, z której spółka pokryje koszty likwidacji i ewentualne straty związane z zaniechaniem kontynuowania działalności w okresie likwidacji.

Sprawdź, jak sporządzić bilans otwarcia likwidacji dla:

Na dzień zakończenia likwidacji zamyka się księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe.

W zależności od sposobu prowadzenia księgowości sporządzanie takiego sprawozdania nieznacznie się różni.

Sprawdź, jak sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji spółki, dla której prowadzono księgowość w formie:

Dodatkowe informacje

Obecnie brak jest możliwości likwidacji za pośrednictwem systemu S24

Dowiedź się więcej na temat zgłoszenia likwidacji  spółki z o.o. do KRS w publikacji Likwidacja spółki z o.o.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie